Studenti

Článků v rubrice: 243

Letní stáž v ústavu pro jaderný výzkum Dubna

Dubna, Moskevská oblast, Rusko – město o málo větší než například severočeský Chomutov – je místem s relativně krátkou, zato ale zajímavou historií. Založeno bylo na začátku 20. století, jméno dostalo po řece Dubně, která se v severní části Moskevské oblasti vlévá do řeky Volhy. Původně rybářskou osadu proslavil vědecký výzkumný ústav, který byl jako vědecké centrum založen na popud vlády tehdejšího Sovětského svazu se záměrem vybudovat první ruský urychlovač částic. Dubna byla zvolena pro svou krátkou vzdálenost od Moskvy a přítomnost vodní elektrárny na Volze. Joint Institute for Nuclear Research (JINR), tj. spojený ústav pro jaderný výzkum v Dubně, se stal cílem stáže autora článku v červenci 2011 v rámci již šesté studentské mezinárodní letní školy zaměřené na jadernou fyziku a urychlovače částic pro nukleární medicínu.

Fotogalerie (1)
Dubna leží v Moskevské oblasti Ruska

Letní stáž měla dvě části: na první desetidenní letní školu navazovala devatenáctidenní letní praxe. To umožnilo účast více studentům, kteří zde setrvali buď celý červenec, nebo alespoň jednu z obou částí stáže. Celkem do Dubny přijelo 56 studentů, a to z Bulharska (1), Francie (1), Nového Zélandu (1), Polska (10), Ruska (17), Slovenska (5) a z České Republiky (21). Česká skupina se skládala ze zástupců ZČU v Plzni, ČVUT Praha, VUT Brno a SU v Opavě.

Plzeňáci nezaváhali

Organizátory letní školy byli spolu s výzkumným ústavem zástupci ČVUT Praha a Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Naše skupinka plzeňských studentů dostala pozvánku přes zástupce katedry elektroenergetiky a ekologie FEL ZČU, ing. Janu Jiřičkovou. Nezaváhali jsme a začali jsme měnit své letní plány. Vlastní organizace akce byla vynikající – víza, letenky, ubytování, diety, doprava z Moskvy do Dubny a zpět, to vše organizátoři letní školy zvládli na výbornou. Na nás zbylo si jen sbalit „čemodan“ a s platným pasem se dostavit včas na ruzyňské letiště.

Po příjemném letu a úspěšném přistání na moskevském letišti Šeremetěvo jsme vyrazili autobusem české výroby do Dubny, do hotelu „Café Grill“.

Denně čtyři přednášky v angličtině

Po prvním večeru stráveném prouzkomáváním okolí – především pobřeží řeky Volhy – následovala ve výzkumném ústavu náročná série přednášek v anglickém jazyce. Každý den nás čekaly čtyři odborné přednášky především z oblasti nukleární medicíny, např. témata PET, vliv radonu na člověka a léčba jeho vlivu, urychlovače užívané v lékařství, hadronová terapie v lékařství, dozimetrie dávek ionizujícího záření, základy radiační ochrany, biologická molekulární zařízení, fotodynamická terapie léčby rakoviny, radiobiologie a její matematické modelování, zobrazovací metody struktur DNA, radioterapie a její aplikace ve zkoumání namáhání buněk nebo LET radioterapie.

Publikační činnost

Po obvyklém programu přednášek odborníků mohl každý ze studentů (nepovinně) přednést patnáctiminutovou prezentaci vlastního tématu, ať už z oblasti nukleární medicíny, nebo například z klasické či jaderné energetiky. Tato témata jsme pak mohli zpracovat jako svůj příspěvek do sborníku letní školy, který bude publikován na stránkách Amercan Institute of Physics. Zároveň jsou všechny odborné přednášky i témata včetně prezentací studentů zveřejněny na stránkách mezinárodní školy.

Po obdržení certifikátu a památečního trička jsme na závěr absolvovali exkurzi do rozlehlého areálu výzkumného ústavu, konkrétně do technického zázemí protonové terapie léčby rakoviny.

Letní praxe

Na letní školu navázala letní praxe. Seznámili jsme se s laboratořemi a náplní jejich činnosti, zajímaly nás výsledky, kterých zde vědci v posledních letech dosáhli. S našimi školiteli jsme strávili v „naší“ laboratoři hned první odpoledne.

Během prvního týdne jsme měli v ranních blocích přednášek díky vedoucím výzkumných skupin možnost postupně poznat i ostatní laboratoře a odpoledne se pak s našimi školiteli blíže věnovat vlastním projektům. Už před začátkem praxe jsme měli na výběr z několika desítek projektů a na webových stránkach institutu jsme mohli předem získat základní informace jak o našich budoucích školitelích, tak díky přehledným abstraktům prostudovat náplň a cíle každého z projektů.

Laboratoře výzkumného ústavu

Ve výzkumném ústavu je sedm základních laboratoří: Bogoljubovova laboratoř teoretické fyziky (BLTP), Dželepovova laboratoř jaderných úloh (DLNP), Frankova laboratoř neutronové fyziky (FLNP), Vekslerova a Baldinova laboratoř vysokoenergetické fyziky (VBLHEP), Flerovova laboratoř jaderných reakcí (FLNR), Laboratoř informačních technologií (LIT) a Laboratoř radiobiologie (LRB). Naším domovem se pro následující tři týdny stala laboratoř jaderných reakcí, místními označována zkráceně „Ljar“.

Ruský projekt v českém jazyce

Naším školitelem se shodou okolností stal překvapivě náš krajan. Většinu praxe jsme tedy mohli komunikovat v našem rodném jazyce – náš tým byl česko‑slovenský. S ostatními kolegy jsme komunikovali bezproblémově anglicky (a v úplně krajním případě vzal člověk za vděk i příbuzností slovanských jazyků).

Naším cílem bylo stanovit mrtvé vrstvy polovodičového detektoru s následným vytvořením 3D modelu detektorového teleskopu v prostředí ROOT (program pro analýzu dat v částicové fyzice). Tento projekt byl krokě jiného zajímavý i proto, že zahrnoval celou řadu komplexních činností – od přípravy experimentu, kalibrace aparatury přes samotné měření a analýzu dat až po tvorbu 3D modelu a prezentaci výsledků. Pracovní stereotyp nám tedy rozhodně nehrozil a s kolegy jsme v institutu trávili více času, než jsme původně předpokládali.

Mimostudijní aktivity

Pobyt v Dubně nám zpestřilo mnoho aktivit, které pro nás připravovali lidé z univerzitního centra JINR. Ať už šlo o sportovní nebo společenské akce, o zábavu bylo vždy postaráno. Víkendy jsme využili k návštěvě obou ruských metropolí – Moskvy a Petrohradu. Prošli jsme se po Rudém náměstí, podívali se do Kremlu, obdivovali rozlehlé okrasné zahrady Petrodvorce, Ermitáž i velký klášterní komplex Sergej Posad.

Shrnutí ruské mise

Letní praxe vyvrcholila prezentací výsledků pracovních skupin a předáním certifikátů o absolvování praxe. Pokud uvažujete nad nějakou letní praxí, kde byste mohli prohloubit svoje znalosti a dovednosti, a přitom stihnout i trochu turistiky, pak vás výzkumný ústav v Dubně nezklame. Rodí se zde řada projektů, které jinde na světě nenajdete. A pokud jste nikdy nepracovali v mezinárodním kolektivu, letní stáž v ústavu pro jaderný výzkum Dubna je velmi dobrý způsob, jak získat ty nejcennější zkušenosti.

Weby

Město Dubna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dubna_(Moskevská_oblast)

Letní škola
http://uc.jinr.ru/biomed11/index.html

American Intitute od Physics
http://www.aip.org

Ústav teoretické a experimentální fyziky ČVUT Praha
http://www.utef.cvut.cz/index.php?Ns=406&id=1000020

Aleš Kaplan, Luboš Piterka
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zátěžový test dobíječek elektromobilů

Premiérový český test souběžného dobíjení šesti elektromobilů na třech stanicích a současně málo vídané doplňování baterií 12 e-aut jedné značky v místě a čase.

Oblíbená Soutěž „Vím proč“ startuje pošesté

Na tři minuty se stát Newtonem, Einsteinem nebo Curie-Sklodowskou, natočit zajímavý fyzikální pokus a vyhrát 200 000 korun pro svou školu.

Plovoucí fotovoltaické elektrárny – řešení pro země s nedostatkem půdy

Kromě nestálosti a nepředvídanosti výroby jsou zřejmě největší nevýhodou solárních elektráren velké zábory zemědělské půdy. Tuto nevýhodu se stále více zemí snaží řešit umisťováním fotovoltaických panelů na střechy továrních hal, obchodních center, úřadů i obytných domů.

Jak améby zvládly bludiště

Možná jste slyšeli o pověstném labyrintu Jindřicha VIII., který se rozprostírá na ploše 1 300 m² poblíž paláce Hampton Court u Londýna. Labyrint byl založen kolem roku 1690, je ze sestříhaného živého plotu a abyste jej celý prošli, musíte ujít 800 m.

Vyrobte si model tokamaku 3D tiskem

Mnoho nadšenců již dnes vlastní 3D tiskárnu, nebo má přístup k nějaké profesionální. Což takhle vyrobit si tokamak? Totiž alespoň jeho názorný a rozebíratelný model. Program je nyní k dispozici volně na stránkách ITER pro studenty, učitele a „fúzní nadšence“ po celém světě.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail