Praktické informace

Článků v rubrice: 81

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace, kdy se při řízení výkonu otopného systému bere v úvahu teplota vnějšího vzduchu, může ušetřit 10 až 20 procent nákladů na energii potřebnou na vytápění. Výhod ekvitermní regulace mohou využít jak rodinné domy s kotlem a ústředním topením, tak i bytové domy napojené na dálkové zásobování teplem. Úspory nákladů na teplo se při dobrém hydraulickém vyvážení a ekvitermní regulaci otopné soustavy mohou v bytových domech pohybovat v řádu desítek procent.

Fotogalerie (1)
Hydraulické schéma systému vytápění a ekvitermní křivky (nákres MD)

Co to je?

Při ekvitermní regulaci se výkon otopné soustavy v domě řídí na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě. Díky tomu, že se výkon otopné soustavy reguluje přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou provozovatelé ušetřit palivo a tím náklady na vytápění.

„Princip ekvitermní regulace je jednoduchý. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota otopné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, a teplota v místnosti tak zůstala konstantní,“ popisuje způsob ekvitermního řízení výkonu vytápění Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Pro každý objekt se ale nejdříve na základě vypočtených tepelných ztrát a typu otopné soustavy stanoví ekvitermní křivka, která popisuje závislost teploty otopné vody a venkovního vzduchu. Teprve na jejím základě lze vytápění dobře a úsporně regulovat,“ doplnil Ivo Winkler.

Ekvitermní křivky

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody. Samozřejmě z uvedeného popisu okamžitě vyplývá několik základních otázek. Co vlastně znamená „lze stanovit soustavu ekvitermních křivek“? Soustava topných křivek se stanovuje na základě požadované teploty v místnosti (např. pro požadovanou teplotu 25 °C) a také na základě znalosti nejnižší venkovní teploty, která byla v dané oblasti kdy dosažena. Typický průběh závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě, tedy ekvitermních křivek, je uveden na obr. 1. Na tomto obrázku jsou uvedeny tři ekvitermní charakteristiky pro požadované teploty místnosti 25 °C, 20 °C a 15 °C. Uvedené ekvitermní charakteristiky jsou implementovány v odpovídajících zařízeních nejčastěji označovaných jako ekvitermní regulátory.

Funkce ekvitermních regulátorů

Ekvitermní regulátory jsou výhodné v tom, že regulují teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Jejich hlavním principem je ovládání zdroje tepla v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě. Ekvitermní regulátory mají ekvitermní křivky implementované ve své paměti. Uživatel pouze vybírá, která ekvitermní křivka je pro něj optimální. Každá ekvitermní křivka je označena číslicí (kódem). Některé ekvitermní regulátory také umožňují měnit sklon ekvitermní křivky a tím reagovat lépe na venkovní teplotu.

Vybrané ekvitermní regulátory obsahují řídicí obvody a relé, které umožňují ovládat například čerpadla, ventily a snímat teploty. Takovéto regulátory umožňují ovládat současně více směšovaných okruhů, přímých okruhů, solární vytápění nebo ohřev teplé vody. Všechna zařízení (čerpadla a ventily) se ovládají v závislosti na překročení nebo podkročení určité snímané teploty.

Komu a jak může ekvitermní regulace sloužit

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem. V takovém případě řídicí jednotka nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači. Právě v bytových domech může být efekt ekvitermní regulace vytápění poměrně vysoký.

Z popisu jednoznačně vyplývá, že ekvitermní křivky nastavují teplotu topné vody odpovídající požadované prostorové teplotě a aktuální venkovní teplotě. Vypočtené teploty topné vody se dosahuje ve zdroji tepla, kterým nejčastěji bývá tepelný výměník nebo kotel (elektrický, plynový nebo na tuhá paliva). Takový zdroj tepla tedy ohřívá topnou vodu na požadovanou vypočtenou teplotu.

Výhody

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou třeba příliš vysoké teploty otopné vody. Skutečně mrazivých dnů, kdy je nutný velký výkon vytápění, je jen několik do roka. Nižší teplota otopné vody znamená nejen úsporu paliva, a tedy i nižší náklady na vytápění. Regulace je velkou výhodou pro plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla, které s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Zdroje:

Tisková zpráva Enbra

http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Chladicí systém ITER

Pro odvod tepla generovaného během provozu tokamaku bude ITER vybaven systémem chladicí vody. Vnitřní povrchy vakuové nádoby (obal a divertor) se musejí chladit na přibližně 240 °C jen několik metrů od plazmatu horkého 150 milionů stupňů.

Zájemci o energetiku mohou poprvé on-line do elektráren ČEZ

Až na dno jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny! Ani omezení v boji s koronavirem neznamenají stopku návštěvám energetických provozů, alespoň ne těm virtuálním.

Závod o největší větrnou turbínu světa

V současné době probíhá ve světě závod o sestrojení největší větrné turbíny. Odehrává se zejména mezi evropskými, americkými a čínskými výrobci.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail