Bez zařazení

Článků v rubrice: 265

Napájeni sluncem

Nenechte si ujít: 9. září vyvrcholí soutěž robotů poháněných světlem, která začala 14. ledna přípravou na Dni otevřených dveří v Ostravě.

Fotogalerie (2)
Ilustrační foto

Cílem soutěže je navrhnout, sestavit a seřídit robot (ať již sestavený na bázi poskytnuté stavebnice nebo vlastní konstrukce) poháněný elektromotorem(-y) a napájený pouze fotovoltaickými panely tak, aby robot při soutěži za umělého osvětlení projel soutěžní úsek v co nejkratším čase.
Soutěží se za těchto podmínek:
• Robot musí být poháněn jen světelnou energií.
• Maximální plocha solárních panelů je 1 dm2.
Solární panel je upevněn vodorovně na konstrukci
robota.
• Šířka a délka robota nejsou předepsány, maximální
výška je 100 mm.
• Pohyb robota musí být realizovatelný při osvětlení
čtyřmi osvětlovacími tělesy s příkonem 500 W
(dohromady 2 000 W).
Soutěžící jsou zařazeni do tří soutěžních
kategorií: střední školy, vysoké školy, ostatní.
Soutěž probíhá v následně po sobě jdoucích třech
jízdách – soutěžních kolech. Soutěžící je povinen
během 15 sec. po startu odstartovat letmým
startem. Soutěžní trať je široká 0,75 m. Vzdálenost
mezi startovní a cílovou čarou je 2 m. Rozjezdová
dráha letmého startu je 0,5 m dlouhá.
Letošní ročník je již pátý. Pořadatelem soutěže je
Katedra Měřicí a řídicí techniky fakulty elektrotechniky
a informatiky Vysoké školy báňské – Technické
Univerzity Ostrava.
Kontakt pro další informace:
FEI VŠB TU Ostrava,
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba.
http://napajenisluncem.vsb.cz />

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Amoniak zase jinak

Zemská atmosféra obsahuje 78,1 objemových procent dusíku N2 coby prvku. Až do počátku 20. století jsme ho však neuměli využít a jediným značně omezeným zdrojem vázaného dusíku pro použití v chemii byl přírodní chilský ledek, obsahující jako základní složku dusičnan sodný NaNO3.

60 let od spuštění prvního jaderného reaktoru v Československu

Společnost Centrum výzkumu Řež s. r. o. provozuje dva výzkumné jaderné reaktory. Oba vznikly rekonstrukcí a modernizací svých starších předchůdců. Oba v letošním roce slaví jubilea: Výzkumný reaktor LR-0 slaví 35 let od spuštění a výzkumný reaktor LVR-15 dokonce 60 let.

Apollo a ITER – (ne)čekané zisky velkých vědeckých projektů

Ve vesmíru byl dražší než Apollo pouze projekt vesmírné stanice ISS. ITER je na Zemi projektem v dosavadní historii dokonce daleko nejdražším. Faktem je, že program Apollo byl více méně produktem studené války Východu a Západu, zatímco ITER je produktem, který začal studenou válku naopak rozpouštět.

Průvodci světem chemických prvků

K neoblíbeným školním předmětům, bohužel, v posledních desetiletích přibyla další přírodní věda - chemie. Dokládají to, mimo jiné, výsledky řady průzkumů na národní i mezinárodní úrovni. Důvodů je několik.

Vznik prvních vědeckých institucí

Evropská věda, filozofie a kultura má svůj prvopočátek v antickém Řecku. Do klasického (4. stol. př. n. l.) a helénistického (3.-2. stol. př. n. l.) období starého Řecka spadá také vznik prvních vzdělávacích a vědeckých institucí - akademií, akademických společenství a škol.

Nejnovější video

Bomba na kuchyňském stole

Krátké video ke stejnojmennému článku - návodu na pokus. Sestavte si také takový propletený obrazec z jednoduchých pomůcek a překvapte své přátele nečekaným efektem.

close
detail