Kontakt

TŘÍPÓL – časopis pro studenty o vědě a technice

Vycházel v letech 2001 až 2014 jako součást vzdělávacího programu Svět energie, od roku 2015 vychází jako soukromý projekt.

Kontakty

Marie Magdaléna Dufková
šéfredaktorka

tretipol@volny.cz
T +420 602769802

Vážení autoři, příspěvky posílejte,
prosíme, na tretipol@volny.cz

Michael Sovadina
technické záležitosti, webdesign

info@simopt.cz
T +420 381 257 674
M +420 775 565 698

www.simopt.czbooks.simopt.cz

close
detail