Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 209

Na Vltavě přibyla unikátní elektrárna s Archimédovými šrouby

Nejvýkonnější na světě je se svými 600 kW instalace tří Archimédových šroubů v malé vodní elektrárně v Plané u Českých Budějovic. V roce 2017 by měla být zapsána do známé Guinessovy knihy rekordů v kapitole malých vodních elektráren jako "NEJ...".  Technologii dodala česká firma MAS Hydro (divize Kovosvitu MAS ze Sezimova Ústí).

Fotogalerie (4)
Tři šroubové turbíny MVE Planá v plném výkonu (foto Tůma)

Před čtyřmi lety jsme na stránkách Třípólu představili malou vodní elektrárnu na říčce v rakouském Schläglu nedaleko od našeho Lipna, která místo tradičních vodních turbín (Kaplanovy, Francisovy, Bánkiho aj.) vyrábí elektřinu pomocí Archimédova šroubu, poháněného proudem vody z otevřeného žlabu. O něco takového se sice pokoušel už před dvěma sty roky francouzský inženýr Claude Naviér, ale do praktické podoby v podobě vodní turbíny to jako první na světě před třiceti lety přivedli až čeští inženýři K. A. Radlík a prof. Ing. K. Brada, DrSc. Pod jejich vedením  vyrobila roku 1997 Sigma Hranice první model, který byl instalován na říčce Eger v bavorské obci Obere Schlägweidmühle nedaleko Norimberka.

Fishfriendly turbína

Turbínu, která umožňovala aby se i větší ryby bez poranění mohly "protahovat" mezi pomalu se otáčející šroubovicí, nadšeně přijali ochránci přírody. Protože neubližuje vodní fauně, získala přízvisko "fishfriendly", a po Německu, Rakousku, Francii a Itálii se v roli malých vodních elektráren začala rozšiřovat do celého světa zejména v místech, kde se rušily zastaralé vodní mlýny s mlýnskými koly. Dnes se začínají budovat i na menších řekách a u velkých rybníků a rekreačních vodních nádrží, kde využívají energii mařenou jinak jalovými přepady, nebo slouží jako doplňkový motor ke stávajícím vodním turbínám průmyslových podniků. Podle loňské statistiky jich v roli malých vodních elektráren (dále jen MVE) jen v zemích EU pracuje už přes 500 a další stovky jsou ve výstavbě! Současné šroubové turbíny pohánějí převážně asynchronní generátory a přebytečný elektrický výkon dodávají do veřejné sítě. Pokud musejí zvládnout velký rozsah průtoků používají generátor s permanentními magnety a variabilní otáčky a frekvenci pak vyrovnává invertor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že jsou použitelné pro průtoky v širokém rozsahu od 0,2 do 18 m3/s, což při spádu kolem 10 m umožňuje dosáhnout výkon až 300 kW. Více nedovoluje průhyb nezbytně dlouhého hřídele se šroubovicí. Velkou předností proti dosavadním typům turbín je možnost nasazení i v nečisté vodě, takže nevyžadují na přívodu jemné česle.

V Česku je největší

Zmíněný  významný český podíl na jejich vynálezu korunuje spuštění unikátní tříturbínové vodní elektrárny na Vltavě v Plané u Budějovic koncem roku 2015, která co do elektrického výkonu 600 kW je v současné době nejvýkonnější "šroubovou" elektrárnou na světě. Turbiny vyvinula a vyrobila nově založená divize HYDRO společnosti Kovosvit MAS a. s. v Sezimově ústí, a pokud je co do výkonu v příštích měsících nepřekonají zahraniční výrobci, bude MVE Planá zapsána do známé Guinessovy knihy rekordů 2017.

V hluku mohutných šroubů ...

Soukromá MVE Planá byla postavena v rámci rekonstrukce starého poškozeného jezu na říčním 245 kilometru v ohybu Vltavy na západním okraji českobudějovické Plané, v místě s průměrným průtokem 5 m3/h až k 25 m3/h (při jarních povodních). Společnost MAS-Hydro v rekordním čase vyřešila projekt i stavbu elektrárenské budovy, integrované do vlastního jezu se spádem 3,5 m, a to s kompletním vybavením vyžadovaným říční správou. K němu patří systém hlavních stavidel, štěrková propust, výroba dodávka a montáž tří turbín s hydraulickým ovládáním, elektrické a ovládací systémy apod. Místo původně plánovaných dvou Kaplanových turbín MAS Hydro navrhl použít tři unikátní šroubové turbíny, vyrobené a vyzkoušené v továrně v Sezimově Ústí. Do ocelových žlabů uložených v betonových lůžkách se sklonem 22° byly koncem roku 2015 těžkotonážními autojeřáby postupně usazeny tři čtyřchodé šroubové rotory dlouhé 14 m o průměru 4,1 m, každý o hmotnosti 23 tun. Jen navaření spirálových lopatek na dutý nosný hřídel si vyžádalo 400 m tzv. kořenového svaru. První turbína byla spuštěna 30. 10. 2015, celé zařízení včetně kompletního systému řízení bylo uvedeno do zkušebního provozu koncem roku 2015.

Na vlastní oči

Laskavostí výrobce jsem mohl za plného provozu sledovat a fotografovat nejen hřmotící rotory otáčející se v odstřikujících proudech zakalené Vltavy 20 krát za minutu, ale i funkci turbín a strojovny, dálkového ovládání uzávěrů přívodů vody, funkci elektrických odpuzovačů ryb před česlicemi kterými vtéká voda do turbín. Elektrárna, kterou její majitel může ovládat jak ze strojovny, tak kapesním smartphonem, svou nápaditou architekturou zapadá do okolní krajiny. Propustí právě projížděla výprava kanoistů...

České Archimedovy šrouby do světa

Výstavba malých vodních elektráren u nás tím samozřejmě nekončí, a MAS Hydro již pracuje na dodávce dalších Archimedových turbín do světa. Česká energetika si tak po úspěšné turbíně profesora Viktora Kaplana (1912-1914), a mezinárodně uznávaném patentu šroubových turbín pánů profesorů Brady a Radlíka (1996), připisuje další zaslouženou mezinárodní ostruhu.

Jan Tůma
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Laboratoř zelené energetiky v elektrárně Ledvice

Malá výkonem, ale velká svým potenciálem. Na nové fotovoltaické elektrárně v Ledvicích zkouší ČEZ vlastnosti a vhodnost různých typů panelů, které chce po ...

Vývoj ruského tolerantního paliva

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom dokončila druhou etapu vývoje ruského tolerantního paliva, díky kterému jaderné elektrárny dosáhnou nové úrovně bezpečnosti.

Centrální solenoid: schopen bez vady

Poté, co prošel řadou přísných testů, získal první ze sedmi modulů supravodivých magnetů, které budou tvořit „pulsující srdce“ mezinárodního fúzního ...

Jak se svět připravuje na příval vysloužilých Li-Ion baterií

Lithium-iontové akumulátory patří k nejvyužívanějším typům baterií na světě. S očekávaným boomem elektromobility však jejich produkce výrazně poroste, čímž bude ...

Akumulační teplárna Skupiny ÚJV

Světová spotřeba energie a tepla roste a díky plánům na snižování emisí CO2 se do výroby zapojuje stále více obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail