Bez zařazení

Článků v rubrice: 409

Města budoucnosti, která fungují již dnes

Už dnes využívá mnoho měst technologie a inovace, které zlepšují život občanům. Mohli bychom je označit za města budoucnosti - určitě by si obyvatelé i jiných měst přáli, aby se jim žilo lépe a snadněji. Společnost EasyPark, která dodává různé inovativní technologie do měst, nechala vypracovat studii, která města ve světě již používají technologie k vytvoření udržitelnějšího a lepšího života pro své občany. Podle výčtu použitých zdrojů je vidět, že šlo o důkladnou práci.

Fotogalerie (1)
Londýn (zdroj liushuquan, Pixabay)

EasyPark již několik let studuje tzv. „inteligentní města“ a jejich rozvoj a chce se poučit z těch, které mohou být příkladem pro ostatní. Analyzovala tisíce měst po celém světě, včetně 3 200, ve kterých skupina EasyPark v současné době působí. Města mají různé podmínky a vyvíjejí se odlišně v závislosti např. na velikosti, a proto je studie rozdělena do tří kategorií na základě počtu obyvatel.

Čtyři oblasti hodnocení

První oblastí je digitální život obyvatel města - studie zkoumá výskyt špičkových technologických vzdělávacích zařízení a systémů, inovací ve zdravotnictví a technologie, které město přijalo na individuální a vládní úrovni. Inovace mobility posuzuje oblast parkování, řízení dopravy a ekologii dopravy. Jako třetí se posuzovala business technologická infrastruktura každého města. Sem patří podnikatelské inovace, rozšíření elektronických plateb a celkové připojení k internetu. Environmentální stopa každého města byla zvažována shromažďováním údajů o jeho reakci na klimatické změny, celkovém nakládání s odpady, kolik existuje zelených budov a jak rozšířené je využívání zelené energie.

Sestavený index odhaluje nejinteligentnější města na světě, nebo „města budoucnosti“, seřazená podle skóre. Níže uvedené tabulky odhalují výsledky, kde vyšší skóre naznačuje pokročilejší a chytřejší město. Každý faktor můžete filtrovat zvlášť od nejvyššího po nejnižší a naopak kliknutím na ikonu nad každým sloupcem. Úplné vysvětlení, jak byl každý faktor vypočítán, naleznete v metodice níže. 

Pro tabulky 50 nejlepších měst klikněte zde (fialové boxíky pod nadpisem Click on the boxes below to see the rankings):

Metropolitní oblasti s populací více než 3 miliony lidí (vítězí Londýn před New Yorkem a San Franciscem)

Metropolitní oblasti s populací mezi 600 000 a 3 miliony lidí (vítězí Kodaň před Stockholmem a Oslem, Praha je na 43. místě)

Metropolitní oblasti s populací mezi 50 000 a 600 000 lidmi (Lund, Stavanger, Espoo)

Metodologie

Index měst budoucnosti analyzuje technologicky a udržitelně nejvyspělejší města na světě. Zabývá se 14 faktory, které přispívají k podnikatelskému, environmentálnímu a společenskému pokroku. Města byla po přezkoumání seřazena podle těchto 14 faktorů a byl stanoven konečný seznam 150 nejlepších měst na základě celkového skóre a dostupnosti srovnatelných údajů.

Výběr města

Počáteční seznam měst byl založen na různých žebříčcích inteligentních měst, stejně jako na globálním univerzitním žebříčku. Města byla rozdělena do tří kategorií v závislosti na jejich velikosti: města s více než 3 miliony obyvatel, města s 600 000 až 3 miliony obyvatel a města s 50 000 až 600 000 obyvateli. Údaje o populaci se vztahují k metropolitní oblasti každého města. Pro konečný seznam míst bylo vybráno 50 nejlepších v každé kategorii; městské oblasti s nedostatečnými údaji byly vyloučeny.

Jak jsou města kategorizována

Města jsou kategorizována podle počtu obyvatel svých celkových metropolitních oblastí, aby odrážela, že místní infrastruktura je obvykle navržena tak, aby podporovala toto širší obyvatelstvo. V některých případech jsou proto menší města zařazena do větších velikostí a naopak. Příkladem jsou San Francisco (883 255), Düsseldorf (620 523) a Amsterdam (813 562), kde se pro účely studie používají metropolitní populace.

Faktory (a ikony použité v tabulkách)

Níže naleznete podrobný popis každého faktoru v rámci studie a použitý zdroj. Každý faktor se skládá z jednoho nebo více ukazatelů, které byly hodnoceny a zprůměrovány. Data jsou normalizována na stupnici [50-100], přičemž 100 je nejlepší skóre. Proto čím vyšší je skóre, tím lépe je město řazeno ve srovnání s ostatními městy v indexu. Konečné skóre bylo určeno výpočtem součtu váženého průměrného skóre všech ukazatelů.

Digitální život

Osvojení občany                                        

Osvojení vládou                                            

Inovace v oblasti zdravotní péče              

Technické vzdělávání                                   

Skóre „osvojení občany“ představuje sklon občanů přijímat nové technologie a ukazuje, jak rychle je přijímají. Vyšší skóre naznačuje lepší technologickou adopci na úrovni města:

 • Počet startupů v odvětví zdravotní péče, životního stylu a internetových služeb v každém městě, a to jak v absolutních hodnotách, tak na základě počtu obyvatel.
 • Počet stažení aplikací a hodnocení v kategoriích potravin, navigace, cestování, vzdělávání a finančních služeb, s výjimkou referenčních a obslužných aplikací.

Zdroje: Adresáře hodnocení aplikací, adresáře pro spuštění.

Skóre „osvojení vládou“ představuje sklon vlád přijímat nové technologie a úroveň digitalizace v zemi. Vyšší skóre naznačuje lepší přijetí vlády na vnitrostátní úrovni a bylo založeno na:

 • Národním indexu digitální infrastruktury.
 • Skóre digitální ekonomiky.
 • Rozvoji služeb eGovernmentu.

Zdroje: IMD Business School, Informační technologie a Inovace Foundation, Osn, Světová banka. 

Skóre „inovace v oblasti zdravotní péče“, které měří celkovou kvalitu systému zdravotní péče v zemi, přijetí elektronických zdravotnických služeb a význam aplikací elektronické zdravotní péče v každém městě, je založeno na:

 • Indexu kvality zdravotní péče a přístupu.
 • Počtu startupů ve zdravotnictví v každém městě, a to jak v absolutních hodnotách, tak na základě počtu obyvatel.
 • Počtu stažení aplikací a pořadí v kategoriích zdravotní péče a zdravotnictví, s výjimkou referenčních a obslužných aplikací.

Zdroje: The Lancet, Adresáře hodnocení aplikací, adresáře startupů.

Skóre „technické vzdělávání“ naznačuje přítomnost mezinárodně uznávaných výzkumných univerzit v každém městě. Vyšší skóre znamená větší počet vysoce hodnocených univerzit. Skóre je založeno na následujících ukazatelích:

 • Vysoce hodnocené univerzity pro tituly informatiky.
 • Vysoce hodnocené univerzity pro inženýrské tituly.

Zdroje: Univerzitní žebříčky Adresáře. 

Inovace mobility

Inovace parkování                                       

Řízení dopravy                                                

Čistá doprava                                                  

Skóre inovace parkování měří, jak rozšířené je používání parkovací technologie v každém městě. Vyšší skóre znamená rozvinutější parkovací ekosystém. Skóre je založeno na následujících ukazatelích:

 • Celkový počet parkovacích míst na jednoho obyvatele.
 • Počet parkovacích míst schopných přijímat digitální platby.
 • Počet poskytovatelů parkovacích technologií působících ve městě.
 • Civilní přijetí parkovací technologie.
 • Úroveň implementace parkovací technologie.

Zdroje: OpenStreetMap, patentovaná data EasyPark, Světové centrum konkurenceschopnosti IMD. 

Skóre „řízení dopravy“ měří úrovně přetížení a časy dojíždění v každém městě. Vysoké skóre naznačuje nízkou úroveň přetížení a rychlé časy dojíždění. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Úrovně přetížení.
 • Čas strávený v provozu během dojíždění.
 • Nespokojenost z důvodu dlouhé doby dojíždění.

Zdroje: Numbeo, poskytovatelé navigace. 

Skóre „čistá doprava“ měří prevalenci nízkouhlíkových technologií. Vysoké skóre naznačuje nízkou úroveň přepravy na fosilní paliva. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Elektromobily na obyvatele a prodej nových elektromobilů.
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily na obyvatele.
 • Emise CO2.

Zdroje: Mezinárodní energetická agentura (IEA), Numbeo, adresáře dobíjecích stanic. 

Infrastruktura business technologií

Podnikatelské inovace                  

ePlatby                                                           

Připojení k internetu                                    

Skóre „podnikatelské inovace“ měří aktivitu jejich spouštění v každém městě. Vysoké skóre znamená vysoký počet spuštění jak v absolutních číslech, tak na základě počtu obyvatel. Skládá se ze spuštění infrastruktury v oblastech:

 • Zdravotní péče.
 • Internetové služby.
 • Finanční služby.
 • Služby životního stylu.
 • Média.

Zdroje: Startup Directories

Skóre „ePlatby“ měří prevalenci digitálních plateb. Vysoké skóre znamená vysokou úroveň digitálních plateb a skládá se z následujících ukazatelů:

 • Procento populace, která podporuje bezhotovostní společnost.
 • Procento populace, která byla od počátku pandemie bezhotovostní.
 • Počet bezhotovostních maloobchodních transakcí na 1 000 dospělých.
 • Vlastnictví kreditní karty.
 • Vlastnictví debetní karty.
 • Procento populace, která za poslední rok zaplatila účty nebo něco koupila online.

Zdroje: Světová banka, YouGov. 

Skóre „připojení k internetu“ měří kvalitu internetu a dostupnost 5G. Vysoké skóre znamená dobrou kvalitu internetu a dostupnost 5G. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Střední rychlosti stahování a odesílání.
 • Zavádění 5G a snahy vlády propagovat 5G.
 • Dostupnost 5G ve velkých městech.
 • Počet poskytovatelů 5G na město.

Zdroje: The Economist, aplikace pro měření rychlosti internetu. 

Udržitelnost

Zelená energie                                              

Zelené budovy                                               

Nakládání s odpady                                     

Reakce na klima                                          

Skóre „zelená energie“ měří podíl spotřeby energie každého města, která pochází z obnovitelných zdrojů. Města jsou reprezentována údaji na úrovni zemí. V případě USA byla použita data na úrovni státu. Vysoké skóre naznačuje vysoké využití obnovitelné energie. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Podíl celonárodní energie spotřebované z obnovitelných zdrojů.
 • Podíl spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zdroje: Ourworldindata, US Energy Information Administration (EIA). 

Skóre „zelené budovy“ měří počet budov certifikovaných jako zelené. Vysoké skóre znamená vysoký počet certifikovaných zelených budov. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Počet certifikovaných zelených budov.
 • Stavební činnosti.
 • Aktivity na čtvereční stopu.
 • Procento z celkového počtu budov certifikovaných jako zelené.

Zdroje: Green Building Information Gateway, Rada USA pro zelené budovy. 

Skóre „nakládání s odpady“ analyzuje množství vyprodukovaného odpadu a způsob nakládání s ním. Města jsou reprezentována údaji na úrovni země. Vysoké skóre naznačuje nízkou úroveň vyprodukovaného odpadu a vysokou míru recyklace. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Odpad vznikající na obyvatele.
 • Pokrytí sběru odpadu.
 • Míra recyklace v každé zemi.

Zdroje: Atlas odpadu.

Skóre „reakce na klima“ měří rizika spojená se změnou klimatu a kroky podniknuté v reakci na to. Města jsou reprezentována údaji na úrovni země. Vysoké skóre naznačuje nízkou úroveň klimatického rizika nebo silný závazek snížit emise skleníkových plynů. Skládá se z následujících ukazatelů:

 • Odhadovaný procentní nárůst emisí skleníkových plynů.
 • Celkové emise CO2 ze spalování paliva.
 • Výdaje na ochranu životního prostředí.
 • Změna emisí CO2 na obyvatele v průběhu času.
 • Počet právních předpisů, politik a cílů v oblasti klimatu.

Zdroje: Index výkonnosti změny klimatu, Germanwatch, Grantham Research Institute on Climate Change, Mezinárodní energetická agentura, Mezinárodní měnový fond, Ourworldindata, Yaleovo centrum pro environmentální právo a politiku. 

Zdroj článku: https://easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/en/

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail