Praktické informace

Článků v rubrice: 81

Nevíte? Zeptejte se nás…Právní poradna pro studenty

Fotogalerie (1)
Chlapci bylo 17 let

1. Potřeboval bych vědět, jestli můžu v bytě, který jsme si s přítelkyní společně pronajali, dočasně ubytovat svého známého. Já a přítelkyně jsme studenti a máme přes prázdniny zajištěnou práci v zahraničí. Jelikož nechceme platit nájem i v době, co budeme pracovat v zahraničí a nebudeme tak v bytě bydlet, zajímalo by mě, zda může v námi pronajatém bytě bydlet místo nás někdo jiný? Máme to předem oznámit pronajímateli? Potřebujeme k tomu jeho souhlas?

Vzhledem k tomu, že v době prázdnin nehodláte platit nájem a chcete přenechat byt jiné osobě, jsou naplněny pojmové znaky uzavření smlouvy o podnájmu. Podle ustanovení § 719 občanského zákoníku lze byt nebo jeho část přenechat do podnájmu pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Přenechání bytu do podnájmu bez souhlasu pronajímatele je soudní praxí považováno za výpovědní důvod. Ten může být též dán i v případě, pokud nájemce neužívá byt bez vážných důvodů anebo ho bez vážných důvodů užívá jen občas. Z toho vyplývá, že k Vámi uváděnému jednání potřebujete souhlas pronajímatele bytu. Právní vztah s osobou, které přenecháte byt, doporučuji upravit písemnou smlouvou. Vzhledem ke krátké době podnájmu bude vhodné v této smlouvě sjednat zaplacení úhrady za tento podnájem předem. Současně je třeba ošetřit úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, a to zejména s ohledem na možné riziko zvýšeného čerpání služeb v době podnájmu (spotřeba vody, elektřiny, plynu).

2. Dozvěděl jsem se, že od Nového roku platí nový zákoník práce. Zajímalo by mě, jak je v něm upravena problematika zkušební doby? Jelikož jsem čerstvý absolvent vysoké školy, někdy potřebuji změnit zaměstnání „ze dne na den“, třeba když se mi naskytne lepší místo. Jaké mám možnosti?

Především je třeba zdůraznit, že není povinností zaměstnavatele sjednat se zaměstnancem zkušební dobu. Pokud zaměstnavatel s Vámi zkušební dobu sjedná, platí podle nového zákoníku práce účinného od 1. 1. 2007, že zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. Může být však kratší. Tato doba však nesmí být dodatečně prodlužována. Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby (např. dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci), se do této doby nezapočítává. Zkušební doba musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána písemně, jinak je neplatná. Podle ustanovení § 66 zákoníku práce platí, že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních (pozor nikoliv pracovních) dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Takže jinými slovy můžete jako zaměstnanec ve zkušební době měnit místa, jak je libo. Zákoník práce pouze stanoví, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru by mělo být doručeno zaměstnavateli (zaměstnanci) zpravidla 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

3. I když letošní zimu bylo sněhu poskrovnu, podařilo se mi dostat se na hory. Ubytovali jsme se s kamarády v jedné levnější ubytovně. Jelikož jsem náruživý fotograf a nerad bych o svůj aparát přišel, bral jsem ho sebou na sjezdovku i na trochu divočejší jízdy, protože jsem se bál ho nechat na pokoji. Radši jsem riskoval jeho poničení při pádu z lyží než jeho odcizení. Zajímalo by mě, jestli by majitel ubytovny měl povinnost fotoaparát mi zaplatit, jestliže by mi ho někdo z pokoje ukradl?

Z ustanovení § 433 občanského zákoníku vyplývá, že provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele. Pokud by tedy došlo ke krádeži fotoaparátu z uzamčeného pokoje, odpovídal by za škodu majitel ubytovny, avšak pouze do výše stanovené prováděcím právním předpisem na částku 5.000 Kč. Doporučoval bych tedy, abyste v případě, že půjdete trochu divočeji lyžovat, odevzdal fotoaparát provozovateli ubytovny do úschovy. V takovém případě odpovídá provozovatel ubytovny za krádež nebo ztrátu fotoaparátu bez omezení v souladu s ustanovení § 434 odst. 2 občanského zákoníku. Dobré je také vědět, že svojí odpovědnosti za škodu na věcech vnesených a odložených se nemůže provozovatel ubytovny zprostit ani jednostranným prohlášením ani dohodou.

JUDr. Marek Geleta
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Lechtat draka se nevyplácí

Devatenácté století končí. Svět je opojen elektřinou a jinými technickými zázraky. Jules Verne o překot vydává romány, v nichž hrdinové ovládají balóny, ...

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Zájemci o energetiku mohou poprvé on-line do elektráren ČEZ

Až na dno jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny! Ani omezení v boji s koronavirem neznamenají stopku návštěvám energetických provozů, alespoň ne těm virtuálním.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail