Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 260

Vliv středověkého osídlení na vlastnost půdy a současnou vegetaci

I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností. A nejen v současnosti, je patrný i po 500 letech! Porozumíme-li nárokům na živiny základních rostlinných druhů, můžeme své znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.

Fotogalerie (2)
Lokalita bývalé vesnice Kří je přibližně uprostřed obrázku (zdroj Google)

Vědecký tým České zemědělské univerzity zkoumal zaniklou středověkou vesnici Kří ve Středočeském kraji. Místní osadníci tuto vesnici založili okolo roku 1357 a její zánik se datuje rokem 1420. Pro účely studie se na lokalitě identifikovala místa původní návsi a zemědělských usedlostí. Zde se podařilo zjistit umístění jejich dalších částí podle účelu využití – zahrady, dvorků, zemědělské budovy a vlastního domu sestávajícího z obytné části, předsíně a komory. Vědci na tomto území vymezili pokusné plochy, z nichž odebírali půdní vzorky a zaznamenávali četnost a pokryvnost jednotlivých druhů rostlin v bylinném patře.

Co výzkum zjistil

V místech, kde původně stály stavební objekty, se identifikovalo neutrální půdní pH a vysoká koncentrace živin. Důvodem může být skutečnost, že pro stavbu domů lidé využívali na vápník bohaté jílovité hlíny a dřevo. Nejvyšší koncentrace rostlinami využitelného fosforu byla naměřena na původních dvorcích těsně přiléhajících k domům. Zde se pravděpodobně shromažďoval organický odpad, popel ze dřeva, hnůj. Naopak nejnižší koncentrace živin v půdě byly v místech bývalé návsi a zahrad.

S tím souvisí i druhová rozmanitost rostlinné vegetace. Nejméně druhů bylo v bývalých zahradách (půda byla vyčerpaná pěstovanými rostlinami) a nejvíce v místech bývalých budov, kde byla také doložena až čtyřikrát vyšší biodiverzita, tj. rozmanitost rostlinných druhů.


Martina Feriancová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jaderné firmy se spojují napříč světem

Společnost Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly novou smlouvu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny 4. generace využívající technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru – LFR (Lead-Cooled Fast Reactor).

Začínají se recyklovat solární panely, lopatky větrných turbín i popel z biomasy

Udržitelné technologie produkující co nejméně skleníkových plynů jsou novým náboženstvím dneška. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí.

Ultrakondenzátor ve vodních elektrárnách

Finská společnost UPM Energy ve svých vodních elektrárnách Ontojoki ve finském Kuhmo investuje do ultrakondenzátoru. Ten se stane prvním svého druhu, který bude použit v hydroenergetickém ...

Spojené království si vybralo uhelnou elektrárnu jako místo pro stavbu prototypu fúzní elektrárny

Není žádným tajemstvím, že pokračováním (věřme, že úspěšného) projektu tokamaku ITER bude zařízení, pro které se obecně přijal název DEMO – demonstrační elektrárna.

Fusion móda - srážka světů

Někdy se musím hodně zamyslit, zda téma patří do popularizace vědy. Popularizovat termojadernou fúzi kupříkladu mezi technickou komunitou není až tak inovativní a nezbytné, neb tato část společnosti ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail