Bez zařazení

Článků v rubrice: 334

Když se umění spojí s vědou

Pro studenty z celého světa se letos koná již třetí ročník mezinárodní soutěže vědecké fotografie, které se tradičně účastní i studenti z České republiky. Organizuje ji organizace MILSET Europe, která sdružuje organizace z celého světa jako je AMAVET, organizace pořádající Inovating minds apod.

Fotografie jsou vždy plné nápadů a až neskutečně krásné. Je zvláštní, jak se liší vnímání studentů vědy a techniky z různých států světa a vystihují, co autory pojí. Studenti se snaží fotografií dát najevo, co pro ně věda znamená. S tímto nelehkým úkolem bojují statečně a dosahují obrovských výsledků.

Po vyhodnocení soutěžních příspěvků nabídneme čtenářům 3pólu několik vítězných fotografií letošního ročníku.

Soutěže se můžete zúčastnit i vy! Uzávěrka je 1. června 2009.

Bližší informace o soutěži na: http://spc.milset.org/cz/index.htmlMILSET Evropa je evropská nestátní, nezisková a politicky nezávislá mládežnická organizace vytvořená členy MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science & Technology). Tato organizace pracuje na poli mimoškolního vzdělávání a je zaměřena na organizaci vědecko – technických programů pro mladé lidi. MILSET byl založený v Quebecku v době konání prvního ESI (Expo – Sciences International).

MILSET Evropa byl založen jako evropská pobočka MILSET s mládežnickými organizacemi z 12 zemí (Česká Republika, Slovensko, Francie, Bulharsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Rusko, Malta a Dánsko), 12. července 2004 v době konání Expo Science Europe v Drážďanech.

Cíle

 • Podporovat vývoj vědeckých a technických vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v Evropě
 • Podporovat evropskou a mezinárodní spolupráci mezi regionálními organizacemi pravidelným pořádáním výměnných pobytů mladých lidí mezi členskými organizacemi MILSET
 • Podporovat myšlenku sjednocení Evropy
 • Pomoci členským organizacím prostřednictvím mezinárodních seminářů a konferencí
 • Organizovat vědecké výstavy na evropské a mezinárodní úrovni, v jejichž průběhu se mladí lidé setkají a mohou prezentovat projekty, které jsou odrazem jejich tvořivosti ve vědě a technice, především na Expo Science Europe

 Z pravidel soutěže
Fotografové účastnící se této soutěže musí být mladší 25 let. Účastníci mladší 18 let se mohou účastnit pouze se souhlasem svých zákonných zástupců

Kategorie

 • Vědecký fenomén


Formát

 • Černobílá nebo barevná fotografie
 • Minimální rozlišení: 1600*1200 pixelů
 • Maximální velikost souboru: 4 Mb
 • formáty souboru: png, jpeg, pdf, psd, eps, ps, pcd
 • Neupravované fotografie
 • S názvem a popisem maximálně 200 slov


Fotografie jsou majetkem autora. Autor dává MILSET Evropa, jeho členům a partnerům právo volně používat fotografie na neziskovou propagaci s garancí, že fotografie bude náležitě ohodnocena. Autor fotografie musí mít od osob zobrazených na fotografii povolení pro publikování dané fotografie. Všechna fota musí být originály a patřit osobě, která se do soutěže přihlásila.

Hodnocení probíhá pod vedením členů výkonného výboru MILSET Evropa s podporou profesionálních fotografů. Nejlepší fotografie budou vystaveny v době konání přehlídky projektů a aktivit organizovaných MILSET Evropa, nebo jeho členy v celé Evropě.

Uzávěrka letošního ročníku je 1. června. Pro účast stačí podívat se na:
http://spc.milset.org/cz/contest.html

Denisa Kalužová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail