Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 270

Problémy s emisemi metanu

Emise metanu jsou po CO2 považovány za druhý největší zdroj způsobující globální oteplování. I když je metan předmětem menší pozornosti než oxid uhličitý, snižování emisí metanu bude hrát významnou úlohu, aby se svět mohl vyhnout nejhorším účinkům změny klimatu. Jedním z největších zdrojů emisí metanu je energetický sektor - ropa, zemní plyn, uhlí a bioenergie. Úsilí o jeho snižování je často ovlivňováno nedostatkem spolehlivých informací. Z tohoto důvodu začala IEA (Mezinárodní agentura pro energii) v roce 2019 uveřejňovat zprávu Methane Tracker, jejímž účelem je vytvořit soudržný ucelený soubor odhadů vývoje metanových emisí, a to z nejrůznějších, často i protichůdných zdrojů informací. Tento on-line interaktivní nástroj se zaměřuje na emise metanu z ropných a plynových operací, což je oblast s největším a nejekonomičtějším potenciálem pro snižování emisí.

Fotogalerie (3)
Zdroje emisí metanu (Methane Tracker)

Methane Tracker na rok 2021 obsahuje podrobné odhady za rok 2020, včetně nových údajů o dodávkách ropy a plynu a nejnovějších údajů z vědecké literatury a z měřicích kampaní. Díky spolupráci s firmou Kayrros, která se zabývá sledováním Země, byly poprvé zahrnuty i velké úniky metanu zaznamenané satelity. Protože ropa i plyn budou nadále součástí energetického mixu po mnoho dalších let, je důležité, aby samotný tento průmysl byl aktivní při snižování ekologických dopadů svých činností. 

Hlavní poznatky zprávy: 

  • Odhaduje se, že světový ropný a plynový průmysl emitoval v roce 2020 do atmosféry více než 70 milionů tun metanu. Jestliže je jedna tuna metanu ekvivalentní 30 tunám CO2, pak celkové emise metanu jsou srovnatelné s tím, kolik emisí CO2 emituje celý energetický průmysl EU.
  • Odhad emisí metanu z roku 2020 je asi o 10 % menší, než byl v roce 2019. Velkou část tohoto poklesu má na svědomí nižší těžba ropy a plynu v průběhu roku, zejména v zemích a oblastech s vysokou intenzitou emisí, například v Libyi a Venezuele. Menší aktivita v břidličných oblastech USA vedla rovněž k nižším emisím. V celé řadě zemí se zavádějí nová regulační opatření. 
  • Produkce ropy je dnes odpovědná asi za 40 % emisí metanu, zbývajících 60 % připadá na úniky z řetězců zpracování zemního plynu. Těžba ropy a plynu vedla k více než 75 % celkových emisí. Pokles emisí metanu o 7,5 Mt v roce 2020 se rovná ekvivalentu snížení ročních emisí skleníkových plynů o 230 Mt ekvivalentu CO2. Podle Scénáře udržitelného rozvoje (Sustainable Development Scenario IEA) by svět v příštích deseti letech potřeboval trvalý a rychlý pokles emisí tak, aby do roku 2030 byly emise metanu asi o 70 % menší než v roce 2020. Tato redukce by se rovnala odstranění emisí CO2 ze všech osobních a nákladních automobilů v celé Asii. 
  • Intenzita metanových emisí se velmi liší v jednotlivých zemích těžících ropu a zemní plyn. Podle údajů z roku 2020 se odhaduje, že intenzita emisí u nejhorších zemí je více než 100 krát vyšší než u těch zodpovědnějších zemích. 
  • Ropný a plynový průmysl čelí nedostatku kapitálu a nižší cena plynu může způsobit, že snižování těžby metanu se stane méně prioritní záležitostí. Proto se regulativní akce ke snižování emisí metanu stanou ještě důležitějšími, než byly kdykoliv dříve. V roce 2020 vstoupily v Kanadě a v Mexiku do nové fáze implementace regulativní režimy, a v EU nová strategie „EU Methane Strategy“. Díky získaným zkušenostem může nový nástroj „Methane Regulatory Roadmap and Toolkit“ poskytnout politikům a regulačním orgánům návod, jak vyvíjet novou politiku a regulaci v oblasti metanu. 
  • Transparentnost v oblasti emisí metanu se má i nadále vylepšovat díky lepším hlášením a díky většímu počtu měřicích kampaní ze země, ze vzduchu i ze satelitů. 
  • V roce 2021 zahrnuje vylepšený Methane Tracker i emise metanu z velkých úniků, které budou poprvé detekovány ze satelitů. V roce 2020 byly s pomocí satelitů detekovány emise metanu v objemu 5,5 Mt. V roce 2019 to bylo 6,7 Mt. Snižování emisí v roce 2020 bylo zaznamenáno v řadě regionů, ale velké emise byly detekovány v břidlicových oblastech USA, v Turkmenistánu a u potrubí v Ruské federaci. Na druhé straně málo relativně velkých úniků bylo zachyceno v hlavních produkčních oblastech na Středním východě, včetně Iráku a Kuvajtu. 
  • I když satelity umožňují identifikovat velké úniky, nezodpoví všechny otázky. Současné satelity například neprovádí měření nad rovníkovými oblastmi, severními regiony nebo nad příbřežními operacemi.
  • Je v zájmu samotného průmyslu těžby ropy a zemního plynu aby zajistil, že rok 2019 se stane posledním rokem špičkových úniků metanu. Snižování úniků metanu do atmosféry je nejdůležitějším a nejekonomičtějším způsobem, jak minimalizovat celkové emise při těžbě ropy a plynu. Pro všechny by to měla být priorita prvního řádu. Regulátoři by v tomto procesu měli hrát důležitou úlohu.

 

Zdroj: Methane Tracker 2021 – Analysis - IEA

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nejhlubší místa oceánů

Létáme do vesmíru, hledáme cizí civilizace, a přitom na naší vlastní planetě jsou neprobádané říše, které se zdají být téměř mimozemské.

Malý modulární jaderný reaktor AP300

Společnost Westinghouse předvádí projekt malého modulárního reaktoru AP300. Je to zmenšená verze velkého osvědčeného reaktoru AP1000. Cílem společnosti je, aby první dodával energii do sítě během deseti let.

Soustředění FYKOS očima účastníka

Od 22. do 30. dubna se ve Frýdštejně, vesničce nedaleko Jablonce nad Nisou, konalo jarní soustředění FYKOSu, které bylo tentokrát s vesmírnou tématikou. Tradičně nechyběl program odborný, ani legendový.

Barum slaví sedmdesát pět let od svého založení

Značka Barum vznikla spojením názvů podniků Baťa, Rubena a Matador/Mitas. Před 75 lety bylo poprvé zaregistrováno dodnes používané logo značky Barum.

Navštivte Mezinárodní robotický den

Aktualita! V neděli 4. 6. zajeďte do Prahy a navštivte úžasnou událost. 8 soutěží v robotice, kterých se zúčastní 138 robotů a 260 jejich lidských páníčků. Všechny potřebné informace zde: http://www.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail