Hledání

Zadejte výraz pro vyhledání:   

(2211) Medicína a přírodověda » Zahřeje nás v zimě pití alkoholu?
Je to velmi oblíbený folklór: jedeme na lyžích, zastavíme v horské boudě a dáme si „na zahřátí“ grog nebo panáka. A je nám teplo! Funguje to! Jak se ale na pití alkoholu „proti zimě“ dívají lékaři, a jak fyziologicky funguje doopravdy?
(2212) Studenti » Zájemci o kosmonautiku, nepřehlédněte…
Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře upozorňuje na programy pro studenty, mladé vědce a ostatní mladé zájemce o kosmonautiku. Nabízí i přednášky pro veřejnost o historických i aktuálních událostech v kosmonautice a o budoucnosti dobývání vesmíru.
(2213) Medicína a přírodověda » Zákaz ztužených pokrmových tuků
Světová zdravotnická organizace (WHO) chce do roku 2023 ukončit průmyslově vyráběné tzv. trans tuky - trans mastné kyseliny. Podle WHO ve světě ročně umírá kolem 500 000 lidí v důsledku konzumace trans mastných kyselin v potravinách, a to zejména na srdeční nemoci.
(2214) Biografie » Zakladatel moderní anatomie člověka – Andreas Vesalius
V době raného středověku byli nositeli veškerých znalostí katoličtí kněží a mniši. Medicínou se často zabývali pouze teoreticky a chirurgii z ní zcela vyloučili. Církev svým ediktem chirurgii zakázala již ve 2.
(2215) Biografie » Zakladatel moderní fyziky Isaac Newton
Zřejmě největší vědec všech dob – Isaac Newton – žil na přelomu 17. a 18. století v letech 1642 (1643) až 1727. Považuje se za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob či dokonce za zakladatele moderní fyziky a vědy vůbec.
(2216) Biografie » Zakladatel moderní informatiky George Boole
Rozmach informatiky ve druhé polovině 20. století se odvíjel nejen od rozvoje technologií, ale závisel i na pokroku v teoretických disciplínách, zejména v matematické logice. Žádný sofware se dnes neobejde bez logických kroků, bez operací s logickými proměnnými.
(2217) Biografie » Zakladatelem české lékařské chemie a biochemie byl Ukrajinec
Letos uplynulo 75 let od úmrtí univ. prof. MUDr. Ivana Horbaczewského, přednosty „Ústavu pro lučbu lékařskou“, historicky prvního českého ústavu lékařské chemie. Pojďme se podívat, jak se stalo, že mladý Ukrajinec se u nás tak proslavil a zasloužil nejen o medicínu, ale i o politiku.
(2218) Biografie » Základem průmyslu je ocel
Letos uplynulo 200 let od narození anglického vynálezce Henryho Bessemera. Ačkoli jeho jméno není tak všeobecně známé jako je tomu u jiných velikánů techniky, například Jamese Watta, jeho vynález – bessemerování – je v odborných kruzích považován za nejdůležitější příspěvek jednotlivce k průmyslové revoluci.
(2219) Bez zařazení » Zákonitosti, pravidla, poučky a varování pro začínající badatele
"Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne." (Mark Twain). "Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat." (Samuel Johnson). "Rozdělení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku.
(2220) Recenze » Zapomenutý matematik Henry Lowig
(Příspěvek redakce k letošnímu mezinárodnímu "Dni památky obětí holokaustu" 27. ledna) Sebevraždy, popravy, smrt bez soudu v Terezíně, Osvětimi či Lodži, nucená emigrace. Čtyřicet šest vědců a vysokoškolských učitelů židovského původu, kteří žili a působili v českých zemích, na počátku či v průběhu druhé světové války zemřelo násilnou smrtí.
... 1 « 219 220 221 222 223 224 225 » 230 ...
close
detail