Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 233

Vliv středověkého osídlení na vlastnost půdy a současnou vegetaci

I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností. A nejen v současnosti, je patrný i po 500 letech! Porozumíme-li nárokům na živiny základních rostlinných druhů, můžeme své znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.

Fotogalerie (2)
Lokalita bývalé vesnice Kří je přibližně uprostřed obrázku (zdroj Google)

Vědecký tým České zemědělské univerzity zkoumal zaniklou středověkou vesnici Kří ve Středočeském kraji. Místní osadníci tuto vesnici založili okolo roku 1357 a její zánik se datuje rokem 1420. Pro účely studie se na lokalitě identifikovala místa původní návsi a zemědělských usedlostí. Zde se podařilo zjistit umístění jejich dalších částí podle účelu využití – zahrady, dvorků, zemědělské budovy a vlastního domu sestávajícího z obytné části, předsíně a komory. Vědci na tomto území vymezili pokusné plochy, z nichž odebírali půdní vzorky a zaznamenávali četnost a pokryvnost jednotlivých druhů rostlin v bylinném patře.

Co výzkum zjistil

V místech, kde původně stály stavební objekty, se identifikovalo neutrální půdní pH a vysoká koncentrace živin. Důvodem může být skutečnost, že pro stavbu domů lidé využívali na vápník bohaté jílovité hlíny a dřevo. Nejvyšší koncentrace rostlinami využitelného fosforu byla naměřena na původních dvorcích těsně přiléhajících k domům. Zde se pravděpodobně shromažďoval organický odpad, popel ze dřeva, hnůj. Naopak nejnižší koncentrace živin v půdě byly v místech bývalé návsi a zahrad.

S tím souvisí i druhová rozmanitost rostlinné vegetace. Nejméně druhů bylo v bývalých zahradách (půda byla vyčerpaná pěstovanými rostlinami) a nejvíce v místech bývalých budov, kde byla také doložena až čtyřikrát vyšší biodiverzita, tj. rozmanitost rostlinných druhů.


Martina Feriancová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Lechtat draka se nevyplácí

Devatenácté století končí. Svět je opojen elektřinou a jinými technickými zázraky. Jules Verne o překot vydává romány, v nichž hrdinové ovládají balóny, ...

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Zájemci o energetiku mohou poprvé on-line do elektráren ČEZ

Až na dno jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny! Ani omezení v boji s koronavirem neznamenají stopku návštěvám energetických provozů, alespoň ne těm virtuálním.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail