Astronomie

Článků v rubrice: 119

Robotické dalekohledy číhají na gigantické záblesky

V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově je v rutinním provozu první robotický astronomický dalekohled v České republice.

V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově je v rutinním provozu první robotický astronomický dalekohled v České republice. Přístroj označovaný jako BART (Burst Alert Robotic Telescope, čili Robotický teleskop pro detekci záblesků) je komplex sestávající z komerčně dodávaného optického dalekohledu Meade LX200 o průměru 25cm s detekční CCD kamerou, z dvou širokoúhlých kamer s CCD kamerami, výkonného počítače a speciálně vyvinutého programového vybavení. V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme ještě na provozu a analýze dat z dalších pěti robotických teleskopů s tímtéž řídicím softwarem (tři ve Španělsku a po jednom v Jižní Africe a v Argentině).
 Hlavním vědeckým úkolem této sítě robotických dalekohledů je velmi rychlé pozorování míst gama záblesků kosmického původu detekovaných družicemi. Tyto jevy představují jednu z největších astrofyzikálních záhad poslední doby. Jedná se o nejintenzivnější uvolnění energie v celém známém vesmíru, kdy jev na krátký okamžik přezáří celý vesmír dohromady.
V současnosti jde především o jevy zaznamenané americkými družicemi SWIFT a HETE a evropskou družicí INTEGRAL. Údaje o gama záblescích nalezených přístroji na družicích jsou v reálném čase zpracovány a ihned distribuovány pozemním pozorovatelům. V případě družice INTEGRAL jsou informace k dispozici již během maximálně 30 sekund po začátku gama záblesku. Po přijetí takové informace je systém schopný ihned navést teleskopy a kamery na hlášené místo jevu a začít jeho pozorování během 10 až 30 sekund.
V tomto režimu číhá BART a další teleskopy sítě na gama záblesky každou jasnou noc. Prakticky jde i o čekání na šťastnou souhru okolností: naprostá většina jevů nastává buď na denní obloze, nebo je pod obzorem, nebo nastane za špatného počasí. Lepší pozorovací podmínky než dalekohled v Ondřejově má sesterský experiment BOOTES provozovaný ve spolupráci českých a španělských vědců a techniků na dvou stanicích v jižním Španělsku. Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR se podílíme na robotickém teleskopu FRAM pracujícím v rámci Augerovy observatoře v Argentině a spolupracujeme i na teleskopu Dublinské univerzity WATCHER v Jižní Africe. Právě FRAM měl to štěstí, že vloni 17. ledna zachytil velmi jasný záblesk ve viditelném světle doprovázející gama záblesk. Jakkoli pozitivních detekcí již máme ze sítě robotických teleskopů vícero, ten lednový je naprosto unikátní především tím, že se jedná o dosud opticky nejjasnější optický záblesk provázející gama záblesk. Společná vědecká publikace mezinárodního vědeckého týmu za účasti pracovníků ASÚ AV ČR a FZÚ AV ČR byla nedávno přijata do tisku v mezinárodním odborném časopise.
Kromě primárního vědeckého cíle mají robotické dalekohledy ještě další úkoly, založené na pravidelném pozorování vybraných optických protějšků vysokoenergetických kosmických zdrojů, například rentgenových dvojhvězd, nově identifikovaných gama zdrojů z družice INTEGRAL či aktivních galaktických jader. Přístroje pořizují tato data zcela automaticky.
BART a další dalekohledy sítě jsou dílem poměrně rozsáhlé spolupráce. Kromě domácího týmu, tedy skupiny Astrofyziky vysokých energií v ASÚ AV ČR v Ondřejově, se na jeho vývoji v rámci ročníkového projektu v minulosti podílela i skupina studentů informatiky MFF UK, a to zejména vývojem programového vybavení pro operační systém Linux. Na provozu a dalším vylepšování se významně podíleli studenti astrofyziky z Astronomického ústavu MFF UK v Praze. Současné v mnoha ohledech vylepšené programové vybavení používané na všech šesti teleskopech sítě je dílem Mgr. Petra Kubánka.
Robotické dalekohledy s sebou přinášejí ještě jeden aspekt. Kolem přístrojů se vytvořila skupina vědeckého dorostu, a přístroje se tak staly současně i výukovými a cvičnými pracovišti, na nichž je možno nejen pozorovat a zpracovávat data, ale se i učit postupy z astronomické fotometrie a astrometrie a dalších oblastí a v neposlední řadě i tvůrčím způsobem přispět a ověřit si v praxi nové nápady, přístupy a programy.
K projektu přispěla podstatně i mechanická dílna AV ČR. Kromě řady mechanických prací to byl i návrh mechanické konstrukce a výroba prototypu širokoúhlého spektrografu pro robotické teleskopy. Prototyp byl úspěšně testován na stanici BOOTES ve Španělsku. Je schopen pořídit spektra objektů do 13. hvězdné velikosti v širokém zorném poli. Jeho hlavním použitím však bude snaha o pořízení spekter optických záblesků doprovázejících kosmické záblesky záření gama.
Společně se Španělskými kolegy se nově podílíme i na robotickém teleskopu BOOTES IR o průměru 60 cm umístěném na španělské vysokohorské astronomické observatoři Sierra Nevada.

Omlouváme se čtenářům za popletení fotek – v lednovém čísle u článku Račí oko vyšly fotografie tohoto robotického dalekohledu BART a nikoliv Račího oka. Správné obrázky najdete na www.3pol.cz.

René Hudec
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nejhlubší místa oceánů

Létáme do vesmíru, hledáme cizí civilizace, a přitom na naší vlastní planetě jsou neprobádané říše, které se zdají být téměř mimozemské.

Malý modulární jaderný reaktor AP300

Společnost Westinghouse předvádí projekt malého modulárního reaktoru AP300. Je to zmenšená verze velkého osvědčeného reaktoru AP1000. Cílem společnosti je, aby první dodával energii do sítě během deseti let.

Soustředění FYKOS očima účastníka

Od 22. do 30. dubna se ve Frýdštejně, vesničce nedaleko Jablonce nad Nisou, konalo jarní soustředění FYKOSu, které bylo tentokrát s vesmírnou tématikou. Tradičně nechyběl program odborný, ani legendový.

Barum slaví sedmdesát pět let od svého založení

Značka Barum vznikla spojením názvů podniků Baťa, Rubena a Matador/Mitas. Před 75 lety bylo poprvé zaregistrováno dodnes používané logo značky Barum.

Navštivte Mezinárodní robotický den

Aktualita! V neděli 4. 6. zajeďte do Prahy a navštivte úžasnou událost. 8 soutěží v robotice, kterých se zúčastní 138 robotů a 260 jejich lidských páníčků. Všechny potřebné informace zde: http://www.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail