Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 258

ELEKTROMOBILY? Proč ne? A proč ano?

Motto: Na všech vesmírných tělesech kolem nás, nejméně do vzdálenosti tak 10 000 světelných let jezdí pouze a jen samé elektromobily. Na Zemi se to před sto lety nějak zvrtlo!!

Fotogalerie (5)
Ing. Kolínek na Elvíře pana Milana Fügnera po výjezdu na Ještěd, vlevo je vidět Bela pana Bělonohého.

Klasický spalovací motor s přímočarým pohybem pístu má v praxi účinnost cca 15-20 %, tzn., že ze 100 litrů paliva se zužitkuje jen max. 20 litrů - píst se musí začít pohybovat a na to je potřeba energie. Sotva se rozpohybuje, musí se zastavit a na to je opět potřeba další energie. Poté se musí začít pohybovat opačným směrem a celé se opakuje několikatisíckrát za minutu. Dovedeme si představit, kolik ropy se za posledních sto let vyplýtvalo zbytečně? Možná, že ji budeme v budoucnu potřebovat, ale už žádná nebude. Je to škoda, účinnost přeměny ropy, plynu či uhlí v elektrárně je vyšší a emise podstatně nižší. Účinnost elektromotorů je 90 % a více. Vlastnosti předváděných elektrických vozidel mění obličeje lidí, kteří si vyzkouší jízdu a pak překvapeně konstatují např.: „no to jsem netušil“, „jako bych si nařídil hodinky o deset let dopředu..“ atd. atp.

Povědomí o elektromobilech je pokřivené neinformovaností, nulovou podporou ze strany státních institucí a sdělováním zastaralých informací lidmi, kteří by měli mít relevantní vědomosti, nemají však snahu se vzdělávat, informovat i přijmout podanou ruku.

Žádné emise
Emise elektromobilů nejsou místní, mnohdy žádné. Nabíjet lze i z vodních, fotovoltaických či větrných elektráren. Pokud se využívá energie od ČEZ, jsou i v tomto případě emise pod úrovní Toyoty Prius (nejznámější a hodně propagované vozidlo s hybridním pohonem a s velmi nízkou spotřebou). Zplodiny by mohly být ještě podstatně menší, kdyby se výpočty úředníků nezatěžovala emisemi pouze vyrobená elektřina, ale i vyrobené teplo, o které není takový zájem.

Biopaliva lze používat, ale jsou nevhodná ve vozidlech vzhledem k výše vysvětlené malé účinnosti motorů. Topit jimi lze s vyšší účinností. Spalovat zemědělské plodiny jako řepkový olej, obilí přeměněné na líh apod. se zdá jako nevhodné řešení v době, kdy polovina obyvatel planety trpí hladem. Řepka se také musí zasít, ošetřovat, hnojit, sklízet, podobně jako ropa se musí vytěžit, rafinovat, skladovat, dopravovat a prodávat. Během poslední doby jsou jisté zprávy, že Evropská unie přehodnocuje používání biopaliv v dopravě, naši politici to však ještě nezaregistrovali.

Chemické zdroje energie byly dlouho překážkou v dalším rozvoji elektromobilů, i přesto, že jejich akční radius zcela vyhovoval. Díky nasazení paliv ropného původu si lidé zvykli na obrovský a v praxi jen málokdy využitelný akční radius (z výzkumů je zřejmé, že naprostá většina jízd obnáší radius do 100 km denně). Lidé si rádi koupí velkoprostorový vůz, protože „co kdyby se někdy stěhovali“ (viz reklama na Fabii) a jezdí pak každý den do práce 20 km sami a vozí s sebou až 2 tuny železa. Menší počet delších jízd v roce lze vykonat jiným vozidlem (k babičce vlakem, na dovolenou letadlem nebo také pěšky či na kole).

Rozvoj akumulátorů
Během posledního desetiletí, a to pouze díky telekomunikační technice, se vlastnosti akumulátorů dostaly na takovou úroveň, že elektromobily osazené akumulátory z notebooku (Tesla roadster) dosahují parametrů lepších než nejlepší sportovní vozy (Ferrari, Porsche) a dojezd je až 500 km na jedno nabití. Kdo má však zájem na vývoji a provozování takovýchto jednoduchých, bezúdržbových a ekonomických vozidel? Sobecké a finanční zájmy mocných kruhů, které právě díky drancování přírodního bohatství přišly k obrovským finančním prostředkům, potlačují větší rozšíření elektromobilů. Provozování složitých automobilů s komplikovanými a drahými spalovacími motory je další část velkého byznysu. Spalovací motor se skládá ze stovek precizních součástek, které se musí obměňovat podobně jako výfuky, katalyzátory,olej, filtry a brzdová soustava. Elektromotor má jen několik součástek s prakticky neomezenou životností a ostatní, výše jmenovaná zařízení nepotřebuje vůbec nebo je potřebuje mnohem méně (např. brzdové destičky díky brzdění rekuperací). Údržba takovéhoto vozidla je pak opravdu velice jednoduchá a zvládne ji každý zručný člověk sám.

Elektromobily stabilizují síť
Elektromobil pro své vlastnosti, jako jsou okamžitá schopnost poskytovat plný výkon, neuvěřitelná akcelerace, možnost rekuperace (nabíjení akumulátorů při brzdění), žádné místní emise, plní ideální požadavky na městský a příměstský provoz. Na větší vzdálenosti jsou zde vlaky, jejichž účinnost je vynikající už vzhledem k nízkému valivému odporu a pohonu již zmíněnou elektřinou. Elektrická síť u nás je velice silná a 100 000 elektromobilů ji zatíží pouze 1 %. Zatížení však není to správné slovo, protože elektromobily dokonce stabilizují síť a nabíjejí se v době, kdy je elektřiny přebytek. Teoreticky mohou i dodávat elektřinu do sítě v případě nedostatku při vhodné symbióze s výrobcem elektřiny (zkouší se v USA).

Před 100 lety jezdilo více elektromobilů než dnes. Dnes však nejde o otázku, kdy dosáhne cena ropy 1000 Euro za litr, ale dokdy si budeme moci koupit benzín vůbec. Jistě si armáda uvědomí, že bez ropy se válčit nedá a pouze válka rozděluje ta správná teritoria, určuje kdo má moc a právo, kde se vystřílí staré zbraně a kdy se vyzkoušejí nové.

I Křižík by byl pro
Jako potomci Křižíka a dalších českých hlav máme předpoklady změnit současnou situaci v pohledu na elektromobily. Není nemožné vyvinout malé, lehké a optimalizované vozidlo, které by uspokojilo potřebu nutné individuální dopravy a začlenit je do běžného života. Je rozumné vyvážet tu nejušlechtilejší energii, kterou lze téměř bezezbytku využít a dovážet ropu, za kterou zaplatíme sousedním zemím i transport přes jejich území a následně jí tu využijeme pouze pětinu? Je rozumné jezdit po našich městech s dvěma tunami oceli obsazenými jednou osobou se studeným motorem, kdy ještě nefunguje katalyzátor, s motorem v nevhodných režimech, kdy jejich účinnost je pouze zlomek účinnosti na silnici a dálnici? Je však třeba všestranné podpory všech složek, které by této podpory měly být schopné. Některé z nich to mají přímo ve stanovách, bohužel podporují, vzhledem k tlaku lobistických skupin, zcela jiné druhy pohonů.

Lze jistě spočítat, kolik energie by se ušetřilo i jaké další pozitivní přínosy by mělo nasazení elektromobilů v globálním či národním měřítku (na zajištění el. energie z fotovoltaických systémů na provoz půl milionu elektromobilů, které denně najezdí 100 km, je potřeba plocha 13 km2). Nemusí to však být plocha někde v Mostecké pánvi, ale přímo v místě spotřeby - na střechách našich domů.

Věřím, že brzy zvítězí zdravý rozum, podaří se změnit zakořeněné názory lidí a že sami lidé přehodnotí své skutečné potřeby a začnou brát ohled na všechny obyvatele naší planety. Již dnes existují elektromobily, které ve všech parametrech překonávají největší legendy mezi sportovními vozy, jen o tom ví málokdo a chybí podpora, osvěta a chuť ze strany těch, kteří by to měli podporovat.


Námět k zamyšlení, „slovo do pranice“, reference
Vzhledem k tomu, že článek vyvolal v redakční radě 3pólu bouřlivou diskusi, nabízíme i všem čtenářům, kdo rádi diskutují, aby se k tématu vyjádřili. Třeba mají vlastní zážitky ze svezení elektromobilem, třeba vědí co jiní ne. Autory tří nejzajímavějších příspěvků, které přijdou do jednoho měsíce, odměníme dárkem. Pro inspiraci přikládáme několik poznámek redakční rady 3pólu:
 • Elektromobily stejně jako obnovitelné zdroje energie mají svou budoucnost, potřebují však svůj čas na další vývoj a nemá smysl do nich vkládat přehnané naděje.
 • Článek obsahuje logické chyby (pohyb pístu, který údajně spotřebuje energii i na to, aby se začal pohybovat, i na zastavení; ve skutečnosti mnohem spíše přenáší tuto energii z jedné části - vybuchující či hořící směs - do části druhé - nápravy).
 • Emotivní, bez dokladů (celý odstavec „Povědomí o elektromobilech je pokřivené ... přijmout podanou ruku; kdyby se výpočty úředníků nezatěžovala ...   naši politici to však ještě nezaznamenali ... ).
 • Pozitivní i negativní argumenty jsou všeobecné a nejsou nijak doloženy („elektromobily osazené akumulátory z notebooku...než nejlepší sportovní vozy „ - odkud to autor ví, jaká auta a akumulátory jakého typu, jakou mají cenu a odolnost v provozu atd.?
 • V článku se míchá poněkud účelově a průhledně zbytečnost osobní dopravy tam, kde je výhodnější hromadná.
 • „Spalovat zemědělské plodiny ... kdy polovina obyvatel planety trpí hlady“ - pardon, oni trpí především pro zoufalé politické režimy v těchto zemích, války kmenového typu, terorismus apod.
 • „... nabíjejí se v době, kdy je elektřiny přebytek“: to lze jen tehdy, pokud se akumulátory vyměňují. Ovšem akumulátor, který mu vyměňují, opečovává běžný uživatel mnohem nepořádněji než ten, který je jeho vlastní; ten by ovšem nemohl dobíjet, kdykoli by chtěl; organizace výměny aku taky něco stojí; do účinnosti aku je nutno v tomto kontextu započítat i účinnost celých elektráren atd.
 • není ani jedna citace na důvěryhodnou literaturu, ba ani na jakoukoli literaturu.

Elektromobily mají několik nevýhod, díky kterým se zatím neprosazují v masovém měřítku. Jde především o to, že:

 1. Akumulátory jsou velmi drahé (vyšší náklady než u klasických automobilů), navíc mají nízkou životnost.
 2. Nabíjení akumulátorů trvá několik hodin, zatímco u klasických automobilů se natankuje a jede.
 3. Chybí infrastruktura - místa kde mohu akumulátory nabíjet.

Další body:

 • Ad „elektromobily osazené akumulátory z notebooku (Tesla roadster) dosahují parametrů lepších než nejlepší sportovní vozy (Ferrari, Porsche)“ – autor nespecifikuje parametry, napří.maximální rychlost Tesla roadsteru je asi 200 km, ferrari přes 300...
 • Ad „a dojezd je až 500 km“ - zdroje uvádějí do 400 km - http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_roadster
 • Ad „ekonomické vozidlo Tesla roadster“ - cena je 100 000 USD až 2000 000 Kč, po cca 80 000 km je třeba vyměnit baterie za cenu asi 20 000 USD až 400 000 Kč…?

Ad „Elektrická síť u nás je velice silná a 100 000 elektromobilů ji zatíží pouze 1 %“ – Tesla roadster má akumulátory 53 KWh, doba nabíjení 3,5 hodiny nám dává nabíjecí příkon 16 KW! Při 230V 70 A (nabíjecí proud) asi nemá každý v zásuvce před domem. Kdybychom počítali, že by bylo třeba udělat jen 50 procent (50 000 nových přípojek), jednalo by se o nějakých 800 MW v distribuci a aut máme v ČR 100x tolik...


Odpověď autora článku na polemické připomínky


Add 1, o vkládání nadějí... je otázka filosofická a i velký ateista se odvolává k Bohu, když je mu ouvej.

Add 2, toto pojednání je o elementárních zákonech fyziky. Na uvedení jakéhokoli tělesa (tedy i pístů) do pohybu a naopak je prostě potřeba energie.

Add 3, mohl bych vyjmenovat řadu politiků, kteří odmítli vyzkoušet elektromobil , načež pak následně tvrdí to, co se naučili na základní škole před 40 lety. Tvrzení, že emisemi je zatěžovaná pouze vyrobená energie a nikoli teplo, které v elektrárnách vzniká také lze doložit výročními zprávami a problémy úředníku z Mžp, kteří by potřebovali občas aby tomu tak nebylo.

Add 4, jezdím nejrůznějšími elektromobily přes dvacet let. Na závodech Formule elektro, která se jezdila ve Švýcarsku jsem dokonce zvítězil a byl jsem u toho, když se porovnávaly nejnovější Hi-technonologie. Jezdil jsem i v Tesle roadster a sám nyní jezdím vozem osazeným LiFePO4.
Baterie jsem si musel sám zaplatit. Vím tedy velice dobře kolik co stojí. Prostě tím žiji, věnuji tomu vše co mohu a vím. Chcete-li odkazy na někoho jiného, ale nebude mít třeba tolik zkušeností, mohu dodat.

Add 5, opět otázka názoru a změny životního stylu, který nás čeká.

Add 6, pardon, kdo z Vás by tam chtěl žít? Kdo z Vás by měnil? My tady máme také režimy, které nejsou ideální. Věc morálního postoje.

Add 7, já nepsal o tom, že se musí vyměňovat baterie, aby bylo využito nabíjení v pravou chvíli. Nejsem zastánce výměny baterií a klidně si 20 minut počkám. Přebytky elektřiny jsou během celých 24 hodin, nejen v noci. (studie Elektromobilita)

Add 8, všechno co tvrdím mám většinou z vlastní hlavy a vlastních zkušeností a není v republice člověk, který by takovéto zkušenosti měl.

Odkazuji tedy znovu na to, co jsem měl možnost vidět, prožít a vyzkoušet v praxi. Odkazy na literaturu teoretiků k ničemu moc nejsou, opět mohu v případě potřeby prokázat. Ale budiž, několik odkazů mohu :

http://www.youtube.com/watch?v=BqqtJpfZElQ

http://www.youtube.com/watch?v=L7zHcvDPxYU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L7zHcvDPxYU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-Ev72ppww7Q&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=-Ev72ppww7Q&NR=1

Dále k uváděným “nevýhodám”

Cena akumulátorů se bude snižovat souběžně s rostoucím požadavkem a masovostí výroby. Již nyní klesla cena minulý týden na polovinu.

Provozní náklady elektromobilů jsou již dávno pod provozními náklady aut, která jezdí na neobnovitelné palivo.

Životnost akumulátorů je několik set tisíc km (cca 500)

Nabíjecí doba může být několik minut - nyní cca 10-20.

Infrastrukturou je každá zásuvka, kterých je bezpočet. Na našich webech můžete vidět mapu smluvních stanic, kterou jsme si vytvořili sami. HELP na http://www.elektromobil.wz.cz http://www.elektromobily.org

V úplně poslední poznámce o síti vidím také snahu o nepochopení. Kvůli miliónům spalovacích vozidel zde také není půl milionu čerpacích stanic , přesto, že zásuvek je mnohem více. Lidé myslete, myslete objektivně a pozitivně. Kdo z Vás elektromobilem jel?? Můžete to ale napravit, stačí domluvit termín.

Váš Jaromír Vegr – předseda Elektromobily.org

Jaromír Vegr
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail