Bez zařazení

Článků v rubrice: 401

Na ochranná pásma v okolí elektrického vedení pomáhají dohlížet letadla

Nikdo nechce, aby přišel o dodávku elektrického proudu jenom proto, že na vedení někde spadne větev nebo celý strom. Pracovníci distribuční soustavy pravidelně prohlížejí trasy vedení a preventivně odstraňují hrozby. Efektivně monitorovat vegetaci zasahující do ochranných pásem v okolí drátů vysokého a velmi vysokého napětí pomáhá letecké snímkování. Díky datům získaným prostřednictvím této metody tak správci distribuční soustavy přesně vědí, kterým úsekům je v daný moment prioritní věnovat pozornost. Odhadnout je možné i množství zeleně, které bude nutné odstranit, stejně jako přibližnou finanční náročnost daného úkonu.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek Alois Grundner, Pixabay

V blízkosti vodičů vysokého a velmi vysokého napětí existují takzvaná ochranná pásma, jejichž velikost definuje energetický zákon. V případě vedení vysokého napětí je tato oblast vymezena vzdáleností sedmi metrů od krajního fázového vodiče a u vedení velmi vysokého napětí jde dokonce o dvanáct metrů. V tomto prostoru je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku tří metrů a v lesních průsecích se navíc udržuje volný pruh pozemků o šířce čtyř metrů po každé straně základů podpěrných bodů.

Stav distribuční soustavy, tedy i velikost vegetace v blízkosti vedení vysokého a velmi vysokého napětí, sledují každoročně v rámci pochůzek montéři. Ti odhadují, do jaké výšky se stromy a keře v daný moment tyčí a prostřednictvím tabletů zaznamenávají takzvaná zjištění, která se digitální formou předávají firmám provádějícím ořezy. Doplňkový způsob kontroly veškeré zeleně na daném území nabízí letecké snímkování, které se provádí jednou za dva roky.

Odhalí nejproblematičtější úseky

Z pořízených leteckých snímků se nejprve vytvoří model povrchu. Analýzou modelu se získá vymezení vegetace a vypočítá se její objem. Kromě samotné vizualizace tak snímkování přináší i přesné výpočty a hodnoty, z nichž lze jednoduše zjistit, v jakém stavu se konkrétní průsek nachází.

Díky technologii tak může správce distribuční soustavy v daný moment cíleně udržovat právě ty úseky, které jsou pro něj aktuálně nejproblematičtější. Hodnotí se i případné nebezpečí plynoucí od stromů stojících mimo ochrannou zónu.

Službu leteckého snímkování a hodnocení nabízí např. společnost TopGis. Veškerá získaná data se publikují v prostředí webových mapových služeb, kde k nim následně mají přístup i všichni smluvní zhotovitelé ořezů.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Diamanty v zemském plášti potřebují elektrické pole

V laboratorních experimentech vědci napodobovali podmínky v zemském plášti, vrstvě pod zemskou kůrou, kde se mohou tvořit diamanty. Zjistili, že diamanty rostly pouze tehdy, když byly vystaveny elektrickému poli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail