Bez zařazení

Článků v rubrice: 292

Revoluční biotechnologie HYDAL

Ve středu 20. června se v prostorách Infocentra OSN v Praze představila unikátní biotechnologie inspirovaná přírodními procesy s názvem HYDAL. Je to jediná technologie na světě, která umí průmyslově zpracovat a využít použitý fritovací olej a přeměnit ho na zcela novou, vysoce hodnotnou surovinu - biopolymer typu PHB*. Ten je dále využitelný jako surovina pro výrobu bioplastů nebo jako rozložitelný mikroplast.

Fotogalerie (2)
Kroky výroby rozložitelného bioplastového obalu (zdroj INCIEN)

Bakterie, které si biopolymer vyrábějí jako zásobárnu energie na horší časy, jsou součástí našeho ekosystému miliony let. Příroda proto umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat, a to tak, že pokud jej nespotřebuje sama bakterie, slouží jako potrava pro další mikroorganismy. Vzniklý polymer typu PHB je v přírodě 100% odbouratelný (biodegradabilní). Nezbude nic - rozpadá se na vodu a CO2. Největší přínos nové technologie HYDAL spočívá v tom, že částečně umožní řešení problémů souvisejících se znečištěním planety způsobeným plasty a mikroplasty. „Myslím, že si ještě neuvědomujeme, jak převratnou technologií HYDAL je. Celý svět o cirkulární ekonomice mluví jako o ideální vizi, ve které nevzniká žádný odpad. Málokterá firma, ale skutečně dokáže postavit svůj byznys model na úplném uzavření cyklu,“ uvedla Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. (INCIEN je Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice.)

Nová biotechnologie je dílem českých vědců

Autorem hlavní myšlenky je tým profesorky Ivany Márové z VUT v Brně - zde také vznikl první patent, který se v roce 2012 stal ideovým základem vývoje celé technologie. Licenci na tento patent v roce 2012 koupila česká společnost NAFIGATE Corporation, která uskutečnila fázi přechodu technologie z laboratoře do průmyslového měřítka. Spolupracovala přitom nejen s VUT v Brně, ale i s Mikrobiologickým ústavem AV v Praze, VŠCHT Praha, VUCHT v Šali a dalšími pracovišti. „Již od prvopočátku jsme si ověřovali obrovský budoucí potenciál dnešní technologie HYDAL. Tehdy ještě neexistoval koncept Oběhového hospodářství, tzv. Circular Economy, ale bylo naprosto jasné, že vyrábět něco hodnotného z odpadu má hluboký smysl. V našem případě se navíc jedná o odpad, kterého je globální nadbytek. Již řadu let se také věnujeme výzkumu a rozvoji nanovláken a jsem velmi ráda, že svoji činností přispíváme ke zlepšování životního prostředí,“ řekla Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation a. s.

Dvě mouchy jednou ranou

Jak recyklovat použitý kuchyňský olej a jak zajistit levné vstupní suroviny pro výrobu bioplastů? Technologie HYDAL připravuje druh bioplastů, který je vyroben z toxického odpadu a na rozdíl od jiných typů biologicky rozložitelných bioplastů nevyžaduje zemědělskou surovinu, jako je kukuřice, brambory, cukrová třtina nebo cukrová řepa. V současné době existuje větší poptávka, než je nabídka bioplastů, a kvůli ceně zemědělské suroviny, úbytku zemědělské půdy a nedostatku vody by mohl velký nárůst výroby bioplastů ze zemědělských surovin vést k vysokým ekologickým a výrobním nákladům. Na druhé straně velké aglomerace a hustě osídlené oblasti denně spotřebovávají velké množství oleje na vaření. Použitý kuchyňský olej je toxický odpad a v mnoha zemích musí být shromažďován a potom nákladně zpracován na biopaliva, která však mají nízkou výhřevnost.

Hydal přináší řešení nejen pro recyklaci použitého kuchyňského oleje, ale také při hledání levné suroviny, která nezvyšuje využívání přírodních zdrojů pro výrobu bioplastů.

Připravuje se první průmyslový závod

Od 1. 6. 2018 začala příprava výstavby první továrny v České republice, která bude průmyslově vyrábět nejen biopolymer, ale i přírodní látky na bázi HYDAL PHA využitelné například pro kosmetiku. Továrna by měla být uvedena do provozu v druhé polovině roku 2020. NAFIGATE Corporation podepsala smlouvu o spolupráci se společností Bochemie a. s., která je také investorem. „Myslím si, že nás výstavba této továrny zařadí mezi špičky v cirkulární ekonomice na celosvětové úrovni, protože bioplasty postavené na zpracování problémových odpadů mohou v budoucnu pomoci vyřešit palčivý problém nerecyklovatelných jednorázových plastů, které zamořily svět“, doplňuje Soňa Jonášová z INCIENu.

Kde je nejvíc suroviny, je i největší potenciál využití produktů

Použitý fritovací olej a další odpadní oleje jsou celosvětově dostupnou surovinou. Klíčovými trhy jsou Asie, především Čína, Japonsko a Malajsie, kde kromě dostatečného množství počáteční suroviny je také velká poptávka po biopolymerech a bioplastech. Zájem o spolupráci je ale i v USA a zemích EU. K rozvoji zahraničních trhů a spolupráce v rámci šíření české biotechnologie HYDAL do celého světa výrazně pomáhá také diplomacie ČR. „Máme jedinečnou technologii, která dokáže pomoci při řešení otázek spojených s globálními ekologickými problémy. Jsme rádi, že byla vyvinuta v Česku, je to skvělá ukázka toho, jak kvalitní máme výzkum a kam se posouváme. Naším cílem je takovéto projekty podporovat, pomáhat jim navázat zahraniční kontakty a usnadnit jim cestu prosazováni se ve světě,“ uvedl Martin Tlapa, náměstek Ministerstva zahraničních věcí.

Ocenění

V letošním roce byla biotechnologie HYDAL také oceněna. V soutěži Inovace pro udržitelný rozvoj získala první místo a Lenka Mynářová byla oceněna titulem Manažer roku. V rámci vyhlášení vítězů prestižního ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost SGDs (Sustainable Development Goals) získala třetí místo v kategorii Byznys.

*Co je PHA a PHB

PHA je rodina biopolymerů s názvem Polyhydroxyalkanoáty (odtud zkratka PHA). Tato rodina je unikátní ve sféře polymerů založených na obnovitelných zdrojích navíc tím, že reprezentuje jedinou skupinu polymerů, kterou ze surovin do jejich výsledné podoby konvertují přímo mikroorganismy. P3HB, které v ČR vyrábíme, má v rodině PHA jedinečné postavení díky tomu, že je plně biodegradabilní a navíc tzv. biokompatibilní. Monomer je součástí metabolismu našeho těla. Díky tomu se polymer i monomer využívají nejen v bioplastech, ale i v tkáňovém inženýrství, medicíně a kosmetice.

Více informací najdete na:

www.incien.org

http://www.nafigate.com

https://www.nafigatecosmetics.cz

https://www.bochemie.cz/

Ivana Jenerálová

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Pistolové krevetky inspirují termojadernou fúzi

Zřejmě nejkurióznější řešení termojaderné fúze předvádí soukromá společnost First Light Fusion Ltd. s domovskou adresou ve Spojeném Království, kde se oddělila od ctihodné Oxford University. Technickým ředitelem je čerstvý doktor Nicholas Hawker, který se zabývá ději při kolapsu bublin.

Zákaz ztužených pokrmových tuků

Světová zdravotnická organizace (WHO) chce do roku 2023 ukončit průmyslově vyráběné tzv. trans tuky - trans mastné kyseliny. Podle WHO ve světě ročně umírá kolem 500 000 lidí v důsledku konzumace trans mastných kyselin v potravinách, a to zejména na srdeční nemoci.

Proč měly globální klimatické změny pauzu?

Americký film z roku 2004 Den po zítřku ("The Day after Tomorrow") vylíčil katastrofickou vizi paradoxního účinku skleníkových plynů v atmosféře - náhlou globální dobu ledovou. Film byl kritizován pro mnoho nesmyslných a nevědeckých údajů.

Nejžhavější části tokamaku ITER

Tepelný tok dopadající na terče divertoru (spodní část vakuové komory) ITER bude desetkrát vyšší než tok, který působí na vesmírnou loď při jejím vstupu do zemské atmosféry. Provádějí se pečlivé prototypové a zkušební kampaně, které připravují výrobu ...

Energetický hlad černého kontinentu

Z více než 1,3 miliardy lidí žijících na černém kontinentu jich má přístup k elektřině jen asi polovina a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se energetický hlad Afriky v nejbližší době výrazně snížil.

Nejnovější video

Zrození nového ostrova

Po 53 letech se roku 2015 objevil na Zemi v souostroví Tonga nový ostrov. Turistům se podařilo jeho zrození z hlubin moře natočit. Vulkanická exploze vyvrhla prach do výšky 9 kilometrů. Vědce nyní nesmírně zajímá - představuje totiž krajinu podobnou té na Marsu. Eroze nových hornin může simulovat poměry, jaké byly na Marsu, když ještě na něm byla voda. (Zdroj NASA)

close
detail