Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 550

Náklady na jadernou energii budou klesat

Tak to alespoň vyplývá z nové studie, kterou vypracovaly Nuclear Energy Agency (NEA) při OECD a International Energy Agency (IEA) pod názvem Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Ed. Studie se zaměřuje na očekávané náklady u technologií, které jsou ve výstavbě a budou uvedeny do provozu do roku 2025.

Fotogalerie (1)
Svým provozem ušetřil Temelín vypuštění více než 200 milionů tun CO2 (zdroj ČEZ)

Ve studii se počítají zprůměrované náklady na výrobu elektřiny za celou životnost zařízení (levelized lifetime costs of generating electricity – LCOE) při používání diskontní míry 3 %, 7 % a 10 % . Data pocházejí od 243 elektráren ze 24 zemí, a to jak ze zemí OECD, tak mimo OECD, a zahrnují fosilní paliva, jadernou energii, sluneční, větrnou a vodní energii a biopaliva. Náklady se uvádějí na úrovni elektrárny, takže nezahrnují náklady na přenos a distribuci elektřiny. Navzdory regionálním, národním a lokálním podmínkám dospěla studie k závěru, že nízkouhlíková výroba elektřiny se stává schopnou konkurence. Náklady na obnovitelnou energii v posledních letech neustále klesaly a sluneční fotovoltaické elektrárny jsou dnes schopné soutěžit v mnoha zemích s fosilními elektrárnami. Očekává se rovněž, že v blízké budoucnosti budou i náklady u jaderných elektráren klesat. V důsledku snižování nákladů, které pramení ze zkušeností při výstavbě prvních nových jaderných elektráren svého druhu v několika zemích OECD, stanou se jaderné elektrárny už v roce 2025 nízkouhlíkovou technologií s nejnižšími očekávanými náklady. Ve studii se rovněž uvádí, že prodlužování provozní životnosti současných jaderných elektráren, označované jako LTO (Long Term Operation), je nejekonomičtějším zdrojem nízkouhlíkové elektřiny. Dokonce i při nižších koeficientech využití výkonu v potenciálním scénáři, kde je jaderná energie součástí systému s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, jsou náklady nižší než investice do jiných nízkouhlíkových technologií. 

Nová generální ředitelka World Nuclear Agency, Sama Bilbao y León, komentovala některé výsledky studie takto: „Investice do prodlužování životnosti existující flotily jaderných elektráren představují následující výhody:

  • je to opce s nejnižšími náklady na výrobu elektřiny,
  • mohou znamenat bezprostřední a významný přínos pro tvorbu nových pracovních příležitostí v souvislosti s obnovou ekonomiky po pandemii Covid-19,
  • mnoho zemí bude mít velké problémy s dosahováním dekarbonizačních cílů bez přínosu existujících jaderných elektráren“. 

Při předpokládaných cenách uhlíkového ekvivalentu 30 dolarů/t CO2 a v závislosti na průlomu v oblasti zachycování a skladování uhlíku se uhelné elektrárny ocitnou v nekonkurenceschopném postavení. Náklady na výrobu elektřiny v plynových elektrárnách klesají v důsledku nízké ceny plynu. Protože se zvyšuje podíl větrných a slunečních elektráren v energetickém mixu, mění se i hodnota elektřiny vyráběné danou technologií v daném energetickém systému. Proto studie přináší „upravenou hodnotu“ (value-adjusted), která bude brát do úvahy tyto vlivy v rámci LCOE. Poprvé se v ekonomické analýze berou v úvahu i náklady související se skladováním elektřiny, palivové články a LTO (prodlužování životnosti) jaderných elektráren. 

Jedna z kapitol přináší „up-to-date“ názor na potenciální úlohu jaderné energie v dekarbonizovaných elektrárenských systémech. Podle NEA může jaderná energie podpořit ekonomickou dekarbonizaci několika způsoby:

  • LTO zůstává jednou z nejekonomičtějších opcí výroby nízkouhlíkové elektřiny v mnoha regionech při nákladech (30 – 50) USD/MWh;
  • Díky zkušenostem při výstavbě prvních jaderných projektů vstoupí nové jaderné elektrárny v západních zemích OECD do fáze rychlého učení s realistickým snižováním investičních nákladů „přes noc“ o 20 % – 30 % ve srovnání se současnou úrovní;
  • Malé modulární reaktory nabízejí snížit náklady díky tovární výrobě a větší dostupnosti projektů. 

Pandemie Covid-19 opět zdůraznila, jak je sektor výroby elektřiny důležitý nejen pro fungování moderní společnosti, ale i pro snižování globálních emisí. Podle generální ředitelky WNA bude dosažení uhlíkové neutrality vyžadovat hlubokou dekarbonizaci sektoru výroby elektřiny. Zatím se elektrizační systémy většinou dovedly vypořádat s rostoucím podílem proměnlivých obnovitelných zdrojů, ale další zvyšování jejich podílu bude vytvářet specifické problémy, pokud jde o spolehlivost, stabilitu, odolnost a ekonomiku. Jaderná energie bude i nadále hrát významnou úlohu při zabezpečování stability a ekonomiky systému v rámci efektivního nízkouhlíkového energetického mixu. 

Zdroj: World Nuclear News, 9. 12. 2020: Nuclear electricity costs set to decrease, study finds

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail