Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 413

Víte, kdo pečuje o naše jaderky?

Dvacet let své působnosti v jaderné energetice slaví letos firma ČEZ ENERGOSERVIS. V roce 1994 začínala se 110 zaměstnanci a obratem 70 milionů korun. V současnosti má 483 zaměstnanců, z toho necelé dvě třetiny pracují v Jaderné elektrárně Dukovany, část firmy je i v Jaderné elektrárně Temelín.

Fotogalerie (5)
Generální ředitel ČEZ ENERGOSERVIS Vladimír Marušík

Hlavní pracovní náplní firmy jsou opravy a údržba zařízení a stavebních celků, včetně realizace investičních zakázek, převážně v jaderných elektrárnách. Konkrétně se jedná o strojní údržbu například dieselgenerátorů, elektromotorů, čerpadel, generátorů, turbín atd. Donedávna byl v její péči i jaderný reaktor.

Rozhodujícím obdobím pro opravy a údržbu jsou odstávky jaderných bloků.

Co se děje v elektrárně při odstávce jaderného reaktoru


Odstavení reaktoru
Jde o postupné zastavení štěpné reakce zasouváním regulačních kazet do aktivní zóny. Absorbátor v regulačních kazetách „vychytá“ neutrony a štěpná reakce ustává. Důsledkem je snižování tepelného výkonu reaktoru. Snižování výkonu reaktoru probíhá s trendem 0,5 % za minutu. Dále se do chladiva primárního okruhu dávkuje kyselina boritá na tzv. odstavnou koncentraci 12-14 g/kg. Bór je dobrým absorbátorem neutronů.

Vychlazení reaktoru
Vychlazování je proces s pevně stanoveným průběhem. Probíhá rychlostí 30 °C za hodinu. V první fázi se provádí v režimu voda/pára, ve druhé fázi v režimu voda/voda. Vychlazování probíhá z hodnoty 297 °C na hodnotu 45 °C. Přitom současně dochází k odtlakování primárního okruhu a k postupnému vypínání hlavních cirkulačních čerpadel. V závěru se přejde na chlazení aktivní zóny přirozenou cirkulací přes dva parogenerátory.

Roztěsnění
Po následných předepsaných technických kontrolách se tzv. roztěsní reaktor. To spočívá v demontáži horního bloku reaktoru (víko, horní blok s pohony kazet a měřicími zařízeními).

Revize
Revize se provádějí periodicky nebo podle provozního stavu zařízení. Některé z nich lze provádět za provozu, jiné pouze při odstaveném reaktoru. Jde zejména o revize zařízení na primárním okruhu a revize prováděné na bezpečnostních systémech reaktoru. Velkou součástí revizí je kontrola výrobních zařízení sekundárního okruhu (turbíny, čerpadla, ohříváky-výměníky, ventily a potrubí a jejich pomocná zařízení).

Výměna paliva
V Jaderné elektrárně Dukovany probíhá tzv. pětiletý kampaňovitý cyklus. Každý rok se obmění pětina paliva, která se následně uloží do bazénu skladování použitého paliva vedle reaktoru. Zbývající část paliva se podle přesného plánu sestaveného na základě výpočtu pro maximální vyhoření paliva přeskládá a na uvolněná místa se zavezou kazety s čerstvým palivem. Dokončení výměny paliva ověří komisaři vykonávající dozor. Od roku 2015 přejdou dukovanské reaktory na šestiletý palivový cyklus.

Technické a bezpečnostní kontroly
Jejich nutnost vychází z předpisů pro provoz a údržbu jednotlivých zařízení. Kontrolují se bezpečnostní systémy, bezpečnostní komponenty, technická zařízení i po zkušební chody záložních zařízení.

Vyjmutí svědečných vzorků
Svědečné vzorky jsou vzorky materiálu použitého při výrobě tlakové nádoby reaktoru. Uloženy jsou po vnitřním obvodu v reaktoru a zatěžuje je neutronový tok dopadající na stěny reaktoru. Vyndávají se pouze v případě jejich kontroly pro zjištění vlivu provozu reaktoru na stav materiálu. Z jejich stavu se odvozuje životnost tlakové nádoby reaktoru. Zkoumání provádí specializované pracoviště v UJV v Řeži (psali jsme o tom podrobněji v www.www.www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/1461-svedecny-program-zivotnost-jaderne-elektrarny-a-reaktorova-ocel).

Údržba
Cílem údržby, kterou v Jaderné elektrárně Dukovany provádějí převážně externí dodavatelé, je předcházet poruchám a zajistit spolehlivost dodávek elektrické energie. Existují tři základní typy tzv. generálních typových oprav – 20denní (každý rok), 32denní podrobnější (1x za 4 roky) a 63denní rozšířená (1x za 8 let) spojená s vyvezením veškerého paliva z aktivní zóny a kontrolou tlakové nádoby reaktoru detekčními nedestruktivními metodami.

Technická vylepšení bloku
Využití projektových rezerv bloku k průběžné údržbě a modernizaci elektrárny spočívalo například ve zvýšení obohacení obsahu uranu v palivových kazetách oproti původním hodnotám, v úpravách parametrů parních turbín, instalaci nízkotlaké a vysokotlaké regenerace. Dále je to řada opatření realizovaných v rámci tzv. stresstestů – zvýšení odolnosti budov proti seismickým vlivům (tímto procesem prošly obě centrální dukovanské čerpací stanice a připravuje se zodolnění střešních konstrukcí strojovny a reaktorovny), dále zvýšení počtu zařízení pro spalování vodíku, instalace čtyř tzv. super-havarijních napájecích čerpadel, instalace dvou AAC dieselgenerátorů pro případ úplné ztráty napájení, stavba nových ventilátorových chladicích věží. To už jsou ale většinou práce, které se mohou dělat i při provozu bloku.

Převoz kontejnerů s použitým palivem
Pod vodou, v bazénu použitého paliva, se kazety, které si svoje už v reaktoru „odsloužily“, vloží do kontejneru, zakryjí třemi víky a po následném utěsnění a kontrole se kontejner pomocí transportního zařízení přepraví po železničních kolejích do sladu použitého paliva. Zde se po opětovné kontrole těsnosti uloží na předem stanovené místo a připojí se na monitorovací zařízení. Trvale se sleduje tlak a teplota. V Jaderné elektrárně Dukovany je za celou dobu jejího téměř třicetiletého provozu v současné době uloženo 85 kontejnerů s použitým palivem. Velkou výhodou jaderných elektráren je minimální množství odpadů.

Jak vypadá reaktorový sál v průběhu odstávky, mohou čtenáři vidět na snímcích virtuální prohlídky na virtualniprohlidky.cez.cz/cez-temelin.


ČEZ ENERGOSERVIS

ČEZ ENERGOSERVIS,spol. s r. o., je 100% dceřinou společností elektrárenské společnosti ČEZ, a. s. Před jejím vznikem v roce 1994 měli na starost údržbu jaderných zařízení kmenoví zaměstnanci elektrárny. Po roce 1993 padlo rozhodnutí o transformaci údržby. Z úseku o tisíci zaměstnancích vzniklo několik samostatných firem a jednou z nich je právě ČEZ ENERGOSERVIS.

V regionech patří firma k nejvýznamnějším zaměstnavatelům. Je vcelku nasnadě, že většinu z 483 zaměstnanců tvoří muži, žen je jen 50. Za dobu svého působení vychovala firma specialisty na údržbu a servis jaderných zařízení.

Kontakt

Ing. Vladimír Marušík, e-mail: marusik@cezenergoservis.cz, tel.: +420 561 105 013

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Zájemci o energetiku mohou poprvé on-line do elektráren ČEZ

Až na dno jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny! Ani omezení v boji s koronavirem neznamenají stopku návštěvám energetických provozů, alespoň ne těm virtuálním.

Závod o největší větrnou turbínu světa

V současné době probíhá ve světě závod o sestrojení největší větrné turbíny. Odehrává se zejména mezi evropskými, americkými a čínskými výrobci.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail