Bez zařazení

Článků v rubrice: 410

Vše, co potřebujete vědět o boji proti znečištění ovzduší

Věděli jste, že v důsledku vdechování znečištěného venkovního vzduchu ročně na celém světě zemře odhadem 4,2 milionu lidí? Znečištění ovzduší je celosvětově hlavním rizikem v oblasti veřejného zdraví, zodpovídá za každé deváté úmrtí na světě. Jednou ze strategií, jak se vypořádat se znečištěním ovzduší v průmyslových provozech, je použití filtrů – zejména slinutých vzduchových filtrů. Tyto filtry dokážou odstranit částice, které mohou poškodit jemná průmyslová zařízení a samozřejmě lidské zdraví. Co je znečištění ovzduší? Jak znečištění ovzduší vzniká a čím nás ohrožuje? Mám se obávat znečištění ovzduší v mém pracovním prostředí? Co jsou to slinuté filtry a jak by mohly pomoci při řešení znečištění ovzduší? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, čtěte dále, tento článek je pro vás.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek (zdroj Pixabay)

Rychlá statistika

 • V roce 2019 stálo znečištění ovzduší globální ekonomiku odhadem 8,1 bilionu dolarů, což je téměř dvojnásobek federálního rozpočtu USA ve stejném roce.
 • Více než 90 % světové populace žije v oblastech, kde úrovně znečištění ovzduší překračují škodlivé limity.
 • V roce 2020 bylo 88 ze 100 nejvíce znečištěných měst světa v Indii a Číně.
 • V roce 1952 zabil velký smog v Londýně během několika dní odhadem 12 000 lidí. 

Co je znečištění ovzduší? 

Vzduch, který dýcháme (zdravý vzduch), se skládá z kyslíku (21 % objemových), dusíku (78 %) a směsi (1 %) oxidu uhličitého, vodíku, metanu, helia a argonu. Ke znečištění ovzduší dochází, když se jemné částice, plyny, jemně rozptýlené kapalné aerosoly a další látky uvolňují tak vysokou rychlostí, že je prostředí nemůže absorbovat, ani rozptylovat. Tyto látky pocházejí z různých zdrojů, např. z výparů z automobilů, spalování fosilních paliv, prachových bouří a průmyslových provozů. Internetová encyklopedie Britannica.com říká: „Tyto látky mohou ve vzduchu dosáhnout koncentrací, které způsobují nežádoucí zdravotní, ekonomické nebo estetické účinky.“ 

Druhy látek znečišťujících ovzduší 

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) identifikuje šest typů látek znečišťujících ovzduší (materiálů ve vzduchu, které by mohly negativně ovlivnit ekosystém a lidi): 

Oxid uhelnatý, CO

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká nedokonalým spalováním paliva. Představuje zdravotní rizika a může zhoršit příznaky jiných onemocnění. Mezi běžné zdroje oxidu uhelnatého patří průmyslové procesy, automobilové emise, kamna, malé motory a požáry. 

Olovo, Pb

Podle Agentury pro ochranu životního prostředí Spojených států „olovo je prvek přirozeně se vyskytující v malých množstvích v zemské kůře. Může být toxický pro lidi a zvířata a způsobit zdravotní újmy.“ Částice olova znečišťují vzduch ve formě prachu nebo výparů. Když se dostanou do krevního řečiště, mohou způsobit několik zdravotních problémů, včetně záchvatů, poruch učení nebo smrti. Mezi běžné zdroje olova patří průmyslové činnosti, tavení, rafinace ropy a spalování benzínu s přísadami na bázi olova. 

Oxidy dusíku, NOx

Oxidy dusíku jsou kombinací plynů složených z kyslíku a dusíku. Oxid dusičitý a oxid dusnatý jsou dva z nejvýznamnějších oxidů dusíku. Oba jsou nehořlavé a při pokojové teplotě mají bezbarvý až hnědý vzhled. Jsou významnou složkou znečištění ovzduší v městských oblastech. Podle CDC může dýchání vysokých hladin oxidů dusíku způsobit zánět dýchacích cest, vzplanutí astmatu, potíže s dýcháním, nadměrný kašel, nevolnost, únavu a dušnost. Mezi běžné zdroje oxidů dusíku patří výfukové plyny z motorových vozidel, průmyslové procesy, jako je obloukové svařování, galvanické pokovování, tryskání a spalování uhlí, ropy nebo zemního plynu. 

Ozón, O3

Ozón je plyn, jehož molekula se skládá ze tří atomů kyslíku. V závislosti na tom, kde se nachází, může být pro životní prostředí dobrý i špatný.

Ozónová vrstva označovaná také jako stratosférický ozón funguje jako „opalovací krém“ Země tím, že ji chrání před příliš velkým ultrafialovým zářením ze Slunce.

Ozón však může vzniknout i Zemi chemickou reakcí slunečních paprsků, organických plynů a oxidů dusíku. Tyto plyny mohou pocházet z automobilových emisí, elektráren a průmyslových parků. V tomto případě mluvíme o přízemním ozónu, který je hlavní znečišťující látkou v mnoha městských oblastech. Ozón může vést k řadě zdravotních problémů, dokonce i k smrti. Děti jsou zvláště zranitelné jeho škodlivými účinky, protože jejich plíce se vyvíjejí. Děti si také obvykle hrají venku, když je hladina ozónu nejvyšší. Ozón může způsobit zánět a poškození dýchacích cest, bolest nebo škrábání v krku, nadměrný kašel a zhoršit stavy, jako je astma a plicní onemocnění, včetně rozedmy plic a bronchitidy. 

Oxid siřičitý, SO2

Oxid siřičitý je bezbarvá plynná znečišťující látka složená z kyslíku a síry. Vzniká spalováním fosilních paliv obsahujících síru a při výrobě benzínu a cementu. Může cestovat na velké vzdálenosti a způsobit znečištění ovzduší na obrovské ploše. Oxid siřičitý může také přispívat k tvorbě přízemního ozónu.

Oxid siřičitý má několik škodlivých účinků, včetně dráždění sliznice krku a nosu a stimulace nadměrného kašle. Způsobuje také tlak na hrudníku a zúžení dýchacích cest, což může být smrtelné, protože omezuje vstup vzduchu do plic a následně do těla. 

Částice (PM)

Částice jsou drobné úlomky pevných látek a kapičky kapalin suspendovaných ve vzduchu. Nasáváme je do plic vzduchem, který dýcháme. Zatímco některé částice mohou být velké, tmavé nebo dostatečně barevné, aby byly viditelné pouhým okem, nejškodlivější částice jsou často menší než 10 μm (mikrometrů). (Pro představu: jedno zrnko plážového písku má asi 90 μm a jeden lidský vlas asi 50-70 μm.) Tyto drobné částice, klasifikované Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) jako o průměru 2,5 μm nebo méně, mohou způsobit mnoho zdravotních problémů. Podle UNEP žije 90 % světové populace v oblastech, kde úrovně znečištění PM 2,5 překračují limity doporučené WHO. 

Účinky znečištění ovzduší na zdraví 

I když je znečištění ovzduší často vyšší v blízkosti zdrojů znečištění, může být jeho účinkům stále vystaven každý, bez ohledu na to, kde žije. Kromě drobných obtíží, jako je kašel, sucho v krku a podráždění očí a kůže, může mít znečištění ovzduší ničivé účinky na naše celkové zdraví.

Výzkum ukázal, že i jen krátkodobé vystavení znečištěnému ovzduší může být spojeno s předčasnou úmrtností.

Znečištění ovzduší je nyní jednou z největších pohrom naší doby. Je přímo spojeno s celou řadou zdravotních problémů, včetně těch, které zhoršují respirační onemocnění, jako je astma, emfyzém, bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Urbanizace již nyní významně přispívá k astmatu. Studie z roku 2014 ukázala, že znečištění venkovního ovzduší zhoršuje již existující astma a významně přispívá k nově vzniklému astmatu. Proto je zvýšená expozice znečištěnému ovzduší důležitým rizikovým faktorem pro vznik astmatu. 

Znečištění ovzduší v pracovním prostředí 

Na pracovištích mohou také vznikat škodlivé znečišťující látky ze zdrojů, jako je nábytek, kancelářské činnosti, prach a úklidové činnosti, či používání pesticidů a čisticích prostředků. Organizace a majitelé budov musí podniknout nezbytné kroky k zajištění dobré kvality vnitřního vzduchu. 

Chraňte se před znečištěním ovzduší 

Organizace, jako je např. American Lung Association, poskytují jednoduché a praktické tipy, jak chránit sebe a svou rodinu před znečištěním ovzduší:

 • Sledujte předpovědi znečištění ovzduší ve vaší oblasti.
 • Vyhýbejte se místům s vysokým provozem, pokud můžete.
 • Snižte spotřebu energie ve svém domě, kde je to možné.
 • Používejte ručně poháněná zařízení – to může být také dobré jako cvičení.
 • Nespalujte dřevo, dřevěné uhlí, odpadky, ani jiné zdroje znečištění částicemi.
 • Podporujte organizace a iniciativy zapojené do snižování znečištění ve své oblasti.
 • Když cestujete na krátké vzdálenosti, jděte pěšky, na kole nebo využijte spolujízdu. 

Role slinutých filtrů 

Slinuté filtry jsou příkladem fyzikálního filtračního zařízení, které dokáže ze vzduchu odstranit znečišťující látky. Tyto filtry jsou vyrobeny procesem, ve kterém se kov při vysokých teplotách naprašuje na povrch, aby se vytvořily kapsy, které zachycují částice a znečišťující látky z procházejícího vzduchu. Slinuté filtry se většinou vyrábějí na zakázku, aby bylo zajištěno, že poskytnou nejlepší výsledky pro konkrétní situaci. Celosvětová poptávka po slinutých filtrech roste díky jejich široké použitelnosti, vlastnostem a celkové účinnosti v různých průmyslových odvětvích, včetně zpracování potravin a nápojů, výroby energie a petrochemického zpracování. V průmyslových procesech slinuté filtry účinně zajišťují, že látky znečišťující ovzduší nezničí jemná průmyslová zařízení, čímž se snižují náklady na údržbu a výměnu. 

Snížení znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší se týká každého. Je zřejmé, že ke snížení znečištění ovzduší je zapotřebí společného úsilí veřejnosti, podniků a úřadů. Je to citlivé téma, protože má ekonomické důsledky. Jakékoli strategie ke snížení znečištění ovzduší proto musí vyvažovat environmentální a ekonomické zájmy.

Existuje však několik jednoduchých způsobů, jak snížit znečištění ovzduší, např.:

 • nakupujte domácí rostliny;
 • pěstujte stromy a rostliny na své zahradě či jen na svém dvoře;
 • hledejte způsoby alternativní dopravy, které snižují znečištění;
 • přejděte na úsporné elektrické spotřebiče;
 • nepalte odpadky, zahradní odpady ani palivové dřevo.

 

Zdroj: Everything You Need to Know about Combating Air Pollution - Sintered Filter Factory

 

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail