Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 257

Termoluminiscenční datování

V minulém čísle jsme se seznámili s radiouhlíkovou metodou určování stáří, dnes představíme další, založenou rovněž na poznatcích jaderné fyziky.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Termoluminiscenční metoda využívá radiačně indukovanou termoluminiscenci. Působením ionizujícího záření mohou být v některých pevných látkách vyraženy elektrony ze svých stabilních poloh v elektronových obalech a zachyceny v metastabilní poloze. Uvolní se opět teprve při dodání energie zvnějšku, např. ohřevem látky. Při následných přechodech mezi jednotlivými energetickými hladinami mohou tyto elektrony emitovat elektromagnetické záření, často ve viditelné oblasti. Počet zachycených elektronů je úměrný dávce záření, světelný tok je úměrný počtu zachycených elektronů.
Stanovení dávky záření se provede změřením světelného výstupu při ohřevu ve speciální pícce. Světelné signály se zachytí a zesílí ve fotonásobiči, přemění na elektrický signál a registrují se.
K datování se tato metoda využívá u materiálů, které prošly tepelným zpracováním při vysokých teplotách, tedy např. vypalovaná keramika, cihly. V okamžiku vypálení byly uvolněny všechny elektrony zachycené v metastabilních polohách v záchytných centrech. V důsledku ozařování takových předmětů od přírodních radionuklidů v samotném materiálu i jeho okolí (především radionuklidy přírodních přeměnových řad a draslíku 40K) a od kosmického záření, se začnou tvořit nová metastabilní centra. Dávka záření, kterou materiál obdržel a kterou můžeme změřit pomocí termoluminiscenční odezvy, je úměrná stáří předmětu od jeho vypálení.
Měřitelné stáří závisí na termoluminiscenční citlivosti materiálu a obsahu přírodních radionuklidů, tok kosmického záření se dá považovat za víceméně stálý. Běžné rozmezí určovaného stáří je 100–10 000 let při chybě 3 %.
(podle materiálů fjfi)

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Budoucnost informačních technologií na rok 2024 a dále

Po třech letech nepříznivých okolností vykazuje světový trh s IT známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzroste celosvětový prodej osobních počítačů o osm procent a o ...

Datová centra v roce 2024

Svět se přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života. S tím se neustále vyvíjí odvětví datových center, která hrají v digitalizaci klíčovou roli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail