Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 221

Co chybí v Guinessově knize rekordů

Chybí tam kapitola teplárenství. Je to škoda, protože by tam jinak zcela určitě byl tepelný napáječ Mělník – Praha.

Teplo pro Prahu
Blíží se topná sezóna, někde už dokonce propukla plnou silou. Do hlavního města přivádí většinu tepla horkovodní tepelný přivaděč z elektrárny Mělník. Je to dobře izolované potrubí o průměru 1 200 mm a délce 34 km. Vede do Výtopny Třeboradice na okraji Prahy, odkud se teplo vede potrubím o průměru 800 mm do Teplárny Malešice a dál přes čerpací stanice až na Jižní Město. Nejvzdálenější zásobovaný bod je s Mělníkem spojen potrubím v celkové délce přes 60 km. Celková délka pražských tras dálkového vytápění mělnickým teplem je kolem 650 km!

Třicáté výročí

První studie zásobování Prahy teplem z vhodného blízkého zdroje vznikla právě před 30 lety, v roce 1976. Výstavba byla zahájena 1988 a dokončena v r. 1995. Teplo se vyrábí z domácího energetického uhlí tzv. kogenerací, tj. současnou výrobou elektřiny a tepla. Modernizací prvního bloku mělnické elektrárny došlo také k odstranění škodlivých emisí ze spalování. A co teprve v Praze, kde zmizela díky dálkovému teplu lokální topeniště a 75 sídlišťových kotelen!

Hospodárnost
Jedete-li z Prahy do Mělníka, část cesty vás doprovází dvojice ohromných rour. To je on – tepelný napáječ. Jedete-li v zimě, kdy je kolem vás led a jinovatka, asi těžko uvěříte, že voda v napáječi po 34 kilometrech nevychladne. Je to jedno z NEJ našeho teplárenství – ztráta tepla při dopravě z Mělníka do Třeboradic při přenosu 600 MW tepelných je pouhých 1,8 maximálně 2 %, úbytek teploty na vzdálenosti 34 km činí pouhé 2 °C. Běžné ztráty v teplovodech činí ve světě 5 až 20 %.

Další výhoda kogenerace

Dopravní zpoždění přenosu tepla od zdroje ke spotřebiteli se pohybuje od 0,5 do 6 hodin. Pomocí tohoto dopravního zpoždění a akumulace tepla v samotném napáječi je možné řešit i energetické špičky, snížit úbytek elektrického výkonu nebo ho využít pro regulační výkon. Teplárenské turbosoustrojí totiž může operativně měnit elektrický výkon např. změnou výkonu na kondenzační části turbíny, změnou odběru tepla z turbíny při současné změně dodávky páry do kondenzační části turbosoustrojí nebo odpojením vysokotlakých ohříváků napájecí vody a využitím takto uvolněného tepelného výkonu pro zvýšení elektrického výkonu až o 10 %. Objem vody, který lze v teplovodu využít pro akumulaci tepla a získání regulačního výkonu činí neuvěřitelných 75 000 m3. Ze známých způsobů akumulace energie má tepelná akumulace nejvyšší účinnost – 60 až 88 %. V horkovodu je možné akumulovat až 8× více tepla než v parovodech. A

jak přesně by zněl zápis v Guinessově knize?

Teplovod Mělník – Praha je podle mezinárodního srovnání z hlediska přepravní kapacity a délky potrubí největším teplovodem na světě. Tím, že je konstruován pro získání regulačního výkonu, v elektrizační soustavě využitím akumulace tepla, má i nejnižší ztráty – 1,8 %.

Tak ať je vám v zimě teplo!

z podkladů dr. miroslava kubína

NĚKTERÉ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ TEPLOVODY

Místo - Délka - Průměr
Praha (ČR) - 34 km - 1 200 mm
Aarhus (Dánsko) - 14 km - 1000 m
Weisweiler (SRN) - 35 km - 500 mm
Tilburg (Nizozemí) - 20 km - 600 mm
Mannheim (SRN) - 14 km - 400 mm
Varde (Dánsko) - 14 km - 400 mm
Stockholm (Švédsko) - 11 km - 500 mm

Miroslav Kubín
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Fyziklání 2021

Fyziklání je největší týmová fyzikální soutěž v Praze s mezinárodní účastí. Je určena pro pětičlenné týmy středoškoláků, ale určitě se mezi ...

Které země Evropy mají největší zájem o „inteligentní“ domácí zařízení

Stále více lidí vyhledává techničtější životní styl, snaží se ulehčit si život či stihnout více, zajistit domácnost plně integrovanými bezpečnostními systémy, ...

Lechtat draka se nevyplácí

Devatenácté století končí. Svět je opojen elektřinou a jinými technickými zázraky. Jules Verne o překot vydává romány, v nichž hrdinové ovládají balóny, ...

Co nám při prohlížení webu zvedá tlak

Téměř všichni z nás každý den z nejrůznějších důvodů používáme různé webové stránky. Samozřejmě chceme, aby naše uživatelská zkušenost byla pozitivní a pokud možno bezchybná.

Centrum pro testování technologie samořiditelných vozidel

Jaguar Land Rover plánuje spolupracovat s nejrenomovanějšími světovými softwarovými a telekomunikačními společnostmi a firmami zabývajícími se mobilitou na vytvoření tzv.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail