Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 192

Jádro versus fotovoltaika 1:0

V posledních letech došlo v České republice k obrovskému rozmachu slunečních elektráren. Bylo instalováno několik tisíc fotovoltaických zdrojů ve všech krajích ČR. Pokud dnes projíždíte krajinou prakticky kdekoliv v naší zemi, není možné si po několika minutách nevšimnout alespoň jednoho panelu stojícího na bývalé zemědělské půdě či v lepším případě na střeše budovy. Zdálo by se, že výroba elektrické energie ze Slunce musela zaznamenat nejvyšší nárůst výroby elektřiny ze všech zdrojů. Vždyť u jaderné energetiky se v tuto dobu pouze začalo veřejně mluvit o potřebě nových bloků v Temelíně. Nedošlo ani k významnému nárůstu u tepelných či vodních zdrojů. Pouze větrné elektrárny zaznamenaly růst, ten se ale s nárůstem fotovoltaiky absolutně nedá srovnat. Opravdu výroba elektřiny ze Slunce tolik vzrostla?

Fotogalerie (14)
Fotovoltaická elektrárna Miroslav (okres Znojmo)

Ne, jádro vítězí

Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín dosáhla v roce 2006 dohromady 26 046 GWh. Oproti tomu výroba ze slunečních elektráren činí pouhých 0,2 GWh. V roce 2011 dosáhla výroba z jádra již 28 282 GWh a ze Slunce 2 118 GWh. Výroba z jádra stoupla o 118 GWh víc než výroba ze slunečních elektráren. Pomyslným vítězem v tomto „závodě“ se stala jaderná energetika, která dokázala za uvedené období nejvíce zvýšit svou výrobu oproti všem jiným zdrojům energie.

Pomyslné „etapové vítězství“ by získala fotovoltaika pouze v roce 2011, kdy došlo k rekordnímu nárůstu ve výši 1 502 GWh.

Růst jen u jádra, Slunce a větru

Zatímco výroba energie z jádra, Slunce i větru každý rok zaznamenávala nárůst, výroba ve vodních i tepelných elektrárnách rostla i klesala. U výroby z vody to bylo především díky počasí – množství srážek v daném období. Produkce tepelných elektráren je oproti tomu závislá na poptávce. Těžba uhlí nebo plynu stojí mnoho peněz, zatímco Slunce svítí zdarma. Pokles je tedy způsoben nižší poptávkou danou i ekonomickou krizí a vyšší výrobou ostatních zdrojů, které tak nahradily výrobu z uhlí.

Průběžná modernizace

Nárůst produkce jaderné energetiky byl způsoben třemi základními důvody. Tím hlavním je zvýšení stability výroby v Temelíně, druhým je zkrácení pravidelných odstávek za účelem výměny paliva v obou elektrárnách, posledním faktorem je rozsáhlá modernizace Dukovan. Od konce roku 2011 už tři ze čtyř bloků mají instalovaný výkon 500 MW (na počátku byl výkon bloku 440 MW), celkových 2000 MW má jaderná elektrárna dosáhnout v roce 2013.

Již za dva roky by mohly modernizované Dukovany vyrobit až 16 TWh elektrické energie ročně. Spolu s Temelínem, jenž si dal cíl vyrobit „bezpečně 15 TWh“, tak mohou naše jaderky reálně dosáhnout celkové výroby mezi 30‑31 TWh ročně. Nárůst produkce od roku 2006 se tak zdvojnásobí.

Jde to i bez novostaveb

Modernizace zdrojů elektřiny spojená se zvýšením produktivity výroby není jen výsadou jaderné energetiky. Zvyšuje se účinnost tepelných i vodních elektráren v ČR i jinde ve světě. V dnešní době ovlivněné ekonomickou krizí, kdy je výstavba velkého zdroje na „zelené louce“ spojena s náročným legislativním procesem a často i odporem různých hnutí, je modernizace zdrojů často jedinou cestou.

Fotovoltaika v České republice má svůj vrchol již pravděpodobně za sebou. Nejvyšší instalovaný výkon byl v dubnu 2011 – 1984,9 MW. Ke konci roku dokonce klesl na 1970 MW. Je to zřejmě způsobeno výrazným snížením povinných výkupních cen, jejichž výše přivedla do výhodného solárního byznysu mnoho firem i jednotlivců. Modernizace slunečních elektráren podobná rozsahem té v Dukovanech je prakticky vyloučena, protože modernizované zdroje by kvůli nové legislativě přišly o původní vysoké výkupní ceny. Zvýšení produkce může ovlivnit pouze extrémně slunečné počasí.

Použité zdroje: http://www.eru.cz

Vývoj výroby elektrické energie v ČR [GWh]

JádroRozdíl oproti 2006FotovoltaikaRozdíl oproti 2006
200626 046,50,00,20,0
200726 172,1125,61,81,6
200826 551,0504,512,912,7
200927 207,81 161,388,888,6
201027 998,21 951,7615,7615,5
201128 282,62 236,12 118,02 117,8

Energetika v České republice v roce 2011

Instalovaný výkon
31. 12. [MW]
Výroba
[GWh]
Podíl výroby
[%]
Koeficient
ročního využití *
Jaderné elektrárny3 970,0028 282,6032,381 %
Vodní elektrárny1 054,562 835,003,231 %
Větrné elektrárny218,90396,800,521 %
Sluneční elektrárny1 970,972 118,002,412 %
Tepelné elektrárny11 889,0053 928,1061,652 %
Celkem20 250,0087 560,60100,49 %

* Přibližný údaj.

Lukáš Rytíř
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Alfred Werner a milník v dějinách chemie

K letošnímu stému výročí úmrtí zakladatele komplexní chemie Alfreda Wernera přinášíme jeho životopis i zajímavosti o vzniku nového vědního oboru anorganické chemie.

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Kvůli milované vědě se nestačil ani oženit

Pokud zalovíme v paměti a vzpomeneme si na školní léta, určitě se nám vybaví v hodinách chemie používaný laboratorní plynový kahan, nesoucí jméno jednoho z největších vědců 19. století, profesora Roberta Bunsena.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail