Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 550

Ekologická skupina naléhá na používání rychlých reaktorů

Ekologická organizace RePlanet, nezávislá na finančních prostředcích od průmyslu nebo politických stran, se zabývá řešením klimatických změn a hrozícím kolapsem biodiverzity. Využívá k tomu výhradně vědu a vědecká fakta. Ve své nové zprávě „What a waste. How fast fission power can provide clean energy from nuclear waste“ obhajuje mnohonásobnou recyklaci použitého paliva ze současných reaktorů ve zdokonalených rychlých reaktorech FNR (Fast Neutron Reactors).

Fotogalerie (1)
Zakládající členové aliance RePlanet a pobočky

Tato ekologická organizace má odlišné názory oproti jiným podobným organizacím. Ve své zprávě například uvádí: „Jaderný odpad nepředstavuje vážná ekologická nebo zdravotní rizika ve srovnání s jinými průmyslovými odpady, zaujímá triviální objem a nikomu neškodí, pokud je dobře odstíněný a zabezpečený. Přesto je zdrojem politických rozepří a patří mezi nejčastěji uváděné důvody stále pokračující opozice proti bezuhlíkové jaderné energii“. 

Přestože evropské energetické jaderné reaktory mají dlouhou historii bezpečného provozu a poskytují již desítky let velké množství čisté elektřiny, je jejich velkou nevýhodou to, že využívají jen méně než 1 % potenciální energie přírodního uranu a jsou proto málo efektivní ve srovnání s rychlými reaktory, které využívají potenciální energii uranu více než 60× lépe a navíc mohou spalovat i použité palivo ze současných reaktorů. RePlanet k tomu poznamenává, že použité palivo v rychlých reaktorech nové generace pozbývá své nebezpečnosti v rámci procesu přeměny na bezuhlíkovou energii. U většiny zbývajících štěpných produktů se během 200 až 300 let sníží úroveň jejich radioaktivity na úroveň původního uranu, což znamená, že současná hluboká geologická úložiště budou moci být jednodušší a prostorově menší.   

Zelení vyzývají „zelené“ 

RePlanet vyzývá „Zelené“ strany Evropy, aby ukončily nebezpečnou a nevědeckou opozici vůči jaderné energii, a to s ohledem na nebezpečí klimatických změn. Mark Lynos, spoluzakladatel organizace, odmítá názor, že použité palivo je odpadní produkt, který musí být uložen hluboko do země, protože představuje nebezpečí pro příští generace. Protijaderní aktivisté neúnavně opakují tyto mantry ve svých kampaních za odstavování jaderných reaktorů, a to navzdory nebezpečí klimatických změn. Naopak, zpráva RePlanet ukazuje, že použité palivo musí být efektivně recyklováno, aby po dobu dalších stovek až tisíců let mohlo vyrábět čistou energii. Tento materiál není odpadem, ale cenným palivem budoucnosti, protože použité palivo obsahuje ještě 97 % energie ve formě nespotřebovaného uranu a nově vytvořeného plutonia. Jen 3 % představují nebezpečné štěpné produkty, které se ale při provozu rychlých reaktorů rovněž stávají palivem. Díky tomu se snižuje jak objem, tak radioaktivita těchto odpadů. 

Takřka nevyčerpatelný zdroj 

Na podkladě výpočtů lze dospět k závěru, že současné zásoby uranu v použitém palivu by v Evropě stačily při současné spotřebě elektřiny na tisíce let. Pokud se k tomu připočtou zásoby nekonvenčního uranu a thoria, pak jsou zásoby jaderného paliva v globálním měřítku v podstatě nevyčerpatelné a postavené na roveň obnovitelným zdrojům energie. 

Použijme použité palivo 

Využívání použitého paliva v rychlých reaktorech nové generace v podstatě omezí radioaktivní odpad. Pokud by současné zásoby použitého paliva, určené k uložení do geologických úložišť, byly přeměněny na palivo pro rychlé reaktory, pak by bylo možno toto palivo mnohonásobně recyklovat a díky tomu uzavřít jaderný palivový cyklus. 

RE Planet nenavrhuje, aby rychlé reaktory vyráběly 100 % potřebné energie. V případě, že obnovitelné zdroje energie spolu se současnými reaktory zajistí 80 % čisté energie, potom by stačilo, aby rychlé reaktory dodaly zbývajících 20 %. V tomto případě by rychlé reaktory pomohly vyrábět bezuhlíkovou energii po dobu tisíců let, a to i za předpokladu, že by se globální spotřeba energie ztrojnásobila.   

Zpráva končí následujícím závěrem: 

„Rychlý rozvoj současných moderních jaderných technologií s jednorázovým využitím jaderného paliva by neměl být přerušen, i když již budou k dispozici rychlé reaktory umožňující mnohonásobnou recyklaci použitého paliva. Rychlé množivé reaktory jsou schopné spolupracovat se stávajícími reaktory, protože produkují dostatek paliva jak pro sebe, tak pro další konvenční reaktory stejného výkonu. Veškeré typy jaderných technologií mohou navíc spolupracovat v partnerství s obnovitelnými zdroji energie.“ 

 

RePlanet o sobě 

Jsme aliance národních ekologických organizací, které sdílejí stejné hodnoty a ambice. Jsme sítí občanských organizací na nejnižší úrovni, které řídí vědecky podložená řešení změny klimatu, kolapsu biologické rozmanitosti a potřeby odstranit chudobu. Jako mladé globální ekologické organizaci umožnily rozjezd našich aktivit členské příspěvky a dary, a také velmi vítané příspěvky od Rodel Foundation, Quadrature Climate Foundation, The Dreamery Foundation a Anthropocene Institute. Naše finance pocházejí výhradně z charitativních zdrojů. Neobdrželi jsme žádné finanční prostředky z průmyslu nebo stranických politických zdrojů.

Naše základní hodnoty

  • Respektujeme ostatní. Neobviňujeme a nezahanbujeme jednotlivce. Zaměřujeme se na systémové a škálovatelné změny. Odmítáme jakékoli použití násilí.
  • Sledujeme vědu. Pokud ostatní odmítají přijmout vědecké důkazy na jakékoli téma, považujeme za svou povinnost na to upozornit.
  • Jsme otevření. Ve světle lepších důkazů jsme připraveni změnit názor. Podporujeme technologie jako prostředky, nikoli cíle.
  • Přijímáme rozmanitost. Vážíme si toho, že potřebujeme spolupracovat s lidmi s různými názory a zázemím.
  • Ctíme veškerý život. Potvrzujeme práva všech cítících bytostí na blaho. 

Zdroj: Nuclear Engineering I nternational,  6.4.2023: Environmental group urges use of fast reactors

https://www.neimagazine.com/news/newsenviromental-group-urges-use-of- fast-reactors-

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail