Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 359

Postavíme další reaktor v Dukovanech?

Z materiálů Občanské bezpečnostní komise Jaderné elektrárny Dukovany vám přinášíme zajímavý článek o výstavbě nových bloků v Dukovanech. Podle ASEK (aktualizace státní energetické koncepce) se počítá s náhradou současných čtyř bloků o celkovém výkonu 2 000 MW novými bloky o přibližně stejném instalovaném výkonu. Zde jsou hlavní mýty o výstavbě a komentář k nim:

Fotogalerie (1)
Jaderná elektrárna Dukovany dnes (foto ČEZ)

V řece Jihlavě je málo vody, resp. je málo kvalitní

Je pravda, že dostatek chladicí vody a její kvalita je pro lokalitu Dukovany „úzkým hrdlem“. Proto se této problematice věnuje od počátku velká pozornost. Od roku 2009 vzniklo velké množství různých studií a analýz, zpracovaných uznávanými vodohospodářskými autoritami, převážně za účasti správce toku Povodí Moravy a vodohospodářské autority: Krajského úřadu kraje Vysočina. Výsledky studií shrnuje dokumentace EIA, která je veřejně k dispozici na stránkách MŽP. Závěrem je, že vody v řece Jihlavě je dostatek pro dlouhodobý provoz dvou nových bloků o výkonu 1 200 MW a je dostatek vody i pro souběžný provoz dnešních 4 bloků a jednoho nového bloku. O problematice vody se také veřejně diskutovalo v rámci mezistátních konzultací s mezinárodní odbornou veřejností. Při zkoumání dostatku vody v řece Jihlavě byly také simulovány možné negativní vlivy rozvíjejícího se globálního oteplování. Primárním cílem výstavby nových bloků je náhrada současného výkonu. S provozem dnešních bloků a tím i se spotřebou vody pro chlazení má provozovatel elektrárny, společnost ČEZ, dlouhodobou zkušenost. Pro provoz nových bloků bude potřeba přibližně stejné množství vody. Jsou tedy prokazatelné zkušenosti o dostatku chladicí vody i pro nové bloky. Pro zajištění dostatku vody byla současně s jadernou elektrárnou vybudovaná vodní přečerpávací elektrárna Dalešice a vyrovnávací Mohelno. Kapacita dalešické nádrže je cca. 130 milionů m3, což zajišťuje zásobní objem i pro překonání hypoteticky uvažovaných suchých období. Dostatek chladicí vody v řece Jihlavě nemá vliv na bezpečný provoz elektrárny. Pro zajištění bezpečnostních funkcí potřebuje elektrárna pouze cca 1 % objemu vody, který je požadován pro plný provoz. To znamená, že v případě hypotetického nedostatku vody v řece by elektrárna prostě jen snížila přechodně výkon po dobu suchého období. V případě dlouhotrvajícího sucha lze uvažovat o instalaci tzv. suchých chladicích věží, které se ve světě v extrémních klimatických podmínkách již používají, a které by zajistily provoz a chlazení bloků i v extrémních, dlouhotrvajících obdobích sucha. Zatím na základě předpovědí tento stav nehrozí.

V lokalitě Dukovany nejsou vykoupené všechny pozemky

Výkupy pozemků zde probíhají od roku 2009. Do dnešního dne se podařilo vykoupit dostatek pozemků určených pro výstavbu nových bloků EDU 5 i EDU 6. Tato plocha byla ověřena pro umístění všech budov potřebných pro provoz dvou nových bloků. Pro zajištění lepšího komfortu při výstavbě se diskutuje ještě se dvěma vlastníky, kteří odmítají prodat svoje pozemky za cenu historicky stanovenou představenstvem společnosti ČEZ (tato jednotná cena za m2 se dosud nikdy nepřekročila). Tito dva vlastníci požadují cenu vyšší. To znamená, že problém spočívá v ceně, nikoliv v tom že by pozemky byly nevykoupitelné. Jaderná elektrárna je pro chod státu strategickou infrastrukturou, vyrábějící velké množství elektřiny pro všechny a zajišťující chod energetické soustavy. Proto je namístě, aby byla zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Proto byl na červnovém zasedání vlády ČR zadán úkol na vyřešení majetkoprávních vztahů související s pozemky pro novou jadernou elektrárnu.

Do lokality Dukovany nelze dopravit těžké a rozměrné komponenty

Doprava těžkých a rozměrných komponent, jako je reaktor, parogenerátor, turbíny, transformátory, je složitý úkol. Proto byly přizvány k této akci mezinárodní firmy, které mají zkušenosti s přepravou takto velkých komponent. Plánuje se přeprava komponent lodí po Labi do Kolína, kde bude náklad přeložen na tahače, které dopraví komponenty z Kolína přes Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třebíč do Dukovan. V minulosti byla provedena celá řada detailních průzkumů celé trasy s přesnou specifikací nezbytných stavebních úprav. Tyto stavební úpravy jsou rozděleny na přechodné (zejména místní úpravy, podpory mostů atd.) a stavební úpravy trvalé (např. obchvaty obcí a měst). Přechodné úpravy bude realizovat investor stavby elektrárny a po dokončení transportů budou zlikvidovány a místa uvedena do původního stavu. Trvalá opatření budou realizovaná vlastníky komunikací. Důvodem je, že tato opatření budou dlouhodobě využívat zejména občané a dlouhodobě odlehčí dopravu v příslušných obcích a městech. Doprava těžkých a rozměrných komponent proběhne velice krátkodobě. Vláda rozhodla o jejich financování, přípravu a realizaci trvalých staveb koordinuje ministerstvo dopravy. Doprava těžkých a rozměrných komponent je realizovatelná a aktivně připravovaná v souladu s harmonogramem.

Připojení nových bloků je problematické z pohledu sítě

Opak je pravdou. Rozsah úprav v síti je pro nové dukovanské bloky menší než pro eventuální temelínské. Navíc ze síťových studií vychází, že by v síti nastal velký problém, pokud by nové bloky byly postaveny v Temelíně, a v Dukovanech byly dnešní bloky odstaveny. V tom případě by na jihu Čech došlo k velké koncentraci výkonu, zatímco na jihu Moravy by byl nedostatek. To by způsobilo nevyváženost sítě, což by si vyžadovalo stavbu nového vedení mezi Temelínem a Dukovany, které by bylo schopno přenést tento nedostatkový výkon. Z dlouhodobého pohledu se v Dukovanech sleduje především náhrada výkonu dnešních bloků 2 000 MW za dva nové bloky pravděpodobně 2 × 1 200 MW. Z toho je vidět, že vlastní energetická síť nevyžaduje zásadní posilování.

 

Aleš John, předseda OBK

 

Poznámka

Dukovanská lokalita je jednou z mála lokalit na světě, kde se obyvatelstvo podrobně a dlouhodobě zajímá o provoz elektrárny a sleduje, co se ve světě jaderné energetiky děje. Díky velmi dobrým vztahům mezi elektrárnou a obyvatelstvem v jejím okolí jsou lidé velice pozitivně naladěni k otázkám jaderné energetiky. Vědí, že provoz je bezpečný a spolehlivý, a také dobře vědí, že na jaderné elektrárně najdou pracovní příležitosti. A to nejen přímo na samotné elektrárně, ale také v navazujících službách jako je třeba doprava, školství, ubytovací možnosti, údržba, podpůrná výroba atd. Výsledkem je, že obyvatelstvo v drtivé většině chce a podporuje dlouhodobý provoz stávajících bloků a požaduje výstavbu bloků nových.

To je skutečnost a z ní vyplývá stejný požadavek na novou vládu.

Obyvatelstvo chce, aby Jaderná elektrárna v Dukovanech vyráběla dál elektrickou energii po dobu dalších desítek let. Víme, že současné bloky jednou doslouží a proto chceme, aby jejich provoz byl plynule nahrazen bloky novými.  Výstavba nových bloků je deklarována, ale vnímáme, že jde kupředu pomalým tempem. Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku, možná i v termínech rychlejších. Rozhodnutí minulé vlády, že se stavba připravuje a že definitivní rozhodnutí vydá vláda až po povolovacích procesech, tj. 2025, je nedostatečné a uvádí region, průmysl, školství a další instituce v nejistotu.

Je to životní otázka nejen pro region Dukovansko, ale zejména  pro budoucí energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.

(Citace z "Dukovanská výzva II", 9. 2. 2018, zdroj: https://www.obkjedu.cz/tiskove-zpravy/dukovanska-vyzva-ii/)

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Krev od vyléčených pacientů se může stát lékem na Covid-19

Tento týden v New Yorku začíná test experimentální terapie současné pandemické nemoci Covid-19, způsobené novým koronavirem. Tento typ terapie je znám již více než 100 let, byl použit v roce 1918 při pandemii tzv. španělské chřipky. Tehdy nebyly k dispozici žádná antivirotika ani očkování.

www.rouskyvsem.cz.

Je období řádícího koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Podpořme dobrou věc, nic nás to nestojí. V této vypjaté situaci lze na internetu najít spoustu informací. Některé jsou ověřené, jiné typické “fakenews”. A to je problém. Proto se tým stojící za webem rouskyvsem.

Sluncem poháněné vzducholodě

Byly doby, kdy byly vzducholodě považovány za budoucnost létání. Pak upadly v zapomnění, aby se nyní vrátily jako „zelenější“ způsob dopravy. Britská firma Varialift Airships plánuje stavět vzducholodě poháněné sluncem, které by se měly používat v mezinárodní přepravě nákladů.

Amatérská ochranná rouška

V boji proti koronaviru je potřeba velkého množství ochranných roušek a zdravotnických masek. Odborníci vyzývají: „Noste všichni masku, abyste se vyhnuli infekci!“. Rostoucí poptávka způsobila vážný nedostatek masek. Ochranné roušky v lékárnách byly brzy vykoupené, což mezi lidmi vyvolávalo paniku.

Je radioaktivita nutná pro život?

Už to tak vypadá. Od svého vzniku se Země koupe v moři kosmického záření i svého vlastního záření z pozemských hornin. A s ní všechno živé, co na Zemi je. Nedávné odborné studie biologických efektů záření prováděné od úrovně přírodního pozadí až k téměř ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail