Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 347

INFUSE

O soukromém kapitálu ve výzkumu řízené termojaderné fúze jsme psali vícekrát a dokonce jste si mohli přečíst recenzi na přehledovou knížku podobného názvu „Soukromý kapitál ve výzkumu řízené termojaderné fúze“. Zatímco v České republice fúzní odborníci na tuto oblast bádání o fúzi pohlížejí s rozpaky, ve Spojených státech spatřil světlo světa program INFUSE, který se snaží finančně zainteresovat na spolupráci národní fúzní laboratoře a právě tyto soukromníky. Ministerstvo pro energii USA si od spolupráce slibuje doslova a do písmene výhody na obou stranách – krátce a stručně: rychlejší dosažení využití fúzní energie v praxi. Rychlejší, než kdyby obě strany pracovaly na stejném tématu odděleně. Zdá se, že American Fusion Project sdružující dvanáct privátních společnosti zabývajících se termojadernou fúzí a Ministerstvo pro energii USA našly společnou řeč. INFUSE dodá energii výzkumu i výzkumníkům.

Fotogalerie (1)
Účastníci grandiózního spojení sil pro vyřešení jaderné fúze (zdroj http://americanfusionproject.org/)

Americké ministerstvo energetiky (DOE, Department of Energy) oznámilo spuštění programu INFUSE, který byl vytvořen s cílem podpořit partnerství v oblasti výzkumu jaderné syntézy mezi průmyslem (rozuměj soukromníky) a národními laboratořemi DOE.

Ministerstvo energetiky zřídilo Inovační síť pro energii z jaderné fúze neboli INFUSE, aby povzbudilo partnerství veřejného a soukromého sektoru pro překonání těžkostí v oblasti rozvoje získávání energie z jaderné fúze.

Inovační síť pro energii z jaderné fúze (INFUSE) vybere řadu projektů s dotací ve výši 50 000 USD až 200 000 USD, přičemž podíl partnerů z průmyslu bude 20 %. Zvláštní pozornost bude věnována „podpůrným technologiím", které by mohly přispět k urychlení vývoje fúzní energie, jako jsou nové a vylepšené supravodivé magnety, věda o materiálech, diagnostika, modelování a simulace a experimentální originalita.

Program řídí národní laboratoř ORNL

Nový program bude řídit národní laboratoř financovaná DOE – Oak Ridge National Laboratory (ORNL) spolu s laboratoří fyziky plazmatu Princeton Plazma Physics Laboratory (PPPL). Ředitel společnosti ORNL Dennis Youchison, inženýr jaderné fúze s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti plazmatických komponent, bude fungovat jako vedoucí projektu a jeho zástupcem bude Ahmed Diallo, fyzik s odbornými znalostmi v oblasti laserové diagnostiky.  „Jsem nadšený potenciálem INFUSE a věřím, že tento krok přinese celé fúzní komunitě novou vitalitu.“ říká Youchison v tiskové zprávě DOE. „Stále více projektů soukromých společností ve Spojených státech se zajímá o systémy jaderné fúze a my chceme přispět vědeckými řešeními, která napomohou tomu, aby se fúze stala realitou.

Spolupráce státu a privátu

Prostřednictvím INFUSE mohou soukromé společnosti získat přístup ke špičkovým zařízením a výzkumným pracovníkům DOE, kteří se zabývají výzkumem jaderné syntézy. „Jedná se především o kompetence našich národních laboratoří a oblastí, kde průmysl potřebuje podporu.“ řekl Youchison. „Máme jedinečné možnosti, které soukromý sektor nemá, a tento program pomůže snížit či zlikvidovat překážky spolupráce a posunout výzkum energie jaderné fúze kupředu.“

Oak Ridge National Laboratory = US Domestic Agency pro ITER

Řízení programu ORNL využívá svého dlouholetého čelného postavení ve světové vědě o fúzi. Laboratoř je domovem projektové kanceláře US ITER a zaměstnává vědce a inženýry s odbornými znalostmi v oblasti experimentu ve fyzice plazmatu, výzkumu obalu (blanketu) a palivového cyklu, vývoje materiálů a počítačového modelování fúzních systémů. ORNL je také domovem klíčových zařízení pro rozvoj řešení pro zmírnění disrupcí. „Když se podíváte na jadernou vědu jako celek, ORNL patří ke globálním lídrům více než 75 let. Dnes máme místo, které umožňuje nové a průkopnické experimenty jaderné fúze a zdroje, které nejsou nikde jinde na světě, „řekl Youchison. „Můžeme provádět rozsáhlý a důvěryhodný výzkum, který nám pomůže dosáhnout využití energie z jaderné fúze.“

ORNL a PPPL se spojí s národními laboratořemi Pacific Northwest, Idaho, Brookhaven, Lawrence Berkeley, Los Alamos a Lawrence Livermore a se soukromými firmami, účastníky programu INFUSE. Podání návrhů na výzkumné programy bylo ukončeno 30. června a oznámení o schválení projektu se očekává 10. srpna.

Další informace naleznete na adrese https://energy.gov/science a na http://americanfusionproject.org/

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Výroba vakuové nádoby ITER

Práce na staveništi tokamaku ITER pokročily a množí se zprávy o dokončených komponentách vlastního reaktoru tokamaku ITER, o jejich transportu z výrobních závodů na staveniště a jejich instalaci.

Proti znečistění ovzduší se dá bojovat i jednoduchým nástrojem za dolar

Jednoduché nové zařízení, které přijde na méně než 1 USD, by mohlo pomoci celosvětovému úsilí o snížení škodlivého znečištění ovzduší emisemi amoniaku. A zároveň zlepšit produkci potravin! Malý plastový nástroj navrhli brazilští vědci ve spolupráci s ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail