Astronomie

Článků v rubrice: 115

Červený krucifix na obloze mohl být supernovou

Anglosaská kronika obsahuje svědectví, že v roce 774 se na obloze náhle objevil výrazný “Červený krucifix”. Šlo o světelný jev jakoby ve tvaru červeného kříže. Časopis Nature nyní otiskl dopis vysokoškolského studenta, který obsahuje možný důkaz, že zmíněný jev souvisel s výbuchem supernovy.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Oním studentem byl Jonathon Allen, který se specializuje na biochemii na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. Allen upozornil na nedávnou práci japonských výzkumníků, kteří zkoumali letokruhy stromů. Historický záznam, týkající se japonských cedrů, ukazuje na jistý vzrůst obsahu radioaktivního uhlíku 14C ve dřevě stromů právě přibližně v letech 774 až 775. Přítomnost větší koncentrace uhlíku 14C lze vysvětlit působením abnormální intenzity kosmického záření na atmosférický dusík. Intenzivní kosmické záření se uvolňuje právě při výbuchu supernov, avšak do této doby nikdo nepoukázal na časovou souvislost zvláštního chemického složení letokruhů s nějakým historickým záznamem, který by poskytoval možné logické vysvětlení. Nyní tedy zbývá astronomům identifikovat na obloze zbytky příslušné supernovy.

Zajímavé je, že ke svému hledání použil Allen Google, avšak zaměřil se hlavně na staré kroniky a náboženské texty. Pak již brzy nalezl příslušnou pasáž o Červeném krucifixu, který byl vidět na večerní obloze po západu Slunce, těsně nad západním horizontem. Barva i tvar krucifixu naznačují, že mezi supernovou a Zemí mohlo být husté nepravidelné kosmické mračno, které rozptylovalo světlo ze supernovy a propustilo dál jen červenou část spektra. Supernova zároveň nemohla být podle intenzity záření, které dopadalo na Zemi, příliš daleko.

Zdroje: PhysOrg, Nature, Nature 2, Scientific American

Weby:

www.nature.com/news/mysterious-radiation-burst-recorded-in-tree-rings-1.10768
www.nature.com/news/ancient-text-gives-clue-to-mysterious-radiation-spike-1.10898

 

 


Datování pomocí 14C

Uhlík má kromě dvou stabilních izotopů i izotop radioaktivní. Stabilního 12C je 98,89 %, stabilního 13C je 1,11 %, radioaktivního 14C je asi 0,000000001 %. Jeho poločas rozpadu je 5 730 let. Nestabilní 14C vzniká v atmosféře působením kosmického záření. Při srážkách kosmických protonů s jádry vzduchu dochází k tříštivým reakcím, vznikají tzv. hadronové spršky z velkého množství protonů, neutronů a mezonů pí. Neutrony s nízkou energií mohou vyrazit a nahradit proton ve stabilním izotopu dusíku (14N), který je hlavní složkou vzduchu. Tím vznikne izotop 14C. Postupně se ustaví rovnováha mezi produkcí radioaktivního uhlíku a jeho úbytkem radioaktivní přeměnou a tedy i rovnovážný poměr mezi množstvím neaktivního a radioaktivního uhlíku v atmosféře. Živé organizmy dýchají a ukládají uhlík ve svých tkáních. Od okamžiku jejich smrti už nový uhlík nepřibývá, jen radioaktivním rozpadem ubývá ten nahromaděný. Datovat touto metodou letokruhy stromů je tedy relativně snadné a přesné.

 

Měřitelné stáří je do asi 50 000 let, chyba v optimálním případě i kolem pouhého 1 %. Měření se provádí tak, že vzorek se spálí za přesně definovaných podmínek na čistý uhlík a jeho aktivita se pak 10 hodin měří, ze znalosti izotopických poměrů se vypočítá stáří dřeva (letokruhu, který přirůstá jednu sezonu).

Podrobně jsme psali o datování pomocí uhlíku v článku http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-energetika/590-datovani

Pavel Vachtl
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování.

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail