Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 209

Pomohou negativní emise změnit klima?

Největší uhelná elektrárna ve Velké Británii plánuje spalovat biomasu a ukládat emise CO2 v Severním moři. Jde o fantaskní scénář v boji proti změně klimatu: elektrárnu produkující negativní emise?

Fotogalerie (1)
Princip elektrárny s negativními emisemi CO2 (kresba MD)

Elektrárna Drax absorbérem CO2

Tento sen by mohl dorazit do Spojeného království z lesů státu Mississippi. Velká uhelná elektrárna Drax je se svými dvanácti chladicími věžemi jednou z největších emitentů skleníkových plynů na světě. Její komíny každoročně vypouštějí do ovzduší přibližně 23 milionů tun CO2.

Elektrárna vyrábí asi 10 % elektřiny ve Spojeném království. Majitelé elektrárny plánují nahradit uhlí dřevěnými peletami a ukládat emise CO2. Díky pěstování stromů, které postupně nahradí ty, které již byly spáleny, by se tak elektrárna Drax mohla v budoucnosti stát největším průmyslovým absorbérem CO2 na světě.

Společnost Drax nedávno zahájila provoz závodu ve státě Mississippi, kde přeměňuje palivové dříví z místních borovicových lesů na suché a slisované pelety. Ve státě Louisiana buduje přístav v Baton Rouge, odkud se budou pelety dopravovat do Spojeného království. Kromě borovicových pelet se budou vykupovat nejen pelety z tvrdého dřeva z jižních států USA, ale také kanadské piliny a dříví z Brazílie. V roce 2016 se má přes oceán přepravit na 7 milionů tun pelet. Ze Spojeného království bude pocházet jen asi 5 % biomasy, převážně ve formě slámy.

Projekt White Rose

Očekává se, že britská vláda dá koncem roku 2015 souhlas s projektem White Rose v elektrárně Drax za 500 milionů liber. Projekt od roku 2020 umožní ročně na dno Severního moře ukládat potrubím v délce 165 km2 miliony tun CO2. V rámci projektu se bude vyrábět elektřina s negativními emisemi pro přibližně 600 000 domácností.

Mezivládní panel o změně klimatu (IPCC) považuje takové opatření v boji proti změně klimatu za velmi důležité. Ve své zprávě z konce roku 2014 dospěl k závěru, že široké využívání biomasy se zachycením a ukládáním CO2 (technologie CCS) bude nezbytné k udržení změny globální teploty pod dvěma stupni Celsia. Energie, které bude třeba ke sklizni, zpracování a dopravě dříví, si vyžádá ve srovnání se spalováním uhlí asi 14 % emisí CO2. Veškerý uhlík emitovaný spalováním dřevěných pelet bude pak vyvážen jeho absorbcí při růstu nových stromů.

Co na to vědci

Ekologický analytik Timothy Searchinger z Princeton University se domnívá, že až se stromy pokácejí, mohla by se půda opět využít k jiným účelům, například na pěstování bavlny. Společnost Drax však vytváří ekonomické pobídky pro lepší vysazování a hospodaření s lesy a díky rozvoji trhu s dřívím její plán pomůže zvýšit obsah uhlíku v lesích. S tím souhlasí i děkan lesnictví na University of Georgia a dodává, že díky trhu s palivovým dřívím se zde lesy v posledních desetiletích velmi rychle rozšiřují. Například stát Mississippi rozšířil jejich plochu o 400 000 ha, a to v mnoha případech na půdách, kde se dříve pěstovala bavlna. Příchod společnosti Drax pomůže udržet tyto lesy i nadále. Pokud se sklidí více dříví, bude možné vysázet i více nových stromů a v lesích se tak zvýší obsah uhlíku. I když tak tomu může být, problém spočívá v tom, že pro uplatnění této technologie ovlivňující změnu klimatu budou třeba velké plochy půdy. Přitom jde o půdu, která slouží i k jiným účelům, například pro  zemědělství nebo pro živočichy žijící volně v přírodě .

Zdroje

O elektrárně Drax a jejích projektech více na http://www.drax.com/

(Fred Pearce: Negative emissions ahead. New Scientist, 2015, č. 3033, s. 8-9.)

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail