Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 246

Problémy s emisemi metanu

Emise metanu jsou po CO2 považovány za druhý největší zdroj způsobující globální oteplování. I když je metan předmětem menší pozornosti než oxid uhličitý, snižování emisí metanu bude hrát významnou úlohu, aby se svět mohl vyhnout nejhorším účinkům změny klimatu. Jedním z největších zdrojů emisí metanu je energetický sektor - ropa, zemní plyn, uhlí a bioenergie. Úsilí o jeho snižování je často ovlivňováno nedostatkem spolehlivých informací. Z tohoto důvodu začala IEA (Mezinárodní agentura pro energii) v roce 2019 uveřejňovat zprávu Methane Tracker, jejímž účelem je vytvořit soudržný ucelený soubor odhadů vývoje metanových emisí, a to z nejrůznějších, často i protichůdných zdrojů informací. Tento on-line interaktivní nástroj se zaměřuje na emise metanu z ropných a plynových operací, což je oblast s největším a nejekonomičtějším potenciálem pro snižování emisí.

Fotogalerie (3)
Zdroje emisí metanu (Methane Tracker)

Methane Tracker na rok 2021 obsahuje podrobné odhady za rok 2020, včetně nových údajů o dodávkách ropy a plynu a nejnovějších údajů z vědecké literatury a z měřicích kampaní. Díky spolupráci s firmou Kayrros, která se zabývá sledováním Země, byly poprvé zahrnuty i velké úniky metanu zaznamenané satelity. Protože ropa i plyn budou nadále součástí energetického mixu po mnoho dalších let, je důležité, aby samotný tento průmysl byl aktivní při snižování ekologických dopadů svých činností. 

Hlavní poznatky zprávy: 

  • Odhaduje se, že světový ropný a plynový průmysl emitoval v roce 2020 do atmosféry více než 70 milionů tun metanu. Jestliže je jedna tuna metanu ekvivalentní 30 tunám CO2, pak celkové emise metanu jsou srovnatelné s tím, kolik emisí CO2 emituje celý energetický průmysl EU.
  • Odhad emisí metanu z roku 2020 je asi o 10 % menší, než byl v roce 2019. Velkou část tohoto poklesu má na svědomí nižší těžba ropy a plynu v průběhu roku, zejména v zemích a oblastech s vysokou intenzitou emisí, například v Libyi a Venezuele. Menší aktivita v břidličných oblastech USA vedla rovněž k nižším emisím. V celé řadě zemí se zavádějí nová regulační opatření. 
  • Produkce ropy je dnes odpovědná asi za 40 % emisí metanu, zbývajících 60 % připadá na úniky z řetězců zpracování zemního plynu. Těžba ropy a plynu vedla k více než 75 % celkových emisí. Pokles emisí metanu o 7,5 Mt v roce 2020 se rovná ekvivalentu snížení ročních emisí skleníkových plynů o 230 Mt ekvivalentu CO2. Podle Scénáře udržitelného rozvoje (Sustainable Development Scenario IEA) by svět v příštích deseti letech potřeboval trvalý a rychlý pokles emisí tak, aby do roku 2030 byly emise metanu asi o 70 % menší než v roce 2020. Tato redukce by se rovnala odstranění emisí CO2 ze všech osobních a nákladních automobilů v celé Asii. 
  • Intenzita metanových emisí se velmi liší v jednotlivých zemích těžících ropu a zemní plyn. Podle údajů z roku 2020 se odhaduje, že intenzita emisí u nejhorších zemí je více než 100 krát vyšší než u těch zodpovědnějších zemích. 
  • Ropný a plynový průmysl čelí nedostatku kapitálu a nižší cena plynu může způsobit, že snižování těžby metanu se stane méně prioritní záležitostí. Proto se regulativní akce ke snižování emisí metanu stanou ještě důležitějšími, než byly kdykoliv dříve. V roce 2020 vstoupily v Kanadě a v Mexiku do nové fáze implementace regulativní režimy, a v EU nová strategie „EU Methane Strategy“. Díky získaným zkušenostem může nový nástroj „Methane Regulatory Roadmap and Toolkit“ poskytnout politikům a regulačním orgánům návod, jak vyvíjet novou politiku a regulaci v oblasti metanu. 
  • Transparentnost v oblasti emisí metanu se má i nadále vylepšovat díky lepším hlášením a díky většímu počtu měřicích kampaní ze země, ze vzduchu i ze satelitů. 
  • V roce 2021 zahrnuje vylepšený Methane Tracker i emise metanu z velkých úniků, které budou poprvé detekovány ze satelitů. V roce 2020 byly s pomocí satelitů detekovány emise metanu v objemu 5,5 Mt. V roce 2019 to bylo 6,7 Mt. Snižování emisí v roce 2020 bylo zaznamenáno v řadě regionů, ale velké emise byly detekovány v břidlicových oblastech USA, v Turkmenistánu a u potrubí v Ruské federaci. Na druhé straně málo relativně velkých úniků bylo zachyceno v hlavních produkčních oblastech na Středním východě, včetně Iráku a Kuvajtu. 
  • I když satelity umožňují identifikovat velké úniky, nezodpoví všechny otázky. Současné satelity například neprovádí měření nad rovníkovými oblastmi, severními regiony nebo nad příbřežními operacemi.
  • Je v zájmu samotného průmyslu těžby ropy a zemního plynu aby zajistil, že rok 2019 se stane posledním rokem špičkových úniků metanu. Snižování úniků metanu do atmosféry je nejdůležitějším a nejekonomičtějším způsobem, jak minimalizovat celkové emise při těžbě ropy a plynu. Pro všechny by to měla být priorita prvního řádu. Regulátoři by v tomto procesu měli hrát důležitou úlohu.

 

Zdroj: Methane Tracker 2021 – Analysis - IEA

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Taishan s reaktory EPR a porucha palivových proutků

Čínská jaderná elektrárna Taishan 1-2  je zatím první elektrárnou na světě, která má v provozu dva zdokonalené reaktory EPR (European Pressurized Water Reactor nebo Evolutionary ...

Nerosty pro budoucnost energetiky

Základními surovinami mnoha dnešních rychle rostoucích technologií tzv. „čisté energetiky“– od větrných turbín a elektrických sítí až po elektrická ...

Všeho moc škodí, i vitamínu A

„Jste to, co jíte,“ říká staré rčení. Ti, kteří ve stravě nemají dostatek živin, mohou očekávat špatné zdraví.

Viry jsou jedním z motorů přirozeného výběru

Pandemie COVID-19, která si doposud vyžádala již více než 3 miliony životů, odhalila, jak jsme vůči novým virům zranitelní. Nám se tato hrozba zdá nová, ale lidé bojují s nebezpečnými viry od počátku věků.

Autonomní létající záchranka

Uprostřed celosvětové pandemie COVID-19 začal pracovat tým složený z produktového designéra, strojního inženýra a lékařky na řešení rychlého a bezpečného transportu ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail