e-zin popularizující vědu a techniku

Středoškoláci, nenechte si ujít konferenci Vědění mladým!

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas připravila již IV. ročník jednodenní studentské konference Vědění mladým. Organizátoři konference zvou k účasti nejen úspěšné účastníky různých soutěží, ale i všechny ostatní, kteří projevují hlubší zájem o poznání z různých vědeckých oborů. Jako pozorovatel se konference mohou zúčastnit i žáci základních škol a učitelé. Mladí zájemci o vědu se sejdou ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Elektrony na útěku

Slyšeli jste o runaway elektronech (REs)? Neslyšeli? Ani o ubíhajících elektronech? Není divu, v běžném životě se s nimi nesetkáte. Možná v horních vrstvách atmosféry v bouřkově aktivních oblastech, kde lze pozorovat krátké záblesky gama záření TGF (Terestrial Gamma-ray Flashes); ty prý pocházejí právě od ubíhajících elektronů, které mají relativistické rychlosti. Vznikají, když dostatečně poklesne počet srážek elektronů s atmosférou díky rostoucí rychlosti částic. Elektrony nebrzděné srážkami dosahují takřka nadpřirozených rychlostí. Stačí k tomu malé, ale stálé elektrické pole.

Týden vědy a techniky - za hranice známého

Ve dnech od 1. do 13. listopadu 2016 se uskuteční již šestnáctý ročník Týdne vědy a techniky AV ČR, největšího vědeckého festivalu v České republice. Letošní program se nese v duchu motta Za hranice známého“ a obsahuje přes 500 akcí, ve kterých jsou zahrnuty přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy a další aktivity napříč všemi vědeckými obory. Centrem festivalu bude budova Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze 1, program však bude probíhat po celé České republice. Novinkou jsou speciální programy – např. netradiční workshopy, komentované prohlídky, pozorování vesmíru, křest knihy, koncerty nebo divadelní hra.

Vírová turbína na Želině

Po úspěšných komplexních zkouškách odstartovala 1. července 2016 provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní elektrárny Želina u Kadaně. Vynález fungující s účinností až 85 %, který vznikl na základě spolupráce VUT Brno a Výzkumu a vývoje energetické firmy ČEZ, umí využít energie vody i na malých spádech, kde by jiné turbíny nestačily. Měl by být novým impulsem pro rozvoj malých vodních elektráren v ČR. O vynálezu a principu vírové turbíny jsme psali v Třípólu zde: http://www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/986-virova-turbina

Kaple a radioteleskop

Těžko si představit větší kontrast, než jaký je mezi betonovým monolitem kubistického tvaru a příhradovou konstrukcí Eiffelovy věže. Nebo mezi ryze technickým zařízením sloužícím ke zkoumání nejvzdálenějších hlubin vesmíru a sakrální stavbou. A přece – prolnutí obou protikladů můžeme najít asi 30 km jihozápadně od Bonnu při návštěvě dvou navzájem nepříliš vzdálených a turisticky nepříliš navštěvovaných lokalit.

1 2 3 4 5 6 » 369 ...

Soutěž / Říjen

Do konce září jste měli čas na odeslání správné odpovědi na otázku jaký je objem jedné temelínské hladicí věže. Jak jsme vás již informovali, správně a v rekordním čase odpověděl Karel Rott z Prahy. Objem jedné temelínské hladicí věže je úctyhodných 1 069 700 m3.

Říjnová otázka je mnohem jednodušší – napište nám, jaký je hlavní zdroj elektřiny a tepla pro kosmické sondy zkoumající planety Sluneční soustavy. Je to solární energie, plutonium (popř. další radionuklidy), nebo baterie?

Uzávěrka soutěže je 31. října 2016.

Jako vždy pište na tretipol@volny.cz

(red)Opište prosím text z obrázku

Jak se ukazuje, čtenáři Třípólu jsou nejen soutěživí, ale především příkladně vzdělaní. Na říjnovou otázku totiž bleskově odpověděla Emílie Svobodová z Moravské Třebové. Napsala: „Ve vesmírných sondách se používá Radioizotopový termoelektrický generátor. Jedná se o dlouhodobý a spolehlivý zdroj stejnosměrného elektrického proudu využívající k získání tepelné energie rozpadu radioaktivních prvků. Jako zdroj energie se nejčastěji používá izotopu plutonia-238 ve formě oxidu plutoničitého 238PuO2. Je nenahraditelným zdrojem proudu pro kosmické sondy vyslané do velkých vzdáleností od Slunce, kde použití fotovoltaických baterií nepřichází v úvahu.“

Ke správné odpovědi gratulujeme a posíláme slíbenou odměnu.

Listopadovou otázku zveřejníme začátek příštího měsíce.

(red)

Video

Oleg Alexandrovič Lavrentěv - utajený génius

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i., popularizuje v rámci projektu MAT21 řízenou termojadernou fúzi. Suverénně nejlepším zařízením na světě pro výzkum fúze je tokamak. U zrodu ruského  tokamaku stáli A. D. Sacharov a I. J. Tamm, které neinspiroval nikdo jiný než Oleg Alexandrovič Lavrentěv - člověk, který nikdy neopustil svoji ideu a zůstal věren svému srdci! Letos by mu bylo právě 90 let. Ve videu se o něm dozvíte víc.

Zdroj: www.Youtube.com

Anketa Třípólu

O čem byste si chtěli přečíst v některém z příštích PDF čísel?

Provoz portálu v roce 2015 a 2016
podpořila Nadace ČEZ

close
detail