Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 195

Fotovoltaické články v silikonu

Celkový nominální výkon fotovoltaických panelů instalovaný na fotovoltaických elektrárnách v České republice je cca 2 000 MWp. Až na výjimky jde o fotovoltaické panely s fotovoltaickými články na bázi krystalického křemíku, které jsou zalité do fólie EVA (kopolymer etylenu a vinylacetátu). Aktuální je v současné době vývoj a testování fotovoltaických panelů nové generace s fotovoltaickými články zalitými do silikonového gelu.

Fotogalerie (4)
Obr. 1 PV panel se silikonovým gelem v laboratoři společnosti TRAXLE SOLAR (foto autor)

Oproti stávajícím panelům mají panely nové generace řadu výhod. EVA začíná degradovat při teplotách nad 80 °C, rozkládá se na korozivní složky a hnědne. Snižuje se tak prostup viditelného záření a tím i účinnost fotovoltaicképřeměny energie. V podmínkách České republiky jsou v drtivé většině fotovoltaickéelektrárny konstruované s pevně fixovanými fotovoltaickýmipanely skloněnými k jihu bez koncentrace záření. I když tyto panely v naší zeměpisné šířce dané kritické teploty nedosahují, přesto postupně degradují. Životnost kvalitních fotovoltaickýchpanelů limituje obyčejně zalití v EVA a nikoliv samotné fotovoltaickéčlánky. Tato životnost se pohybuje okolo 25 let. Navíc použití zrcadlových koncentrátorů záření není vhodné – mohlo by totiž teploty panelů i v podmínkách České republiky zvýšit až nad kritickou teplotu a degradaci urychlit. Tím více pak v jižních státech.

Silikon snese i 250 °C

Na rozdíl od EVA je silikonový gel stabilní i při vyšších teplotách do 250 °C, jeho postupná degradace je mnohem pomalejší a lepší jsou i počáteční hodnoty transparence pro viditelné záření. Životnost těchto fotovoltaickýchpanelů by mohla být až 50 let. Panely jsou vhodné i pro tropické oblasti a pro instalace se zrcadlovými koncentrátory záření. Určitou nevýhodou je jejich vyšší hmotnost, neboť fotovoltaickéčlánky a silikonový gel jsou mezi dvěma skly, zatímco stávající panely s EVA na zadní straně sklo nemají.

Zdroje

O nových panelech: Poulek, V. a kol., Towards 50 years lifetime of PV panels laminated with silicone gel technology. Solar Energy, 2012, 86, 10, str. 3103–3108, ISSN 0038-092X.

O vhodnosti silikonového gelu pro další aplikace: Poulek, V. a kol., Polysiloxane Gel Lamination Technology, Praha: ILSA, 2013, 93 stran, ISBN 978-80-904311-8-8.

Martin Libra, Vladislav Poulek
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Top 10 podivných věcí, které byly hacknuty

Protože technologie zabírají stále významnější část našeho života, jsou také stále bližší (a častější) nejrůznější počítačové hrozby.

Jihočeský jaderný park

Jihočeský kraj, ČEZ a ÚJV Řež zakládají Jihočeský jaderný park. Projekt má urychlit přípravu a zavádění malých modulárních reaktorů v České republice.

Výměna rotoru jednoho ze dvou největších českých generátorů

Zařízení, které produkuje přibližně 10 % české spotřeby elektřiny, prochází kontrolami a modernizací. Technici do generátoru prvního bloku JE Temelín na konci května instalovali záložní rotor generátoru.

Vodík a grafen z metanu

Na břehu řeky Cam, blízko místa, kde trénují vysokoškolské veslařské týmy Cambridge, druhé nejstarší britské univerzity, stojí šedý přepravní kontejner připravený pro Abu Dhabi.

Sunfire buduje vodíkové projekty po celé Evropě

I česká energetická Skupina ČEZ má plány s vodíkem. Realizuje je především přes německou společnost Sunfire, do které investovala prostřednictvím svého fondu InvenCapital už v roce 2015.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail