Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 550

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA. Testy otevírají cestu k zahájení nového mezinárodního programu transportů v rámci Iniciativy pro snižování jaderných hrozeb (Global Threat Reduction Initiative). Použité jaderné palivo z výzkumných reaktorů MTR a TRIGA se v nich bude přepravovat do USA. V Česku navržené a otestované zařízení poslouží pro bezpečné jaderné transporty z Evropy a Jižní Ameriky. Zakázka je prestižním oceněním našeho strojírenství a jaderného know-how, tým ÚJV Řež se bude následně podílet i přímo na transportech paliva.

Fotogalerie (2)
Kontejner Škoda MTR - TRIGA (zdroj UJV)

Společnost ÚJV Řež se účastní mezinárodního programu odvozů použitého paliva z výzkumných reaktorů do zemí jeho původu již od roku 2007. V rámci 17 transportů už naši odborníci přepravili celkem 3 328 kg uranu. To zahrnuje i 713 kg vysoce obohaceného uranu, který se převážel ze zemí bývalého východního bloku do Ruska a z dvou afrických zemí do Číny. Těžištěm těchto bezpečných přeprav je speciální kontejner (obalový soubor – OS), který pro každý typ paliva vyvinula společnost ŠKODA JS ve spolupráci s ÚJV Řež. Aktuálně se připravuje nový program odvozů pro výzkumné reaktory, dodávané americkými společnostmi. K tomu účelu navržený kontejner ŠKODA MTR-TRIGA byl úspěšně otestován v Řeži za dohledu amerických zákazníků na konci dubna. Díky univerzální konstrukci bude možné v něm bezpečně přepravovat palivo z výzkumných reaktorů typu MTR i TRIGA.

Ověření na maketách

Neaktivní testování (tzv. Dry Run a Wet Run) ověřilo na přesných maketách palivových souborů podstatné vlastnosti obalového souboru z hlediska kompatibility a bezpečnosti při plnění i manipulaci. Kritéria posuzování obalu jsou velmi přísná a různorodá. Vnitřní koš musí palivo bezpečně fixovat a zároveň umožnit hladkou nakládku a vykládku, obal a dokonalé stínění musí vydržet například srážku kamionu a další potenciální nehody v průběhu silniční, železniční, říční nebo námořní přepravy.

Testování v Řeži probíhalo celý týden a každá fáze byla pečlivě sledována i zdokumentována. Prestižní zakázka dopadla na výbornou, obalový soubor, který už byl typově schválen českým Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zamířil s protokolárními výsledky testů k licencování v americké Nuclear Regulatory Commission (NRC). Jakmile bude certifikační proces nového ŠKODA MTR-TRIGA dokončen, proběhnou transporty vysokoobohaceného paliva z evropských a jihoamerických reaktorů. Ve světě je aktuálně v provozu cca 35 reaktorů TRIGA a 47 reaktorů s palivem MTR. Potenciál odvozů z těchto zařízení je tedy velký a specializované týmy ÚJV Řež v nich budou opět hrát významnou roli.

Global Threat Reduction Initiative

Cílem iniciativy Global Threat Reduction Initiative (GTRI) je snížení celosvětového rizika spojeného s využíváním vysokoobohaceného jaderného paliva ve výzkumných reaktorech. Program probíhá ve spolupráci USA, Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Ruska a Číny, financován je především z USA. Významným předpokladem úspěchu těchto programů je právě využití univerzálního českého obalového souboru (OS) ŠKODA VPVR/M. Pro přepravy paliva z výzkumných reaktorů byla ve spolupráci s ÚJV Řež navržena modifikace ŠKODA VPVR/M pro přepravu vyhořelého jaderného paliva z ČR a dalších devíti zemí k přepracování do Ruska. Celkem proběhlo 15 těchto odvozů v programu Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR). Druhou modifikací byl obal ŠKODA MNSR, který se využívá pro přepravy ozářených zón reaktorů čínského původu MNSR zpět do Číny. Zatím proběhly 2 přepravy z Ghany a Nigérie, další 3 jsou ještě plánovány.

 

Projekt odvozů vyhořelého jaderného paliva přispívá k celosvětové jaderné bezpečnosti — zabraňuje nekontrolovanému šíření vysokoobohaceného jaderného materiálu, který by mohl být zneužit pro výrobu zbraní a zároveň umožňuje bezpečné a efektivní zpracování a skladování tohoto paliva v zemích jeho původu, čímž se snižuje i riziko možných úniků radioaktivního materiálu do životního prostředí.

MTR a TRIGA

Testy pro amerického zákazníka aktuálně úspěšně prošla modifikace OS ŠKODA VPVR/M pro přepravu ozářeného paliva z hojně využívaných výzkumných reaktorů typu MTR (Material Testing Reaktor) a TRIGA. Reaktory MTR jsou výzkumné reaktory s vysokým výkonem (až desítky MWt) a vysokým neutronovým tokem. Reaktory TRIGA jsou výzkumné reaktory s výkonem nejčastěji od 0,1 do 2 MWt. Nový OS MTR-TRIGA má univerzální koš pro oba typy paliva s kapacitou 20 palivových souborů MTR a 80 souborů paliva TRIGA.

 

Alena Rosáková

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail