Bez zařazení

Článků v rubrice: 334

Trichlorfluormetan na vzestupu

Nově se objevující emise před třiceti lety zakázaného CFC-11 naznačují, že i ty nejlépe myšlené ekologické dohody nemusejí mít trvalou platnost.

Fotogalerie (1)
Staré ledničky likvidované v Číně obsahují CFC-11 v polyuretanové pěně, která tvoří izolaci dveří a stěn ledničky. Nesprávná recyklace uvolňuje do ovzduší milióny kg CFC-11. (Zdroj Adobe Stock)

V roce 2017 uplynulo 30 let od  Montrealského protokolu, který podepsalo 197 zemí s cílem chránit ozonovou vrstvu. Protokol byl považován za milník v oblasti mezinárodních dohod. Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivými účinky slunečního ultrafialového záření a tím před nebezpečím vzniku rakoviny kůže. Zejména v oblasti jižního pólu, ale i jinde, byly pozorované "ozonové díry" - oblasti se značným poklesem ozonu. Jako hlavní viník byl identifikován trichlorfluormetan (CFC-11, zvaný též freon) používaný jako pohon sprejů a náplň chladicích zařízení. Vzhledem ke své vysoké teplotě varu (ve srovnání s jinými chladivy) se může používat v zařízeních, která pracují za nízkého tlaku. Po celosvětovém zákazu klesaly úrovně této chemikálie  v období 2002 až 2012 konstantní rychlostí. Potom se ale pokles náhle zpomalil, a to až o 50 %. Protože nemohlo jít o přírodní příčinu, dospěli Stephen Montzka a kol. z US National Oceanic and Atmospheric Administration k závěru, že zbývá jediná možná příčina, a tou je nový zdroj CFC-11.

Vědci vystopovali příčinu

Sledování pohybu atmosféry naznačilo, že zdrojem nového CFC-11 je východní Asie. Ukázalo se, že emise nepocházejí z nelegální produkce, ale že jejich zdrojem je nedbalý způsob recyklace ledniček a klimatizačních zařízení v Číně. Čína je známá jako největší producent a spotřebitel uvedených zařízení. Reed Miller a kol. z Yale University, ve spolupráci s čínskou  Shenzen University, zkoumal tento problém a prohlásil, že se v globálním měřítku zanedbala konečná likvidace těchto zařízení po skončení jejich životnosti. Výzkumné týmy navštívily celou řadu recyklačních středisek v šesti provinciích a zjišťovaly zde metody recyklace. CFC-11 je obsažen v polyuretanové izolační pěně ve dveřích a stěnách ledničky. Správná technologie recyklace předpokládá chemický rozklad této pěny v nízkotlaké komoře, izolace CFC-11 a jeho chemická neutralizace.

O lidské ledabylosti ve smlouvě nic nebylo

Zjistilo se ale, že v recyklačních centrech se ledničky likvidují na otevřených prostranstvích, a to včetně polyuretanové pěny, a získaný kov se prodává. Reed Miller se domnívá,  že tímto nesprávným postupem se do atmosféry ročně dostává asi 1 milion kg CFC-11. Stephen Montzka si však myslí, že emise CFC-11 jsou po roce 2012 ještě řádově mnohem vyšší, a to až 13 milionů kg ročně. Údaje Millerova týmu vycházejí z předpokladu, že lidé vyřazují ledničky po deseti letech provozu. Pokud se ale vyřazují starší nebo naopak mladší, pak by podle Millera mohly činit emise CFC-11 až 2,5 milionu kg za rok. Výzkumné týmy se zatím nezabývaly komerčními chladicími zařízeními v supermarketech - ty by totiž při nesprávné recyklaci mohly být zdrojem až 500 kg CFC-11 u každého z nich!

Zdroje:

New Scientist, 2018, č. 3179, s. 24-25

New Scientist, 2018, č. 3180, s. 10

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Výroba vakuové nádoby ITER

Práce na staveništi tokamaku ITER pokročily a množí se zprávy o dokončených komponentách vlastního reaktoru tokamaku ITER, o jejich transportu z výrobních závodů na staveniště a jejich instalaci.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail