Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 255

Vliv středověkého osídlení na vlastnost půdy a současnou vegetaci

I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností. A nejen v současnosti, je patrný i po 500 letech! Porozumíme-li nárokům na živiny základních rostlinných druhů, můžeme své znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.

Fotogalerie (2)
Lokalita bývalé vesnice Kří je přibližně uprostřed obrázku (zdroj Google)

Vědecký tým České zemědělské univerzity zkoumal zaniklou středověkou vesnici Kří ve Středočeském kraji. Místní osadníci tuto vesnici založili okolo roku 1357 a její zánik se datuje rokem 1420. Pro účely studie se na lokalitě identifikovala místa původní návsi a zemědělských usedlostí. Zde se podařilo zjistit umístění jejich dalších částí podle účelu využití – zahrady, dvorků, zemědělské budovy a vlastního domu sestávajícího z obytné části, předsíně a komory. Vědci na tomto území vymezili pokusné plochy, z nichž odebírali půdní vzorky a zaznamenávali četnost a pokryvnost jednotlivých druhů rostlin v bylinném patře.

Co výzkum zjistil

V místech, kde původně stály stavební objekty, se identifikovalo neutrální půdní pH a vysoká koncentrace živin. Důvodem může být skutečnost, že pro stavbu domů lidé využívali na vápník bohaté jílovité hlíny a dřevo. Nejvyšší koncentrace rostlinami využitelného fosforu byla naměřena na původních dvorcích těsně přiléhajících k domům. Zde se pravděpodobně shromažďoval organický odpad, popel ze dřeva, hnůj. Naopak nejnižší koncentrace živin v půdě byly v místech bývalé návsi a zahrad.

S tím souvisí i druhová rozmanitost rostlinné vegetace. Nejméně druhů bylo v bývalých zahradách (půda byla vyčerpaná pěstovanými rostlinami) a nejvíce v místech bývalých budov, kde byla také doložena až čtyřikrát vyšší biodiverzita, tj. rozmanitost rostlinných druhů.


Martina Feriancová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Top 10 podivných věcí, které byly hacknuty

Protože technologie zabírají stále významnější část našeho života, jsou také stále bližší (a častější) nejrůznější počítačové hrozby.

Jihočeský jaderný park

Jihočeský kraj, ČEZ a ÚJV Řež zakládají Jihočeský jaderný park. Projekt má urychlit přípravu a zavádění malých modulárních reaktorů v České republice.

Výměna rotoru jednoho ze dvou největších českých generátorů

Zařízení, které produkuje přibližně 10 % české spotřeby elektřiny, prochází kontrolami a modernizací. Technici do generátoru prvního bloku JE Temelín na konci května instalovali záložní rotor generátoru.

Vodík a grafen z metanu

Na břehu řeky Cam, blízko místa, kde trénují vysokoškolské veslařské týmy Cambridge, druhé nejstarší britské univerzity, stojí šedý přepravní kontejner připravený pro Abu Dhabi.

Sunfire buduje vodíkové projekty po celé Evropě

I česká energetická Skupina ČEZ má plány s vodíkem. Realizuje je především přes německou společnost Sunfire, do které investovala prostřednictvím svého fondu InvenCapital už v roce 2015.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail