Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 285

Všeho moc škodí, i vitamínu A

„Jste to, co jíte,“ říká staré rčení. Ti, kteří ve stravě nemají dostatek živin, mohou očekávat špatné zdraví. Nemusí jít jen o klasickou podvýživu; problémem je i nedostatek jednoho z důležitých výživových prvků, ať základního, tak třeba i nějakého stopového prvku či mikroelementu. Různé reklamy se dnes předhánějí, aby nám vnutily ten či onen doplněk výživy. Existují dokonce i oficiální vládní či zdravotní programy na podporu správné výživy a povzbuzení občanů, aby se více starali o vyváženou stravu dostatečně saturovanou vitamíny a minerály. Nyní se však vynořují i obavy opačného typu: zda nekoordinované systémy a přehnané nabízení doplňků výživy nezpůsobují naopak poškozování zdraví lidí. Těmito obavami se zabývá i Mezinárodní agentura pro atomovou energii a přináší na pomoc techniku využívající stabilní izotopy. S velkou přesností může pomoci odborníkům na výživu a odborníkům v oblasti veřejného zdraví lépe porozumět stavu vitaminu A u lidí řídících se několika programy, které s dobrými úmysly řeší nedostatek vitaminu A v populaci.

Fotogalerie (3)
Oranžové ovoce a zelenina, stejně jako zelená listová zelenina obsahují karoteny, které se v těle mohou přeměnit na vitamín A (zdroj Pixabay)

Vitamin A je organická sloučenina důležitá pro růst a vývoj. Doporučená denní dávka je 0,8 mg/den (či 4,6 mg/den beta-karotenu),při dlouhodobém užívání jsou nutné pravidelné přestávky. Pomáhá udržovat náš imunitní systém a je nezbytný pro dobrý zrak. Zachytává se v játrech. Existuje ve dvou formách, jako vitamín A1 (retinol), a vitamín A2 (3-dehydroretinol). Nedostatek vitamínu A v těle může zavinit šeroslepost nebo barvoslepost, při opravdu velké avitaminóze (zejména u dětí) může dojít až k úplné ztrátě zraku. Beta-karoten je tzv. provitamín, ze kterého si náš organismus může sám vytvořit vitamín A. Beta-karotenem se nelze na rozdíl od vitamínu A předávkovat, neničí se vařením, působí velmi antioxidačně (proti volným radikálům) a ochraňuje pokožku před negativními účinky slunečního záření.

Získání dostatečného množství vitamínu A není jednoduché, protože biologicky aktivní forma se vyskytuje pouze v několika živočišných produktech, jako jsou vejce, mléčné výrobky a játra. Další potraviny, jako je oranžové ovoce a zelenina (např. mango, dýně, mrkev, zelená listová zelenina apod.), obsahují karoteny, které se v tělemohou na vitamín Apřeměnit.

Na rozdíl od vitamínu C nebo jiných živin rozpustných ve vodě je vitamin A rozpustný v tucích. To znamená, že po požití neopouští tělo rychle, ale hromadí se v játrech. Při předávkování je potenciálně poškozuje a způsobuje příznaky podobné alkoholismu, či zežloutnutí očního bělma. Toxicita vitaminu A se projevuje poškozením plodu u těhotných žen a chorobami kostí a jater u ostatní populace.

Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje nedostatek vitaminu A (VAD – Vitamin A Deficiency) jako problém veřejného zdraví a odhaduje, že celosvětově je postiženo 190 milionů dětí mladších pěti let. Jejich data naznačují, že nedostatku vitaminu A lze každoročně připsat 800 000 úmrtí. Mnoho zemí proto podává doplňky s vysokými dávkami vitamínu A. Riziko může vzniknout, setká-li se více takových dobročinných programů na zvýšení příjmu vitamínu A. Studie v Jižní Africe, na Filipínách a v Guatemale naznačují, že některé skupiny obyvatelstva mohou kvůli překrývajícím se programům suplementace dostat vitamínu A příliš mnoho.

Příliš mnoho dobré věci

 „Historicky byl přebytek vitaminu A vzácný. Byl vidět např. u lidí, kteří jedí játra velkých masožravců, jako jsou lední medvědi,“ řekla Pernille Kaestelová, specialistka na výživu. „Dnes také existuje riziko nadměrného příjmu vitaminu A u skupin obyvatel zařazených do programů zlepšování výživy. Potřebujeme pochopit a rozlišit, kdo dostává příliš málo a kdo příliš mnoho vitamínu A, abychom se ujistili, že světové výživové programy dělají správnou věc.“

Řešení tohoto problému začíná měřením stavu vitaminu A v populacích. Odborníci na veřejné zdraví a odborníci na výživu mají k dispozici řadu různých měřicích technik. Často jsou účinné pouze při identifikaci, že má člověk hladinu vitamínu A nízkou, ale neumějí varovat před hladinou příliš vysokou.

Izotopové techniky na pomoc

V březnu 2021 se konalo virtuální technické setkání Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA  „Optimalizace jaderných technik pro hodnocení stavu vitaminu A“. Dvacet odborníků z celého světa diskutovalo o tom, jak zdokonalit jadernou techniku zvanou test ředění izotopů retinolu (RID), která dokáže měřit hladiny vitamínu A v těle. Test by se mohl použít ve všech scénářích v různých výživových programech. V rámci zasedání IAEA proběhla panelová diskuse s mezinárodními organizacemi zabývajícími se globální situací v oblasti vitaminu A. Zastoupeny byly Světová zdravotnická organizace (WHO), Nadace Billa a Melindy Gatesových, Globální aliance pro vitamín A a organizace Helen Keller International.

Členové panelu se shodli na tom, že výsledky programů využívajících test RID mohou zemím pomoci při rozhodování, kdy ukončit nebo změnit postupy podávání potravinových doplňků. Při nadměrném podávání vitamínu A může být pokračování v lepším případě plýtváním, v horším případě může vést k intoxikaci vysokými dávkami vitaminu A. Diskuse pokračovala řešením metodických otázek týkajících se RID a způsobů, jak tuto techniku přizpůsobit pro použití ve větším měřítku.

Izotopový test je složitější, ale účinnější

Test RID je známý a používaný od 90. let, ale protože se jedná o izotopickou techniku, která vyžaduje přesné provádění, specializované vybavení a znalosti, nepoužívala se běžně, ale pouze ve výzkumu. Jeho potenciál je však obrovský a může eliminovat nedostatky jiných technik. Je o něco dražší než jiné testy, ale jako jediný umí určit jak nedostatek, tak nadbytek vitamínu A v těle. Díky tomu může: 1) určit výskyt VAD a její závažnost nebo nebezpečí nadbytku vitamínu A v určité skupině, 2) vyhodnotit stav v populaci po podání intervenčních doplňků stravy a 3) rozhodnout, zda je potřebné modifikovat program podávání vitamínu nebo jej ukončit. Test musí být proveden na reprezentativním vzorku populace nebo zkoumané skupiny.

Použití izotopů k měření stavu vitaminu A

RID je speciální technika pro hodnocení přítomnosti vitaminu A v lidském těle. Může odhadnout celkové tělesné zásoby vitamínu A bez ohledu na jeho hladiny v krvi, zatímco nejčastěji používané metody určující koncentraci vitamínu A v séru detekují pouze nedostatek vitamínu A. Při testu RID spolkne účastník známé množství izotopem označeného vitaminu A, podaného pipetou nebo kapslí přímo do úst. Označení znamená, že do molekuly vitamínu byly přidány stabilní izotopy, jako je např. deuterium nebo uhlík 13C. Značená forma vitamínu A se v těle zpracovává a případně ukládá stejným způsobem jako neoznačená forma. Po období ustavení rovnováhy (obvykle 4 až 14 dní) se účastníkovi odebere vzorek krve a hmotnostní spektrometrií se změří množství označeného versus neoznačeného vitaminu A v krvi. Na základě znalosti množství spolknutého označeného vitamínu a poměru množství označeného a neoznačeného vitamínu A v krvi pak odborníci na výživu snadno spočítají, kolik vitamínu A je uloženo v těle a jaká je jeho koncentrace v játrech. Celá procedura je naprosto bezpečná a vyžaduje od testovaného pouze vzorek krve.

Zdroj: Michael Amdi Madsen, Úřad pro veřejné informace a komunikaci, Izotopická technika pro získání programů vitaminu A | IAEA

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail