Bez zařazení

Článků v rubrice: 354

Trichlorfluormetan na vzestupu

Nově se objevující emise před třiceti lety zakázaného CFC-11 naznačují, že i ty nejlépe myšlené ekologické dohody nemusejí mít trvalou platnost.

Fotogalerie (1)
Staré ledničky likvidované v Číně obsahují CFC-11 v polyuretanové pěně, která tvoří izolaci dveří a stěn ledničky. Nesprávná recyklace uvolňuje do ovzduší milióny kg CFC-11. (Zdroj Adobe Stock)

V roce 2017 uplynulo 30 let od  Montrealského protokolu, který podepsalo 197 zemí s cílem chránit ozonovou vrstvu. Protokol byl považován za milník v oblasti mezinárodních dohod. Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivými účinky slunečního ultrafialového záření a tím před nebezpečím vzniku rakoviny kůže. Zejména v oblasti jižního pólu, ale i jinde, byly pozorované "ozonové díry" - oblasti se značným poklesem ozonu. Jako hlavní viník byl identifikován trichlorfluormetan (CFC-11, zvaný též freon) používaný jako pohon sprejů a náplň chladicích zařízení. Vzhledem ke své vysoké teplotě varu (ve srovnání s jinými chladivy) se může používat v zařízeních, která pracují za nízkého tlaku. Po celosvětovém zákazu klesaly úrovně této chemikálie  v období 2002 až 2012 konstantní rychlostí. Potom se ale pokles náhle zpomalil, a to až o 50 %. Protože nemohlo jít o přírodní příčinu, dospěli Stephen Montzka a kol. z US National Oceanic and Atmospheric Administration k závěru, že zbývá jediná možná příčina, a tou je nový zdroj CFC-11.

Vědci vystopovali příčinu

Sledování pohybu atmosféry naznačilo, že zdrojem nového CFC-11 je východní Asie. Ukázalo se, že emise nepocházejí z nelegální produkce, ale že jejich zdrojem je nedbalý způsob recyklace ledniček a klimatizačních zařízení v Číně. Čína je známá jako největší producent a spotřebitel uvedených zařízení. Reed Miller a kol. z Yale University, ve spolupráci s čínskou  Shenzen University, zkoumal tento problém a prohlásil, že se v globálním měřítku zanedbala konečná likvidace těchto zařízení po skončení jejich životnosti. Výzkumné týmy navštívily celou řadu recyklačních středisek v šesti provinciích a zjišťovaly zde metody recyklace. CFC-11 je obsažen v polyuretanové izolační pěně ve dveřích a stěnách ledničky. Správná technologie recyklace předpokládá chemický rozklad této pěny v nízkotlaké komoře, izolace CFC-11 a jeho chemická neutralizace.

O lidské ledabylosti ve smlouvě nic nebylo

Zjistilo se ale, že v recyklačních centrech se ledničky likvidují na otevřených prostranstvích, a to včetně polyuretanové pěny, a získaný kov se prodává. Reed Miller se domnívá,  že tímto nesprávným postupem se do atmosféry ročně dostává asi 1 milion kg CFC-11. Stephen Montzka si však myslí, že emise CFC-11 jsou po roce 2012 ještě řádově mnohem vyšší, a to až 13 milionů kg ročně. Údaje Millerova týmu vycházejí z předpokladu, že lidé vyřazují ledničky po deseti letech provozu. Pokud se ale vyřazují starší nebo naopak mladší, pak by podle Millera mohly činit emise CFC-11 až 2,5 milionu kg za rok. Výzkumné týmy se zatím nezabývaly komerčními chladicími zařízeními v supermarketech - ty by totiž při nesprávné recyklaci mohly být zdrojem až 500 kg CFC-11 u každého z nich!

Zdroje:

New Scientist, 2018, č. 3179, s. 24-25

New Scientist, 2018, č. 3180, s. 10

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nová metoda odsolování

Stovky milionů lidí již dnes žijí v oblastech s nedostatkem vody. OSN předpovídá, že do roku 2030 bude až polovina světové populace žít v oblastech s vysokým nedostatkem vody. Krize má nastat i ve vyspělých zemích. Např.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail