Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 537

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA. Testy otevírají cestu k zahájení nového mezinárodního programu transportů v rámci Iniciativy pro snižování jaderných hrozeb (Global Threat Reduction Initiative). Použité jaderné palivo z výzkumných reaktorů MTR a TRIGA se v nich bude přepravovat do USA. V Česku navržené a otestované zařízení poslouží pro bezpečné jaderné transporty z Evropy a Jižní Ameriky. Zakázka je prestižním oceněním našeho strojírenství a jaderného know-how, tým ÚJV Řež se bude následně podílet i přímo na transportech paliva.

Fotogalerie (2)
Kontejner Škoda MTR - TRIGA (zdroj UJV)

Společnost ÚJV Řež se účastní mezinárodního programu odvozů použitého paliva z výzkumných reaktorů do zemí jeho původu již od roku 2007. V rámci 17 transportů už naši odborníci přepravili celkem 3 328 kg uranu. To zahrnuje i 713 kg vysoce obohaceného uranu, který se převážel ze zemí bývalého východního bloku do Ruska a z dvou afrických zemí do Číny. Těžištěm těchto bezpečných přeprav je speciální kontejner (obalový soubor – OS), který pro každý typ paliva vyvinula společnost ŠKODA JS ve spolupráci s ÚJV Řež. Aktuálně se připravuje nový program odvozů pro výzkumné reaktory, dodávané americkými společnostmi. K tomu účelu navržený kontejner ŠKODA MTR-TRIGA byl úspěšně otestován v Řeži za dohledu amerických zákazníků na konci dubna. Díky univerzální konstrukci bude možné v něm bezpečně přepravovat palivo z výzkumných reaktorů typu MTR i TRIGA.

Ověření na maketách

Neaktivní testování (tzv. Dry Run a Wet Run) ověřilo na přesných maketách palivových souborů podstatné vlastnosti obalového souboru z hlediska kompatibility a bezpečnosti při plnění i manipulaci. Kritéria posuzování obalu jsou velmi přísná a různorodá. Vnitřní koš musí palivo bezpečně fixovat a zároveň umožnit hladkou nakládku a vykládku, obal a dokonalé stínění musí vydržet například srážku kamionu a další potenciální nehody v průběhu silniční, železniční, říční nebo námořní přepravy.

Testování v Řeži probíhalo celý týden a každá fáze byla pečlivě sledována i zdokumentována. Prestižní zakázka dopadla na výbornou, obalový soubor, který už byl typově schválen českým Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zamířil s protokolárními výsledky testů k licencování v americké Nuclear Regulatory Commission (NRC). Jakmile bude certifikační proces nového ŠKODA MTR-TRIGA dokončen, proběhnou transporty vysokoobohaceného paliva z evropských a jihoamerických reaktorů. Ve světě je aktuálně v provozu cca 35 reaktorů TRIGA a 47 reaktorů s palivem MTR. Potenciál odvozů z těchto zařízení je tedy velký a specializované týmy ÚJV Řež v nich budou opět hrát významnou roli.

Global Threat Reduction Initiative

Cílem iniciativy Global Threat Reduction Initiative (GTRI) je snížení celosvětového rizika spojeného s využíváním vysokoobohaceného jaderného paliva ve výzkumných reaktorech. Program probíhá ve spolupráci USA, Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Ruska a Číny, financován je především z USA. Významným předpokladem úspěchu těchto programů je právě využití univerzálního českého obalového souboru (OS) ŠKODA VPVR/M. Pro přepravy paliva z výzkumných reaktorů byla ve spolupráci s ÚJV Řež navržena modifikace ŠKODA VPVR/M pro přepravu vyhořelého jaderného paliva z ČR a dalších devíti zemí k přepracování do Ruska. Celkem proběhlo 15 těchto odvozů v programu Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR). Druhou modifikací byl obal ŠKODA MNSR, který se využívá pro přepravy ozářených zón reaktorů čínského původu MNSR zpět do Číny. Zatím proběhly 2 přepravy z Ghany a Nigérie, další 3 jsou ještě plánovány.

 

Projekt odvozů vyhořelého jaderného paliva přispívá k celosvětové jaderné bezpečnosti — zabraňuje nekontrolovanému šíření vysokoobohaceného jaderného materiálu, který by mohl být zneužit pro výrobu zbraní a zároveň umožňuje bezpečné a efektivní zpracování a skladování tohoto paliva v zemích jeho původu, čímž se snižuje i riziko možných úniků radioaktivního materiálu do životního prostředí.

MTR a TRIGA

Testy pro amerického zákazníka aktuálně úspěšně prošla modifikace OS ŠKODA VPVR/M pro přepravu ozářeného paliva z hojně využívaných výzkumných reaktorů typu MTR (Material Testing Reaktor) a TRIGA. Reaktory MTR jsou výzkumné reaktory s vysokým výkonem (až desítky MWt) a vysokým neutronovým tokem. Reaktory TRIGA jsou výzkumné reaktory s výkonem nejčastěji od 0,1 do 2 MWt. Nový OS MTR-TRIGA má univerzální koš pro oba typy paliva s kapacitou 20 palivových souborů MTR a 80 souborů paliva TRIGA.

 

Alena Rosáková

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nejžhavější sen pod Sluncem

Třípól měl tu čest, že byl přímo u křtu nejnovější knihy o jaderné fúzi na českém knižním trhu. Šéfredaktorka Marie Dufková jí byla 3. listopadu kmotrou. Knížku napsal prof.

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail