Bez zařazení

Článků v rubrice: 331

Trichlorfluormetan na vzestupu

Nově se objevující emise před třiceti lety zakázaného CFC-11 naznačují, že i ty nejlépe myšlené ekologické dohody nemusejí mít trvalou platnost.

Fotogalerie (1)
Staré ledničky likvidované v Číně obsahují CFC-11 v polyuretanové pěně, která tvoří izolaci dveří a stěn ledničky. Nesprávná recyklace uvolňuje do ovzduší milióny kg CFC-11. (Zdroj Adobe Stock)

V roce 2017 uplynulo 30 let od  Montrealského protokolu, který podepsalo 197 zemí s cílem chránit ozonovou vrstvu. Protokol byl považován za milník v oblasti mezinárodních dohod. Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivými účinky slunečního ultrafialového záření a tím před nebezpečím vzniku rakoviny kůže. Zejména v oblasti jižního pólu, ale i jinde, byly pozorované "ozonové díry" - oblasti se značným poklesem ozonu. Jako hlavní viník byl identifikován trichlorfluormetan (CFC-11, zvaný též freon) používaný jako pohon sprejů a náplň chladicích zařízení. Vzhledem ke své vysoké teplotě varu (ve srovnání s jinými chladivy) se může používat v zařízeních, která pracují za nízkého tlaku. Po celosvětovém zákazu klesaly úrovně této chemikálie  v období 2002 až 2012 konstantní rychlostí. Potom se ale pokles náhle zpomalil, a to až o 50 %. Protože nemohlo jít o přírodní příčinu, dospěli Stephen Montzka a kol. z US National Oceanic and Atmospheric Administration k závěru, že zbývá jediná možná příčina, a tou je nový zdroj CFC-11.

Vědci vystopovali příčinu

Sledování pohybu atmosféry naznačilo, že zdrojem nového CFC-11 je východní Asie. Ukázalo se, že emise nepocházejí z nelegální produkce, ale že jejich zdrojem je nedbalý způsob recyklace ledniček a klimatizačních zařízení v Číně. Čína je známá jako největší producent a spotřebitel uvedených zařízení. Reed Miller a kol. z Yale University, ve spolupráci s čínskou  Shenzen University, zkoumal tento problém a prohlásil, že se v globálním měřítku zanedbala konečná likvidace těchto zařízení po skončení jejich životnosti. Výzkumné týmy navštívily celou řadu recyklačních středisek v šesti provinciích a zjišťovaly zde metody recyklace. CFC-11 je obsažen v polyuretanové izolační pěně ve dveřích a stěnách ledničky. Správná technologie recyklace předpokládá chemický rozklad této pěny v nízkotlaké komoře, izolace CFC-11 a jeho chemická neutralizace.

O lidské ledabylosti ve smlouvě nic nebylo

Zjistilo se ale, že v recyklačních centrech se ledničky likvidují na otevřených prostranstvích, a to včetně polyuretanové pěny, a získaný kov se prodává. Reed Miller se domnívá,  že tímto nesprávným postupem se do atmosféry ročně dostává asi 1 milion kg CFC-11. Stephen Montzka si však myslí, že emise CFC-11 jsou po roce 2012 ještě řádově mnohem vyšší, a to až 13 milionů kg ročně. Údaje Millerova týmu vycházejí z předpokladu, že lidé vyřazují ledničky po deseti letech provozu. Pokud se ale vyřazují starší nebo naopak mladší, pak by podle Millera mohly činit emise CFC-11 až 2,5 milionu kg za rok. Výzkumné týmy se zatím nezabývaly komerčními chladicími zařízeními v supermarketech - ty by totiž při nesprávné recyklaci mohly být zdrojem až 500 kg CFC-11 u každého z nich!

Zdroje:

New Scientist, 2018, č. 3179, s. 24-25

New Scientist, 2018, č. 3180, s. 10

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak jste na tom s informační gramotností?

Jak se studenti druhého stupně základních škol orientují ve světě technologií, které nás obklopují? Jak zvládají aplikovanou matematiku? To ukáže jubilejní 10. ročník informační soutěže IT-SLOT, které se pravidelně účastní tisíce žáků 8. a 9. tříd základních škol z celé České republiky.

Cyklické změny teploty na Zemi

Paleoklimatologové hledají stopy vývoje teplot na Zemi v horninách a fosíliích. Dlouhodobé ochlazování začalo asi před 50 miliony lety, kdy byla průměrná globální teplota 14 °C. Tenkrát ještě nebyla na Zemi trvalá ledová pokrývka a hladina mořské vody byla o více než 70 m vyšší než dnes.

Záhadný lidský mikrobiom

Nedávný výzkum ukazuje, že naše tělo je domovem mikrobů, se kterými se věda předtím nesetkávala. Možná, že se kvůli nim bude i přepisovat strom života. Navíc může mít tato mikrobiální „temná hmota“ i vliv na zdraví.

MAAE zveřejnila nové odhady vývoje jaderné energetiky do roku 2050

MAAE zveřejnila 10. září své nejnovější projekce trendů v energetice, elektřině a jaderné energii do roku 2050. Výroční zpráva nabízí smíšený odhad budoucího příspěvku jaderné energie k celosvětové výrobě elektřiny v závislosti na tom, jak se budou potenciálně ...

Vyřeší největší problém větrných elektráren pojišťovny?

Závislost na počasí je největším problémem větrných elektráren nejen z hlediska jejich vlivu na stabilitu elektrizační soustavy, ale také z pohledu celkové i provozní ekonomiky. Když vítr nefouká, elektrárna nejen že nevyrábí, což dělá problémy v přenosové síti, ale ani nevydělává.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail