Biografie

Článků v rubrice: 180

Benjamin Franklin

Americký přírodovědec a spisovatel, významný státník a diplomat Benjamin Franklin se narodil právě před třemi sty lety, 17. ledna 1706, v Grovernors Island u Bostonu a zemřel 17. dubna 1790 ve Filadelfii. U nás je znám především v souvislosti s Prokopem Divišem jako vynálezce bleskosvodu.

Fotogalerie (1)
Benjamin Franklin

Malý Benjamin byl poslední ze sedmnácti dětí chudého mydláře a voskaře. Škol mnoho nepobral, ale protože se u svého bratra učil knihařem a knihkupcem, měl možnost vzdělávat se sám. Už v sedmnácti letech odešel do New Yorku a Filadelfie, odkud se za rok vydal až do Londýna, kde pracoval jako sazeč a tiskař. Do Ameriky se vrátil po třech letech už se svou první knihou, filozofickým traktátem.
Ve Filadelfii si zřídil tiskárnu a knihkupectví, oženil se a začal vydávat časopis Pennsylvania Gazette a od roku 1732 populární lidový kalendář Pour Richards Almanack (Chudák Richard), který pak pravidelně vycházel plných 25 let. Zároveň se ovšem pilně zabýval přírodozpytem a různými experimenty, zejména s elektřinou. Během let vydal na čtyři svazky nejrůznějších přírodovědných studií, zabývajících se vedle elektřiny také např. očkováním, polární září, smrštěmi či jinými přírodními úkazy.
Benjamin Franklin se ovšem nevyhýbal ani veřejné činnosti a dosáhl řady významných funkcí ve službách rodné Pennsylvánie i jiných severoamerických osad. Roku 1753 se stal generálním poštmistrem amerických kolonií a úřad zastával přes dvacet let, než ho britská vláda jako jednoho z význačných zastánců samostatnosti osad odvolala. Velkou část sklonku života pak strávil diplomatickým posláním. Deset let působil u francouzského královského dvora, odkud zajišťoval dodávky válečného materiálu a zbraní americkým osadám v boji za nezávislost. Získal tu velkou popularitu a byl, celkem po právu, považován za jednoho z otců americké revoluce a zakladatele USA. Po návratu do vlasti spolupracoval na přípravě první ústavy USA, byl zvolen senátorem a také předsedou Ligy proti otrokářství, které považoval za skvrnu na štítě prvního svobodného státu světa.

CO MOŽNÁ NEVÍTE...
Vědecké zájmy Benjamina Franklina byly opravdu široké. například v době svého působení ve Francii navrhl zavedení letního času, ovšem neuspěl, a tak si Evropa na tento rozporuplně působící zásah do přirozeného rytmu přírody musela počkat až do válečného roku 1916. Zaujalo ho také světélkování moře (dnes víme, že je způsobuje plankton), které pokládal za elektrický úkaz. V uznání zásluh za jeho elektrická bádání, v případu bleskosvodu mnohdy životu nebezpečná, byla v soustavě CGS jeho jménem nazvána jednotka elektrického náboje – 1 franklin (Fr).

Pavel Augusta
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail