Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 549

Náhrada uhelných elektráren jadernými

Vzhledem k tomu, že spotřeba uhlí stále roste navzdory celosvětovému úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, několik zemí se poohlíží po strategii využití pokročilé jaderné energie, včetně malých modulárních reaktorů (SMR), aby se snížila závislost na nejvíce znečišťujících fosilních palivech. Na konferenci COP 28 v pavilonu MAAE Atoms4Climate se řečníci z Kanady, Rumunska a Spojených států podělili o své zkušenosti a plány na nové využití bývalých uhelných lokalit pro jadernou energii. Energetická transformace na tuto čistou a spolehlivou technologii bude znamenat ekonomické a environmentální výhody.

Fotogalerie (1)
Akce „Zachování komunit díky přechodu z uhlí na jádro“ se konala v pavilonu Atoms4Climate na ekologické konferenci COP 28 v Dubaji 6. 12. 2023 (foto D. Calma, IAEA)

Kanada

Kanadská provincie Ontario je jedním z předních světových příkladů toho, jak nahrazení uhlí jádrem může dekarbonizovat výrobu elektřiny a vyčistit místní znečištěné ovzduší. Poslední uhelná elektrárna v Ontariu byla v roce 2014 zakonzervována a nahrazena rekonstruovanými jadernými reaktory. Výsledky: výroba elektřiny v Ontariu nyní produkuje přibližně 25 gramů CO2 na kWh, což je výrazně pod úrovní odpovídající cílům Pařížské dohody (50 gramů). Dříve se v Ontariu produkovalo 230 gramů CO2 na kWh.

Tato snaha také vyčistila místní znečištění ovzduší. „Během 15 let jsme změnili oblohu z oranžové na modrou. Jak? S obnovitelnými zdroji, ale z velké části díky jaderné energii,“ řekl Pat Dalzell, výkonný ředitel pro korporátní záležitosti společnosti Bruce Power, která provozuje osm jaderných reaktorů v provincii. „Nyní, když se podíváte na oblohu v horkém letním dni v Torontu, obloha je modrá,“ řekl a dodal, že jaderná zařízení v provincii představují asi 22 000 pracovních míst, přičemž se očekává, že dalších 5 000 bude vytvořeno, až se provozní životnost stávajících reaktorů prodlouží o několik dalších let.

Uhlí zajišťuje více než třetinu světové výroby elektřiny a je zodpovědné za největší podíl emisí CO2 z energetického sektoru, takže jeho postupné vyřazování je klíčem k řešení změny klimatu. Jak v Rumunsku, tak ve Spojených státech, odkud byli další řečníci na COP 28, existují plány na to, aby jaderná energie nahradila uhlí jako nízkouhlíkový primární zdroj energie, který zajišťuje bezpečnost dodávek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Rumunsko

V Rumunsku byla lokalita v Doicesti, kde se v současné době nachází uhelná elektrárna, identifikována jako preferované místo pro první nasazení SMR v zemi. „Máme štěstí, že máme velmi vysoké procento veřejného souhlasu (s jadernou energií), ale nikdy jsme neusnuli na vavřínech a vždy jsme tvrdě pracovali, abychom ukázali, že lokální komunita je pro nás důležitá,“ řekla na akci Ana Birchall ze státní jaderné korporace S. N. Nuclearelectrica.

USA

V USA byla jako preferované místo pro sodíkem chlazený rychlý reaktor se systémem skladování energie na bázi roztavené soli vybrána lokalita ve státě Wyoming poblíž uhelné elektrárny Naughton, která má být odstavena v roce 2025. „Propuštění pracovníci uhelného průmyslu budou moci najít zaměstnání v jaderném zařízení a jaderné zařízení bude také schopno zaměstnat více lidí než uhelné zařízení,“ řekl Jason Hansen, hlavní ekonom Národní laboratoře v Idahu. Dodavatelské řetězce jsou u uhelných a jaderných elektráren podobné, což znamená, že lze zachovat pracovní místa a nadále využívat část stávající infrastruktury i pro jadernou elektrárnu. Je však také třeba řešit problémy související s dekontaminací uhelných lokalit (uhlí obsahuje průměrně 7 % uranu, který se při spalování dostane do strusky a popela).

28 let „ekologické“ stagnace

V uplynulých 28 letech se světoví lídři a ekologičtí aktivisté každoročně scházejí na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP) s téměř jediným zaměřením na proměnlivou obnovitelnou energii, jako je solární a větrná, jako na řešení globálního oteplování. A od první konference smluvních stran v roce 1995 zůstal podíl fosilních paliv na celosvětových dodávkách energie prakticky nezměněn a činí přibližně 80 procent. Jediný zdroj energie spolu s vodní energií, který prokázal schopnost dekarbonizovat dodávky elektřiny v národním měřítku, byl přitom na globálním klimatickém shromáždění většinou tabu. Až doteď.

Upozornění na knížku

Světlá budoucnost: Jak některé země vyřešily změnu klimatu a zbytek může následovat. Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist

První kniha, která nabízí osvědčený, rychlý, levný a praktický způsob, jak snížit emise skleníkových plynů. Jak se změna klimatu rychle blíží k řadě zlomových bodů, které zaručují katastrofální výsledky, řešení „se skrývá“ před očima. Několik zemí již nahradilo fosilní paliva nízkouhlíkovými zdroji energie, a učinilo tak rychle, během jednoho až dvou desetiletí. Při dodržování jejich metod bychom mohli do poloviny století dekarbonizovat globální ekonomiku a fosilní paliva nahradit, i když světová spotřeba energie stále roste. Ale zatím nám chyběla odvaha to opravdu zkusit. V působivé knize Joshua Goldstein a Staffan Qvist vysvětlují, jak čistá energie rychle nahradila fosilní paliva ve Švédsku, Francii, Jižní Koreji a Ontariu. Jejich obyvatelé se těší prosperitě a rostoucí spotřebě energie v souladu s přírodním prostředím. Neudělali to osobní obětí ani 100% obnovitelnými zdroji, ale jejich používáním v kombinaci se zdrojem energie, kterému Švédové říkají käkraft, a který je stokrát bezpečnější a čistší než uhlí. Kniha je jasně napsaná a krásně ilustrovaná, pod čarou s rozsáhlými technickými odkazy. Koupit možno zde: A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow by Joshua S. Goldstein | Goodreads

 

Zdroj: Repurposing Coal Power Plant Sites with Low Carbon Nuclear | IAEA

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

12 největších sopečných erupcí

V historii jsme byli svědky několika monstrózních sopečných erupcí. Zde je stručný popis 12 z nich. Síla takových erupcí se měří pomocí indexu vulkanické explozivity (VEI), což ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail