Sci-fi

Článků v rubrice: 56

Sci-fi – Z historie Nanotechnologií

Za sto let vývoje nanotechnologií urazila věda a technika docela dlouhý kus cesty. Zpočátku však byly naděje kladené do tohoto oboru silně přehnané.

Fotogalerie (1)
Ilustrace: J. P. Krasny 2003

Typickou ukázkou je představa spisovatele Neala Stephensona v románu Diamantový věk, napsaném ještě ve dvacátém století. Odsouzenec k smrti dostal do krve dávku nanorobotů (tedy robotů vyrobených nanotechnologiemi) a soudce je – pak, když už nehrozilo, že by krev potřísnila zeď soudní budovy – na dálku odpálil…
Stejně tak byly do říše pohádek odkázány vize generálů, že by nanoboty v krvi vojáků mohly fungovat jako první pomoc při úrazech a zvýšit tím odolnost vojáků na speciálních misích. Z představ, že nanoboty budou scelovat rány, rozebírat střepiny a kulky uvízlé ve svalech či sešívat potrhané šlachy, celkem rychle sešlo. Nanoboty totiž mají omezené zdroje energie – úměrně malé jejich miniaturním rozměrům, a tak těžko mohou vykonávat mechanicky náročné činnosti, jakými podobné nápravné zákroky jsou.

Zdraví, Vojáci i drogy
Doménou nanobotů uvnitř člověka se proto stala biochemie. Doktorka Pulawská, která jako první dokázala sestrojit inzubota – nanobota, který diabetikovi aplikoval inzulín – dostala po zásluze roku 2014 Nobelovu cenu za medicínu. O tři roky později už byla vyvinuta nová generace inzubotů, které nebyly pouhými dávkovači inzulínu pracujícímu jen do doby vyčerpání jeho jednorázové zásoby, ale dokázaly si inzulín syntetizovat samy „in vivo“. Nemocným stačilo dodržovat stanovenou životosprávu a určitou opatrnost, což ze všeho nejvíc ocenili rodiče malých dětí a ošetřovatelé seniorů.
Paralelně s oficiálním lékařským výzkumem probíhaly další dva výzkumy. Ten kupodivu méně utajovaný byl vojenský. Směs nanobotů, nazvaná longrunner, uvolňovala do těla povzbuzující látky a likvidovala škodlivé metabolity. Jeden kubík stačil na čtyřiadvacet hodin, tři kubíky ale znamenaly smrt ve dvaasedmdesáti hodinách.
Mnohem skrytěji probíhaly výzkumy medellínského drogového kartelu, jejich výsledky ale byly srovnatelné s vojenskými laboratořemi – a často rychlejší, než státem financované projekty. Už v roce 2017 byly drogy distribuovány v dávkovacích nanobotech – stejných, jaké sloužily diabetikům, a ani společné pátrání CIA a KGB nevedlo ke zjištění, jakou cestou se technologie dostala ze střežených výrobních linek do středoamerické džungle.
Zvětšování dávkovacích nanobotů
mělo své meze, méně medicínsko-technické, více však čistě ekonomické. Cena směsí, které umožňovaly aplikaci jednou týdně nebo dokonce jenom jednou za měsíc, byly srovnatelné s cenou luxusních osobních automobilů nebo horských chat. Mafie si rychle uvědomila, že musí
zůstat u malých dávek, jejichž prodejní cena je srovnatelná s obsahem běžné
peněženky.

NanoLABS
V roce 2024 se na černém trhu objevily miniaturní chemické továrny, nanolabs, které dokázaly přímo v krvi syntetizovat potřebné množství drogy z celkem nevinných a obec-ně dostupných prekurzorů.. Splnil se tak odvěký sen distributorů drog, kteří již u sebe nenosili žádné „menší než malé“ množství drog, ovšem zároveň byl doplněn jejich noční můrou z nejčernějších. Klient je totiž potřeboval jenom jednou, hned na začátku, a pak už mu jen stačilo doplňovat do krve potřebné prekurzory – pokud nechtěl denně jezdit půl hodiny na rotopedu, tak stačilo jíst pečené vepřové. Nejslavnější kuchařku pro nanolabs sestavila česká televize Fajn. Po úspěchu knižního vydání kuchařky její majitelé zrušili všechny ostatní pořady, z lokálního vysílání vytvořili během dvou let celosvětový kanál a v jeho vrcholném období, v roce 2027, koupili firmu Microsoft.
Hlavy obchodu s drogami si však uvědomily nebezpečí, které z takového systému jednorázové investice vyplývalo pro jejich příjmy, a výrobu nanobotů podle tohoto projektu roku 2028 zastavily a vrátily se k osvědčeným látkám a k jejich užívání pomocí jednorázových aplikačních šestihodinových nanobotů. Přesto za tu dobu byly tyto nanolabs aplikovány sedmdesáti miliónům osob. Dnes, po devatenácti letech, jich ovšem žije už jen 312 tisíc, téměř všichni pod lékařským dohledem, a každoročně se jejich počet snižuje.
Promiňte, musím už končit – maso v troubě už bude hotové.

PAGI
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak funguje produkce radionuklidů pro medicínu v době koronakrize

Nemocnice na celém světě řeší nejen COVID-19, ale i běžný provoz (i když mnohde v omezené míře). Moderní medicínu si neumíme představit bez nukleární medicíny a jejích pomocníků - radionuklidů. Produkce radionuklidů pro medicínu tedy musí pokračovat i v době pandemické krize.

Hledání hmotnosti neutrina

Částice, o níž se kdysi předpokládalo, že je nehmotná, hmotnost má. Je pravděpodobně 500 000 krát menší než elektron, případně ještě menší. Nový horní limit hmotnosti neutrina je 1,1 elektronvoltu. (Elektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu.

Kuriózní pojídání arsenu

Určité empirické zkušenosti s jedovatými látkami pocházejí již z doby prehistorické, ale první písemné zmínky o nich najdeme ve starém Egyptě. Vražedné a sebevražedné prostředky se těšily velké pozornosti také v antickém Řecku a Římě, avšak svého vrcholu dosáhlo travičství až v době renezance.

Zadrátovaný ITER

14. dubna 2020 uplynulo 40 let od havárie Apolla 13. Kosmonauti tehdy na Měsíc nevystoupili, „pouze“ ho s vypětím všech sil obletěli. Jejich šťastný návrat na Zemi sledoval s rozechvěním celý svět.

Deštný prales pod Antarktidou

Antarktida nebyla vždy zemí ledu. Před miliony let, kdy byla stále součástí obrovského kontinentu na jižní polokouli zvaného Gondwana, vzkvétaly poblíž jižního pólu stromy. Nově objevené fosílie stromů a dalších organizmů odhalují, jak se pralesu dařilo.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail