Biografie

Článků v rubrice: 179

Život zasvěcený chutím a vůním

V buňkách a pletivech mnoha aromatických rostlin se vyskytuje pestrá směs těkavých olejovitých látek (vytvářených jako ochrana před býložravci), které se většinou vyznačují intenzivní, osobitou a člověku často výrazně příjemnou vůní a jedinečnou schopností aktivovat harmonizační síly lidského těla. Jsou to silice neboli éterické (esenciální) oleje, většinou kapalné a bezbarvé, nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v tucích, éteru, alkoholu, chloroformu nebo benzínu. Odpařují se - vyprchávají - již za nižší teploty, než je jejich bod varu (160-290 oC). Působí na čichové, ale i chuťové receptory člověka a vyvolávají dojem vůně a chuti; komplexní vjem se pak označuje jako aroma. Letos si připomínáme 170. výročí narození německého chemika Otto Wallacha, nobelisty, který studiu vůní zasvětil svůj život.

Fotogalerie (2)
Ilustrační (kliparty)

Vonné přírodní silice a esenciální oleje s antibakteriálními, protiplísňovými, protizánětlivými, antiseptickými, uklidňujícími, antistresovými a dalšími léčebnými účinky (působení rostlinných silic s biologickou aktivitou na živý organismus využívá aromaterapie) se používaly ve starověku a později o ně projevovali zájem arabští lékaři a přírodovědci, kteří svoji "nauku o vlhkých materiálech" Al kimiju vyvezli do Evropy. Jestliže bylo v roce 1500 známo asi 15 éterických olejů, v roce 1540 jich bylo již 38 a počátkem 18. století dokonce 120. V současnosti je známo asi 3 000 různých silic a olejů, obsahujících více než 1 000 sloučenin.

Získávání silic a olejů

Z chemického hlediska představují éterické oleje složité směsi mnoha organických sloučenin: terpenů, alkoholů, aldehydů, kyselin, ketonů, esterů, dusíkatých a sirných látek, které se z přírodních surovin (plodů, listů, květů, kořenů a oddenků) získávají v koncentrovaném stavu destilací s vodní parou (již ve 4. stol. př. n. l. popisuje řecký učenec Zósimov ve své knize O chemických nástrojích a pecích velmi složité destilační zařízení, jehož princip je platný dodnes), lisováním nebo drcením (hlavně z kůry citrusových plodů), macerací (vyluhováním vonných látek do vhodného rozpouštědla, například oleje) nebo nyní nejčastěji extrakcí vhodným selektivním rozpouštědlem (benzenem, chlorovanými uhlovodíky, acetonem, alkoholy).

Z léčivých rostlin

Typické tvorbou silic jsou zvláště některé rostlinné čeledi: borovicovité, hluchavkovité, kakostovité, liliovité, miříkovité, myrtovité, růžovité, vavřínovité a další; protože některé složky silic jsou jedovaté (thujon, pulegon, safron, myristicin aj.), předpisy EU nařizují označovat všechny silice jako nebezpečné látky. Tradiční léčivé a aromatické jsou například silice levandulová, bergamotová, meduňková, hřebíčková, majoránková, cedrová, z máty peprné, eukalyptová, borovicová, skořicová, rozmarýnová, bazalková, kafrová, fenyklová, šalvějová, jalovcová, tymiánová, citrónová atd.

Otto Wallach - životopis

V novodobé historii chemie se o výzkum přírodních vonných látek zasloužil významný německý chemik židovského původu Otto Wallach (1847-1931), od jehož narození ve východopruském Královci (dříve Königsberg, Německo, dnes Kaliningrad, Rusko) letos uplynulo 170 let. Otto, nejmladší z pěti dětí v bohaté úřednické rodině vrchního vládního rady a později generálního auditora v Postupimi, studoval na gymnáziích ve Štětíně a v Postupimi, ale v prospěchu nijak nevynikal. Sice se spíše zajímal o umění a šachy, ale doma začal také provádět první chemické pokusy s látkami, které měl v domácnosti k dispozici včetně různých druhů koření a esencí. Na univerzitě v Göttingenu, kde v letech 1867 až 1869 studoval chemii, dosáhl již po pěti semestrech doktorátu. Po ukončení studií se krátce vzdělával na berlínské univerzitě (Humboldt-Universität zu Berlin) u známého organického chemika a zakladatele syntetické výroby anilinových barev v Německu A. W. von Hofmanna (známého podporou Kekulého koncepce cyklického šestiúhlého jádra benzenu, vyjádřenou na schůzi Německé chemické společnosti slovy, že "všechny své objevy by vyměnil za jednu myšlenku Kekulého“). U něho se Wallach naučil soustředit se na experimentální práci, vyvolanou konkrétními potřebami chemického průmyslu. Od roku 1872 spojil svou učitelskou a vědeckou dráhu s univerzitou v Bonnu a tamějším profesorem organické chemie Friedrichem Augustem von Kekulém (1829-1896). (S jeho jménem je spojen objev struktury benzenu, koncepce čtyřmocného uhlíku a nauka o jeho řetězení, a autorství významných učebnic organické chemie a knihy Chemie derivátů benzenu.) Wallach několik let pracoval v chemické společnosti AGFA v Rummelsburku, tehdy proslulé továrny na výrobu anilinových barev. V roce 1873 se vrátil zpět na univerzitu, kde se stal nejdříve docentem a o tři roky později (1876) mimořádným profesorem chemie. V roce 1889 se vrátil na svoji alma mater v Göttingenu, kde působil až do roku 1915 jako profesor chemie a ředitel Chemického institutu. Odešel však předčasně na odpočinek, poté, co na počátku první světové války zahynulo v bojích šest jeho mladých asistentů. Se svým milovaným oborem zůstal stále ve styku a ještě jako 83letý se zúčastnil vědeckých zasedání. Po dvou záchvatech mrtvice zemřel 26. února 1931 a je pochován na městském hřbitově v Göttingenu.

Nobelova cena

Hlavní oblastí Wallachovy vědecké činnosti byl již zmíněný základní výzkum přírodních vonných látek - éterických olejů, zejména z hlediska jejich klasifikace, dosud založené na uspořádání podle rostlin, z nichž byly získávány. Objevil, že většina těchto látek je chemicky úzce spřízněna a patří do skupiny terpenů. Jejich příbuznost spočívá ve výstavbě molekul, jejichž atomy uhlíku jsou vzájemně spojeny do kruhu, přičemž většina atomů v kruhu je nasycena (alicyklické sloučeniny). Liší se počtem kruhů, z nichž se jejich molekuly skládají, a také bočními skupinami, které jsou ke kruhům připojeny. Vedle zjištění chemické povahy těchto přírodních látek se mu také podařilo vypracovat postupy jejich izolace z rostlinného materiálu a objevit i syntetickou cestu přípravy některých terpenoidů. Klasifikace terpenů podle chemické struktury byla na počátku minulého století považována za jeden z největších triumfů tehdejší vědy a vedla v roce 1910 až k udělení prestižní Nobelovy ceny za chemii - jako uznání Wallachových "velkých zásluh o rozvoj organické chemie a chemického průmyslu, zejména za průkopnické práce v oblasti alicyklických sloučenin". Nebylo to však jediné ocenění přínosu jeho vědecké práce; získal Cotheniovu medaili (1889), Davyho medaili (1912) a Řád červeného orla. Jeho jméno nese malý impaktní kráter na přivrácené straně Měsíce. Přes všechny tyto pocty se choval a vystupoval vždy velmi skromně. Byl kavalírem staré profesorské školy, jehož prý bylo těžké předhonit ve zdvořilosti, když už z dálky mával kloboukem na pozdrav.

Dnes se přírodních a syntetických terpenů běžně využívá v mnoha oborech, parfumerií a kosmetikou počínaje, přes farmacii a potravinářství až k průmyslu barev a laků aj.

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail