Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 386

NIMBY, NIMTO, NIABY, BANANA, LULU, YIMBY

Z titulku by se snad zdálo, že se jedná o článek věnující se tajným armádním šifrám nebo snad záhadnému zaklínadlu jakéhosi šamana. Ale není tomu tak. Slova uvedená v titulku jsou akronymy (zkratková slova) vyjadřující postoje jednotlivců nebo skupin (politických stran, hnutí, firem apod.) k budování nejrůznějších, nejčastěji obecně prospěšných staveb.

Fotogalerie (10)
Chtěli byste rušnou dálnici v blízkosti vašeho bydliště?

NIMBY
Pochází z anglického „Not In My BackYard“. Česky řečeno: „Ne na mém dvorku“ (resp. Ano, ale ne na mém dvorečku“. Akronym se poprvé vyskytl v USA na začátku 80. let 20. století.

Dálnice za domem?
Kteří z vás by chtěli mít za svým domem dálnici? Spalovnu komunálního odpadu? Uhelný důl? Větrnou, jadernou či uhelnou elektrárnu? Továrnu? Nemocnici? Letiště? Přesto, že jde o stavby užitečné pro mnoho lidí, s její výstavbou v blízkosti bydliště bude souhlasit pravděpodobně málokdo. Jistě – dálnice, elektrárny, spalovny, nemocnice, úložiště a další stavby jsou potřebné a denně je přímo či nepřímo využíváme. Všichni přece produkujeme komunální odpad, svítíme, občas chodíme k lékaři, kupujeme zboží, které bylo dovezeno po dálnici. Ale proč to stavět zrovna zde? Vždyť můžeme stavět jinde…

Různá motivace
Motivací pro postoj NIMBY jsou často ekonomické důvody, přesněji řečeno obavy z ekonomických škod. K nim patří předpoklad snížení ceny pozemků, resp. jejich neprodejnost, placení dodatečných nákladů (externích) – např. praskající zdi, zhoršení úrody či kvality pitné vody atd. Mezi další důvody patří obavy z ohrožení zdraví zvýšeným hlukem, chemickými látkami, radioaktivitou nebo riziko nehody, narušení vzhledu krajiny atd.

Koho je víc slyšet?
Ačkoliv lidí, kterým stavba přinese pozitiva, bývá většinou mnohonásobně víc než těch, kterým způsobí negativa (a to často pouze zdánlivá), je druhou skupinu mnohdy více slyšet. Motivace k ochraně vlastního majetku totiž bývá mnohem silnější než motivace k prosazování těchto staveb.

YIMBY
Znamená „Yes In My Back Yard”, neboli „Ano, chci to na mém dvorku”. Je to protiklad k NIMBY. I s tímto postojem se lze setkat. Jedná se například o stavbu dálnic či železničních koridorů, kdy obce či zájmové skupiny chtějí, aby daná komunikace stála v blízké lokalitě. Rozdíl oproti NIMBY je v tom, že od stavby lidé očekávají přímé nebo nepřímé přínosy. Problémem je, když dochází k prosazování stavby v lokalitě, která není pro stavbu příliš vhodná (z ekologického či technického hlediska) nebo by stavba v této lokalitě byla příliš finančně náročná.

BANANA
Asi druhý nejznámější akronym po NIMBY. Pojem se poprvé objevil ve Velké Británii. Jedná se o radikálnější postoj než NIMBY – „Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone”, tj. „Nestavět nikde v ničí blízkosti absolutně nic”. Synonymum k tomuto termínu je NIABY („Not In Anyone’s Back Yard“ – „Nestavět na ničím dvorku”).
Současné stavby postačují
Obvyklé argumenty zastánců tohoto postoje jsou, že daná stavba bude nepotřebná, neužitečná, a že negativa překonají pozitiva. Nestavět přehrady, nestavět elektrárny, neboť elektrické energie máme dostatek a další můžeme ušetřit. Dálnice nepotřebujeme, protože vše můžeme převážet po železnici apod.

LULU
Znamená „Locally Unwanted Land Use”, neboli „V daném místě nežádoucí využití půdy” (ve smyslu územního plánování). Při územním plánování se nepočítá s územím pro odmítané stavby – věznice, psychiatrické ústavy, elektrárny apod. Termín byl poprvé použit v roce 1981 profesorem J. Popperem.

NIMTOO
Neboli „Not In My Term Of Office”, čili „Ne za mého úřadování“. Synonymem je NUMPA (“Not Under My Party’s Administration”). Tento postoj může zastávat vláda, politické strany, poslanci, senátoři, starostové a jiní političtí představitelé. Důvody pro něj jsou různorodé – většina občanů zastává postoj NIMBY, pokud jejich volený zástupce zastává totéž stanovisko. Jiným důvodem jsou zákulisní jednání, dohody. To se týká i naší současné vlády, která se rozhodla, že za svého působení nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků.

Nelze paušalizovat
Článek vysvětluje několik základních zkratkových slov spojených s postoji ve vztahu k výstavbě, ekologii, udržitelnému rozvoji. Podobných akronymů však existuje více, namátkou třeba NIMG („Not In My Generation” – „Ne za mé generace“) či NOPE („Not On Planet Earth” – „Ne na planetě Zemi”). Většina uvedených slov má pejorativní nádech. Je třeba rozlišovat, zda vyjadřují legitimní postoj občanů, při kterém se chrání zájmy a hodnoty celé společnosti, jako je ochrana chráněných území, vzácných živočišných druhů nebo důležitých staveb (kulturních památek), a kdy jde naopak jen o vypočítavost ve snaze získat osobní profit. Hranice jsou často vágní, neurčité. To byl také důvod, proč jsem v tomto článku nezmiňoval žádné konkrétní případy kromě jednoho.

Použité zdroje:
http://www.wikipedia.org />http://www.wikipedia.cz

Lukáš Rytíř
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nová metoda odsolování

Stovky milionů lidí již dnes žijí v oblastech s nedostatkem vody. OSN předpovídá, že do roku 2030 bude až polovina světové populace žít v oblastech s vysokým nedostatkem vody. Krize má nastat i ve vyspělých zemích. Např.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail