Bez zařazení

Článků v rubrice: 365

Špinavá bomba

Špinavá radioaktivní bomba je naštěstí pouze hypotetická záležitost, se kterou zatím nikdo nemá konkrétní zkušenost. Přesto se jí lidé bojí a nevědí, jak se před ní eventuálně chránit. Světový terorismus je vážná věc a vyvstává otázka, zda hrozba „nukleárního terorismu“ je, či není aktuální. V jednom se ale odborníci na bezpečnost shodují: nebezpečí použití špinavé bomby je dnes vyšší, než nebezpečí použití jaderné zbraně.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto Shutterstock

Získat materiál na výrobu špinavé bomby není těžké, vždyť po celém světě se na stovkách míst v průmyslu, zemědělství, geologii či zdravotnictví používají radioaktivní zářiče a materiály. Teroristům by se jen stěží podařilo získat materiál z jaderné energetiky, která má přísný systém záruk a přesnou evidenci všech používaných jaderných materiálů, čerstvého i použitého paliva. Kamerové systémy střeží jakékoliv zacházení s ním a mezinárodní kontroly vše pravidelně ověřují. Ale uvědomme si, kolik cesiových, kobaltových a dalších radionuklidových zdrojů mají nemocnice, nebo i to, že obyčejné požární hlásiče obsahují americium 241... Proto se různé bezpečnostní orgány se vší vážností na riziko použití špinavé bomby připravují. Radioaktivní špinavá bomba by nezpůsobila katastrofální počet úmrtí nebo zranění, ale v závislosti na chemickém složení a místě výbuchu by znamenala obrovské výdaje na evakuaci, odstraňování trosek, čištění a dekontaminaci. Kontaminovaná území by mohla být na určitou dobu uzavřena, což by znamenalo další ztráty. Špinavá bomba už má dokonce přezdívku: „weapon of mass disruption“ – zbraň hromadného narušení...

Proč je bomba „špinavá“?

Jde o směs klasických výbušnin, např. dynamitu, a radioaktivních materiálů, např. ve formě prášku, která po explozi rozmetá do okolí radioaktivní materiál. Není tedy stejná jako atomová bomba, ve které dojde k jaderné štěpné reakci, tedy k vývinu obrovské energie s velkou ničivou silou. Špinavá bomba je založena na úplně jiném principu a nezpůsobí ničivý jaderný výbuch ani pověstný hřibovitý mrak. Jejím úkolem je pouze rozptýlit radioaktivní kontaminaci a vyvolat tak hlavně strach a paniku. Uvážíme-li zvrácenou psychologii terorismu, už jen oznámení, že byla použita špinavá bomba, může způsobit tentýž efekt, jako kdyby byla použita doopravdy. Z tohoto hlediska je to pro teroristy ideální zbraň.

V čem je nebezpečná?

Špinavá bomba může ničit majetky a lidské životy v okamžiku vlastního výbuchu. Záření z radioaktivního materiálu by pravděpodobně nebylo tak silné, aby způsobilo okamžitou nemoc z ozáření. Radioaktivní prach by se však mohl rozptýlit dostatečně daleko od místa výbuchu, zamořit omezené území radioaktivitou na delší dobu a být nebezpečný při vdechnutí. Radioaktivita není vidět, slyšet ani cítit, těžko byste tedy mohli učinit okamžitá opatření k zabránění radioaktivní kontaminace. Řadu opatření v závislosti na tom, kde se zrovna nalézáte, lze učinit poté, jakmile by vyšlo najevo, že opravdu vybuchla špinavá bomba.

Co dělat, kdyby opravdu vybuchla

Kdo je venku a blízko místa výbuchu, měl by:

 • zakrýt si nos a ústa látkou pro snížení nebezpečí vdechnutí radioaktivního prachu nebo kouře;
 • nedotýkat se předmětů odhozených výbuchem – mohou být radioaktivní;
 • uchýlit se do budovy, jejíž okna a vchody nejsou poškozené. Tam by měl být chráněn před zářením zvenčí;
 • uvnitř se zbavit oblečení a obuvi, které měl na sobě venku, a uzavřít je těsně do plastového obalu včetně látky, jíž si chránil ústa a nos. Toto opatření zamezí až 90 % možné kontaminace. S uzavřeným pytlem nic nepodnikat, dokud nedostane informaci od oprávněných osob, jak s ním naložit;
 • umýt se celý vodou a mýdlem včetně vlasů, aby se odstranila zbývající kontaminace;
 • zapnout rádio či televizi, sledovat zprávy a pokyny.

Kdo je uvnitř a blízko místa výbuchu, měl by:

 • pokud okna a dveře zůstala nepoškozená, zůstat uvnitř a nevycházet;
 • utěsnit okna, dveře, komín a ostatní místa, kudy by případně mohl radioaktivní prach vniknout dovnitř;
 • vypnout ventilační, otopné, klimatizační systémy, které by mohly být spojené s vnějším prostředním;
 • jsou-li okna rozbitá, uchýlit se do uzavřené místnosti, je-li celý dům poškozený, vyhledat jiný celistvý a těsný;
 • musí-li vyjít ven, překrýt si nos a ústa látkou. Dostane-li se do bezpečí, naložit s oblečením tak, jak je popsáno výše, vykoupat se a sledovat zprávy;
 • domácí mazlíčky vzít z venku co nejrychleji dovnitř a pečlivě je vykoupat.

Kdo je v okamžiku výbuchu v autě, měl by:

 • zavřít okna, vypnout klimatizaci, větrání a topení;
 • zakrýt si nos a ústa látkou;
 • co nejrychleji se snažit dostat se do uzavřeného domu nebo jiného bezpečného místa;
 • není-li to možné, zastavit na okraji silnice ve stínu, vypnout motor, neopouštět auto a sledovat zprávy a pokyny.

Co potraviny a voda?

Předpokládejme, že většina potravin a vody by zůstala bezpečná – samozřejmě kromě nebalených potravin, které by zůstaly venku, nebo otevřených vodních zdrojů v blízkosti výbuchu. Čili nekonzumujte nic zvnějšku. Zabalené potraviny budou bezpečné, ale před otevřením samozřejmě obaly omyjte. Nemá smysl brát jodové tabletky (jodid sodný, resp. kalium jodid). Ty jsou určené k ochraně štítné žlázy před radioaktivním izotopem jódu 131I, proti ničemu jinému nechrání a jsou-li požity zbytečně, mohou naopak uškodit. Předem nelze vědět, zda byl ve špinavé bombě použit zrovna tento izotop...

Jak poznám, jestli jsem byl vystaven kontaminaci ze špinavé bomby?

Zda při výbuchu nastalo radioaktivní zamoření, změří policie, hasiči či záchranáři speciálními citlivými přístroji. Těmi mohou okamžitě zjistit, kolik záření je přítomno a jestli představuje nebezpečí. Nízké úrovně ozáření (které se předpokládají při použití špinavé bomby), nezpůsobují žádné symptomy. Teprve velmi vysoké dávky mohou způsobit zvracení, průjem, otoky, zčervenání kůže. Při jakémkoliv podezření z takových komplikací kontaktujte lékaře.

(Tyto základní otázky a odpovědi sestavilo americké Centrum kontroly a prevence nemocí (Center for Disease Control and Prevention) a více informací lze získat u EPA (Environmental Protection Agency), NRC (Nuclear Regulatory Commission), DOE (Department of Energy) a dalších institucí USA.) Další informace získáte i zde: http://thebulletin.org/what-does-nuclear-terrorism-really-mean9309

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Zájemci o energetiku mohou poprvé on-line do elektráren ČEZ

Až na dno jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny! Ani omezení v boji s koronavirem neznamenají stopku návštěvám energetických provozů, alespoň ne těm virtuálním.

Závod o největší větrnou turbínu světa

V současné době probíhá ve světě závod o sestrojení největší větrné turbíny. Odehrává se zejména mezi evropskými, americkými a čínskými výrobci.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail