Studenti

Článků v rubrice: 242

Cesta vědy – moje cesta

Věnovat se při střední škole něčemu dalšímu? Proč? Je to vůbec možné?

Když jsem před více než dvěma lety od mého učitele fyziky dostal nabídku zúčastnit se projektové práce na Univerzitě Pardubice, zpočátku jsem váhal. Kladl jsem si otázku, do jakého jdu prostředí. Měl jsem pochybnosti, zda to vůbec zvládnu. Ani v nejmenším jsem si však nepomyslel, že to může určit směr mého směřování na několik let dopředu. A možná na celý život…

Fotogalerie (6)
Expo Science AMAVET 2010.

S vědeckou sférou jsem osobně nikdy předtím do styku nepřišel. Byl to v mých očích svět „vyvolených“. Ale zároveň svět, kam jsem chtěl jednou alespoň nahlédnout.

Dnes si troufám říci, že jsem neudělal špatně. Naopak, tato volba, již tato samotná nabídka mnohonásobně obohatila můj život: stal jsem se prozíravějším, vnímavějším, ale hlavně motivovanějším. Prostě a jednoduše – začalo mě to bavit.

Mít svůj plán
Na druhou stranu, pokud budete chtít jít podobnou cestou, musím vás upozornit, že to není vůbec jednoduché. Hlavně syntéza se školou. Má práce se týká materiálového výzkumu a obnáší tudíž nejen studium vysoce odborné literatury, ale také čas strávený v laboratoři, např. při přípravě vzorků a následné měření jejich vlastností [1]. Z těchto důvodů – náročnost na čas i energii – je třeba mít přesný plán. Může vám třeba připadat, jako by vám i učitelé házeli klacky pod nohy, jakoby snad ani nechtěli podpořit vaši, řekněme chvályhodnou volnočasovou aktivitu. Budou se vás např. ptát, jak to že jste nebyli na písemce a teď to ještě neumíte. (A to je ta lepší varianta.) Pravdou ovšem je, že oni vám za něco známky dát musí.

Je třeba na to jít chytře – naučit se to. To je rada od někoho, kdo to sám tak nedělal a potom bilancoval, resp. balancoval takříkajíc „na hraně“. Ovšem, stejně nevím, zda by to bylo možné. Dnes bych totiž volil jinak – studoval bych na individuální studijní plán, jak se chystám i na vysokou školu. Ostatně, jak pravil někdo moudrý: „Na konci poznáš, jak si měl vlastně začít.“ I když to samozřejmě není omluva, či výmluva.

Co z toho?
Teď to vypadá, jako že to je „strašný“ a jeden každý si bude dlouho rozvažovat, jestli do toho „jen pro tu zábavu“ půjde… Co mi to tedy vlastně přineslo?

Jsem poměrně velký perfekcionista posedlý trošku originalitou, či spíše možná „výjimečností“ (což je v podstatě každý z nás), a snažím se to vnést i do své práce. A to mi (nevím, jestli přímo) přineslo ovoce. Pokud bych měl jmenovat, tak jsem se dvakrát úspěšně zúčastnil národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů AMAVET (obr. 1) [2]. Odtud jsem byl nominován na největší mezinárodní soutěž na světě v USA (obr. 2, 3, 4) [3], kde jsem také nedopadl špatně. Začal jsem se více zajímat o svět kolem sebe [4, 5]; jako pozorovatel jsem byl na konferenci Forum 2000, založené Václavem Havlem, naším bývalým prezidentem (obr. 5, 6) [6]. Díky sponzorství České kosmické kanceláře [7] se dále chystám na Mezinárodní astronautický kongres [8], kde budu mít jako přímý účastník ve studentské sekci ústní prezentaci, …

Co je však nejdůležitější: našel jsem zázemí pro seberealizaci a díky tomu i sebetranscendenci. Našel jsem odpověď na otázku, co chci dělat, co mě bude živit. Našel jsem práci, která mě bude bavit. Našel jsem nové přátele. A to už je důvod!

Je to na Vás. Nebojte se. Napište třeba email o vašem zájmu někomu „z oboru“. Vždyť o nic nejde, maximálně to nevyjde – zkusíte to jinde. Jenom chtít…


[1] ČERMÁK, Patrik. Elektřina přímo z tepla : Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace. 3pól [online]. 15.2.2010, [cit. 2010-06-06].
Dostupný z WWW: http://www.www.www.www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/1471-elektrina-primo-z-tepla

[2] Česká televize : i-vysílání [online]. 9.4.2009 [cit. 2010-06-06]. Mladí vynálezci - Události.
Dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100409-udalosti/obsah/75426-mladi-vynalezci

[3] Society for Science & the Public [online]. c2010 [cit. 2010-06-06]. Intel ISEF.
Dostupné z WWW: http://www.societyforscience.org/isef

[4] ČERMÁK, Patrik. Výzva krizím : hodnocení, komentáře. Patrik Čermák Blog [online]. 24.3.2010, [cit. 2010-06-06].
Dostupný z WWW: http://pcermak.blog.cz/1003/vyzva-krizim-hodnoceni-komentare

[5] ČERMÁK, Patrik. „Svět není nebezpečný kvůli zlým lidem, ale kvůli těm, kteří s tím nic nedělají.“ : Příspěvek do Všeobecného fóra České Konference. Patrik Čermák Blog [online]. 6.4.2010, [cit. 2010-06-06].
Dostupný z WWW: http://pcermak.blog.cz/1004/svet-neni-nebezpecny-kvuli-zlym-lidem-ale-kvuli-tem-kteri-s-tim-nic-nedelaji

[6] Forum 2000 [online]. c2004 [cit. 2010-06-06]. Konference Forum 2000.
Dostupné z WWW: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000

[7] HALOUSEK, Milan. Česká kosmická kancelář [online]. c2006 [cit. 2010-06-06]. Centrum studentských aktivit CSO.
Dostupné z WWW: http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani

[8] International Astronautical Congress : IAC 2010 [online]. 2009 [cit. 2010-06-06].
Dostupné z WWW: http://www.iac2010.cz

Patrik Čermák, SPŠE a VOŠ Pardubice
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail