Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 296

Co mají společného Vivaldi s tokamakem ITER?

Pro všechny, kteří přispěli k návrhu a vybudování největšího zdroje negativních iontů na světě, to byl slavnostní okamžik. Generální ředitel ITER Bernard Bigot stiskl spínač a uvedl do pohybu řetězec signálů, na jehož konci se na obrazovce objevilo krátké plazma. Proběhlo veřejné testování svazku neutrálních částic.

Fotogalerie (3)
Po krátce trvajícím plazmatu se betonová stěna odsunula a objevilo se zkušební zařízení SPIDER. Experimenty na SPIDERu připraví cestu pro provoz celého prototypu injektoru a instalaci systému svazku neutrálních částic na ITER. (Credit © ITER Organization,

Generální ředitel ITER Bernard Bigot  měl tu čest zapnout největší zdroj negativních iontů na světě, zatímco diváci mohli sledovat událost na obrazovce. V nadcházejících měsících začne tým s extrakcí negativních iontů.

SPIDER

Zdroj záporných iontů jménem SPIDER byl oficiálně spuštěn v ústavu Consorzio RFX v italské Padově brzy odpoledne 11. června 2018. "Kde jinde než v Padově bychom chtěli slavit takový technologický úspěch," konstatoval generální ředitel ITER ve svém projevu. "Padova - domov takových vědeckých osobností, jako byli Nicolaus Copernicus a Galileo Galilei, kteří změnili kulturní a vědeckou historii lidstva. Energie z jaderné fúze má také potenciál změnit stav lidstva a ITER tuto cestu připraví. "

Vědecký experiment jako divadelní a koncertní představení

Hlavní sál objektu PRIMA Neutral Beam Test Facility byl vyklizen a proměněn v divadelní sál, který přivítal 300 hostů. Když se hosté posadili, váhavý počáteční tlukot vakuových vývěv za silnou betonovou stěnou, která ukrývala zařízení SPIDER, přešel do monotónního hukotu a dlouho očekávaná vize se pomalu stávala skutečností. Význam události pro projekt ITER, pro vědu obecně a pro hostitelský region by se mohl měřit například podle jmen řečníků: Francesco Gnesotto, prezident společnosti Consorzio RFX, následoval krátce po starostovi města Padovy, Sergio Giordanim; dále vystoupili Evropská poslankyně Flavio Zanonato; Charles Dedeu i Fontcuberta z Evropské komise; Salvatore La Rosa z italského Ministerstva pro výchovu, vysoké školy a výzkum; zástupci organizace ITER a evropských a indických domácích agentur.

Nakonec se technický tým v řídicí místnosti, shromážděný kolem ředitele společnosti Consorzio RFX Piergiorgio Sonata, připojil k této události prostřednictvím videokonference. Sonato vysvětlil, co diváci uvidí - krátký experiment generující plazma, které by se mělo projevit jako záblesk světla na obrazovce. Vysvětlil, že následující měsíc bude tento typ experimentu probíhat delší dobu, než začne produkovat negativní ionty. Začalo odpočítávání, tlačítko bylo stisknuto a o několik vteřin později světlo na obrazovce potvrdilo, že experiment byl úspěšný.

Po krátkém rozsvícení plazmatu se betonová stěna odsunula a objevilo se zkušební zařízení SPIDER. Experimenty na SPIDERu by měly prokázat všechny ITERu relevantní požadavky na zdroj záporných iontů, měly by připravit cestu pro provoz celého prototypu injektoru (MITICA) a konečně i instalaci systému vstřiku svazku neutrálních částic na tokamaku ITER.

Otevírání tlustých betonových vrat podmalovávala Vivaldiho melodie a hosté spatřili nádobu SPIDERu a zdroj svazku. Mikrofon koloval mezi hosty, přítomní nešetřili chválou, hrdí na prvotřídní technologický úspěch, stejně jako na hmatatelný úspěch mezinárodní spolupráce, která vše umožnila.

 

Volně podle Sabiny Griffithové

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nahradí DONES zařízení IFMIF?

I kdyby Spojené státy americké v roce 1998 dodržely slovo a pokračovaly v projektu ITER a nemusel se po jejich odstoupení rozpočet snižovat a velikost tokamaku ITER zmenšovat, nestačil by projektovaný výkon nového plazmatu k vyzkoušení odolnosti konstrukčních materiálů vůči tokům fúzních neutronů.

Čína se snaží měnit počasí

Čínští vědci se snaží zvýšit sněhové srážky v oblasti, která je 3 × větší než Španělsko. Cílem je získat další vodu potřebnou v boji proti obdobím sucha a na pomoc zemědělství. Pokud se projekt podaří, bude to mít velké dopady.

Obří lodní výtah Niederfinow zlepší evropskou lodní dopravu

Pouhých 180 kilometrů od našich severních hranic se dokončuje unikátní stavba lodní zdviže, která středoevropskými vodními kanály propojí přes Magdeburg a Berlín severomořské přístavy s Polskem a Baltským mořem.

Jaderné palivo odolné proti nehodám

V americkém reaktoru ATR (Advanced Test Reactor) Národní laboratoře v Idahu se právě testuje nový typ jaderného paliva, tzv. palivo odolné proti nehodám (ATF, Accident Tolerant Fuel). Palivo se vyvíjí v rámci programu amerického ministerstva energetiky ...

Největší lom na kaolin ve střední Evropě

Kaznějov je malé městečko (3 100 obyvatel) na sever od Plzně. Pro turisty nabízí malebná zákoutí a procházky po okolí s krásnou přírodou, pro milovníky přírodovědy a techniky největší kaolinový důl ve střední Evropě.

Nejnovější video

Zrození nového ostrova

Po 53 letech se roku 2015 objevil na Zemi v souostroví Tonga nový ostrov. Turistům se podařilo jeho zrození z hlubin moře natočit. Vulkanická exploze vyvrhla prach do výšky 9 kilometrů. Vědce nyní nesmírně zajímá - představuje totiž krajinu podobnou té na Marsu. Eroze nových hornin může simulovat poměry, jaké byly na Marsu, když ještě na něm byla voda. (Zdroj NASA)

close
detail