Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 390

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ekonomicky efektivní dekarbonizace, odemknutí financování. COVID-19 má významné účinky na globální ekonomiku a v důsledku i na energetiku. OECD-NEA zdůrazňuje zejména důležitost spolehlivosti a odolnosti elektroenergetiky v době velkých přírodních, zdravotních a společenských zvratů. Vlády musejí zvažovat široký okruh opatření pro obnovu ekonomiky a tvorbu pracovních příležitostí. Je zcela zřejmé, že bude třeba připravovat stimulační balíčky, které budou muset plnit dlouhodobé ekologické a také energeticko-bezpečnostní cíle. NEA zkoumá regulační a provozní vlivy krize a spolupracuje s členskými zeměmi na výměně politických přístupů a nejlepších zkušeností z celého světa. V souvislosti s tímto úsilím zveřejnila NEA stručné shrnutí situace a organizuje řadu diskusních jednání, na nichž se jedná o úloze jaderné energie v období po pandemii COVID-19. Zvlášť důležitá bude úloha jaderné energie na cestě ke skutečně udržitelné a ekologicky odpovědné energetické budoucnosti.

Fotogalerie (1)
Srdcem každého ze čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany je jaderný reaktor umístěný pod tímto krytem (zdroj: vzdělávací portál ČEZ Svět energie)

Ekonomicky efektivní dekarbonizace energetických systémů

NEA doporučuje vládám, aby využily ekonomickou obnovu po krizi COVID-19 k urychlení přechodu energetiky na plnění klimatických cílů. Postpandemické plány obnovy budou muset uvést do souladu klimatické cíle s cíli ekonomickými, takže v popředí energetické politiky budou muset být systémové náklady. Projekty jaderné energetiky představují hlubokou dekarbonizaci při současném optimálním využívání minerálních zdrojů, paliv a půdy. Přechod k uhlíkově neutrálnímu energetickému systému by podstatně zvýšil systémové náklady a ohrozil by bezpečnost dodávek elektřiny, pokud by se vynechala  jaderná energie. Dosažení ekonomicky efektivní dekarbonizace si však vyžádá i strukturální reformu trhu s elektřinou.

Vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí

Jaderná energie je schopná dodávat velká množství nízkouhlíkové elektřiny a tepla za přijatelné náklady a současně vytvářet velký počet vysoce kvalifikovaných pracovních míst jak na lokální, tak na celostátní úrovni. Investice do jaderné energie rovněž urychlují přechod ke zvýšení odolnosti energetiky. Jaderné projekty prokazatelně vytváření velký počet vysoce kvalifikovaných pracovníků s vysokými mzdami a s dlouhodobými pracovními úvazky. Na jaderné projekty navíc navazují ještě další investice na lokální i regionální úrovni.

Odemknutí financování jaderné infrastruktury při ekonomické obnově

Pokud jde o financování velkých jaderných projektů, může existovat určitá bariéra na některých trzích, kde soukromí investoři usilují o krátkodobou návratnost kapitálu. Avšak v době ekonomické rekonstrukce mohou dlouhodobé energetické projekty, jako jsou například jaderné elektrárny, vést k posílení společenské soudržnosti a k oživení ekonomických aktivit. Vlády by měly proto povzbuzovat investice do odolné nízkouhlíkové energetické infrastruktury, jako je právě jaderná energetika. Přechodná a cílená vládní pomoc jaderným projektům bude nevyhnutelná, aby bylo možno benefity jaderné energie v post-COVID-19 ekonomické rekonstrukci plně využít. Vládní pomoc by měla být směřována tak, aby přilákala efektivní soukromé financování k výstavbě jaderné infrastruktury.

Budování nízkouhlíkové odolné elektrické infrastruktury s využitím jaderné energie

NEA konstatovala, že během krize COVID-19 pokračovaly jaderné elektrárny spolehlivě ve výrobě elektřiny po celou dobu 24 hodin denně a zajišťovaly tak nepřetržitý provoz kritických služeb nutných v době globální zdravotnické krize a pomáhaly udržení sociální stability. Jaderná energie je důležitý flexibilní zdroj elektřiny, který pomáhá udržovat bezpečnou dodávku elektřiny tím, že pracuje v režimu základního zatížení. Variabilní elektřina z obnovitelných zdrojů ji může doplňovat.

 

Generální ředitel NEA, William Magwood, prohlásil, že NEA věří tomu, že investice během rekonstrukce po COVID-19 by měly být uskutečňovány s ohledem na dlouhodobé vyhlídky. „Je docela možné, že vynaložíme hodně peněz z krátkodobého hlediska, které se nám ale z dlouhodobého hlediska nevyplatí. V NEA věříme tomu, že dlouhodobé investice ke zlepšení naší energetické infrastruktury budou zahrnovat jadernou energii“.

Zdroj:

https://www.neimagazine.com/news/newsnea-launches-policy-briefs-on-nuclears-role-in-economic-recovery-7994344

 

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zátěžový test dobíječek elektromobilů

Premiérový český test souběžného dobíjení šesti elektromobilů na třech stanicích a současně málo vídané doplňování baterií 12 e-aut jedné značky v místě a čase.

Oblíbená Soutěž „Vím proč“ startuje pošesté

Na tři minuty se stát Newtonem, Einsteinem nebo Curie-Sklodowskou, natočit zajímavý fyzikální pokus a vyhrát 200 000 korun pro svou školu.

Plovoucí fotovoltaické elektrárny – řešení pro země s nedostatkem půdy

Kromě nestálosti a nepředvídanosti výroby jsou zřejmě největší nevýhodou solárních elektráren velké zábory zemědělské půdy. Tuto nevýhodu se stále více zemí snaží řešit umisťováním fotovoltaických panelů na střechy továrních hal, obchodních center, úřadů i obytných domů.

Jak améby zvládly bludiště

Možná jste slyšeli o pověstném labyrintu Jindřicha VIII., který se rozprostírá na ploše 1 300 m² poblíž paláce Hampton Court u Londýna. Labyrint byl založen kolem roku 1690, je ze sestříhaného živého plotu a abyste jej celý prošli, musíte ujít 800 m.

Vyrobte si model tokamaku 3D tiskem

Mnoho nadšenců již dnes vlastní 3D tiskárnu, nebo má přístup k nějaké profesionální. Což takhle vyrobit si tokamak? Totiž alespoň jeho názorný a rozebíratelný model. Program je nyní k dispozici volně na stránkách ITER pro studenty, učitele a „fúzní nadšence“ po celém světě.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail