Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 266

Strava s vysokým obsahem tuku může snížit schopnost mozku regulovat příjem potravy

Pravidelná či dlouhodobá konzumace stravy s vysokým obsahem tuku, resp. kalorií, může snížit schopnost mozku regulovat příjem kalorií. Nový výzkum na potkanech publikovaný v Časopis fyziologie zjistil, že po krátkém období krmení vysokotučnou/vysokokalorickou stravou, se mozek přizpůsobuje, reaguje na požitou potravu a snižuje množství konzumovaných potravin, aby příjem kalorií vyrovnal. Po dlouhodobém krmení touto stravou však mozek "otupí" a přestane regulovat. Vědci z Penn State College of Medicine v USA naznačují, že příjem kalorií je krátkodobě regulován buňkami nazývanými astrocyty (velké buňky ve tvaru hvězdy v mozku, které regulují mnoho různých funkcí mozkových neuronů), které řídí signální dráhu mezi mozkem a střevem. Zdá se, že nepřetržitá konzumace stravy s vysokým obsahem tuku/kalorií narušuje tuto signální dráhu.

Fotogalerie (2)
Fota mozkového kmene v kontrolní dietě (horní) a po 3 dnech diety s vysokým obsahem tuku (dolní) ukazují nárůst astrocytů (zelená) (Foto kredit Courtney Clyburn a kol., 10.1113/JP283566)

Pochopení role mozku a složitých mechanismů, které vedou k přejídání, k chování, které může vést k přírůstku hmotnosti a obezitě, by mohlo pomoci vyvinout léčebné postupy, terapie. Obezita je globálním problémem veřejného zdraví, protože je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. V Anglii je 63 % dospělých s vyšší než zdravou váhou a přibližně polovina z nich žije s obezitou. Každé třetí dítě, které opouští základní školu, trpí nadváhou nebo obezitou.  (Pozn.: Nadváhou či obezitou trpí v Česku 71 % mužů a skoro 57 % žen.) Dr. Kirsteen Browning, Penn State College of Medicine, USA, řekla: "Zdá se, že příjem kalorií je krátkodobě regulován astrocyty. Zjistili jsme, že krátká expozice (tři až pět dní) stravy s vysokým obsahem tuku/kalorií má největší účinek na astrocyty, spouští normální signální dráhu pro kontrolu žaludku. V průběhu delšího času se zdá, že astrocyty na potraviny s vysokým obsahem tuku znecitlivějí. Po 10-14 dnech konzumace stravy s vysokým obsahem tuku/kalorií se zdá, že astrocyty nereagují a schopnost mozku regulovat příjem kalorií se zdá být ztracena. To narušuje signalizaci žaludku a zpomaluje jeho vyprazdňování." 

Množství a složení stravy ovlivňuje astrocyty 

Astrocyty zpočátku reagují správně. Jejich aktivace spouští uvolňování gliotransmiterů, chemických látek (včetně glutamátu a ATP), které excitují nervové buňky a umožňují normálními signálními dráhami stimulovat neurony, které řídí fungování žaludku. Tím je zajištěno, že v reakci na jídlo, které prochází trávicím systémem, se žaludek správně naplní a vyprázdní. Když jsou astrocyty inhibovány (zpomaleny), kaskáda se naruší. Pokles produkce signálních chemických látek vede ke zpoždění trávení, protože žaludek se neplní a nevyprazdňuje správně. 

Bude výsledek stejný u lidí? 

Při studii bylo intenzivně sledováno chování a příjem potravy skupiny potkanů (N = 205, 133 samců, 72 samic). Byli krmeni kontrolní stravou nebo dietou s vysokým obsahem tuku/kalorií po dobu jednoho, tří, pěti nebo 14 dnů. Farmakologickými a specializovanými genetickými přístupy (in vivo a in vitro) vědci cíleně studovali odlišné nervové obvody, specificky inhibovali astrocyty v určité oblasti mozkového kmene (zadní část mozku, která spojuje mozek s míchou), aby mohli posoudit, jak se jednotlivé neurony chovají. 

Aby se potvrdilo, zda se stejný mechanismus vyskytuje i u lidí, bude potřeba provést studie na lidech. A pokud se výsledky potvrdí, bude zapotřebí dalších testů k posouzení, zda by mechanismus mohl být bezpečně studován bez narušení jiných nervových drah. Dr. Kirsteen Browning řekla: "Musíme ještě zjistit, zda ztráta aktivity astrocytů a signalizačního mechanismu je příčinou přejídání, nebo zda k ní dochází v reakci na přejídání. Nemůžeme se dočkat, až zjistíme, zda je možné zjevnou ztracenou schopnost mozku regulovat příjem kalorií znovu aktivovat. Pokud tomu tak bude, mohlo by to vést k lékařským intervencím, které by pomohly obnovit regulaci příjmu kalorií u lidí."

Fyziologická společnost 

Sdružuje přes 3 000 vědců z více než 60 zemí. Společnost podporuje fyziology organizováním světových konferencí a poskytováním grantů na výzkum a zveřejňuje nejnovější vývoj v oboru ve svých třech předních vědeckých časopisech, Časopis fyziologie, Experimentální fyziologie a Fyziologické zprávy. www.physoc.org

Zdroje:

Aktualizace profilu obezity červenec 2022 https://www.gov.uk/government/statistics/obesity-profile-update-july-2022

Celý článek s názvem "Brainstem Astrocytes Control Homeostatic Regulation of Caloric Intake". zde: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP283566.

Časopis fyziologie Publikuje pokroky ve fyziologii, které zvyšují naše chápání toho, jak naše tělo funguje ve zdraví a nemoci. http://jp.physoc.org

 

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Vypouštění radioaktivní vody z Fukušimy do moře

Pracovní skupina Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která přezkoumává japonskou politiku vypouštění upravené vody z jaderné elektrárny Fukušima Dai-iči ...

Vývoj autonomních autobusů ve Skotsku v projektu CAVForth2 za 10,4 milionů liber

Firma Fusion Processing Ltd. oznámila pokračování vývoje svého CAVStar® Automated Driving System jako součásti druhé fáze úspěšného projektu autonomního (tj. bez řidiče) autobusu CAVForth ve Skotsku.

Jak si udělat doma horký led

Octan sodný neboli horký led je úžasná chemikálie, kterou si můžete připravit doma a dělat s ní pokusy. Potřebujete jen jedlou sodu a ocet (resp. kyselinu octovou).

Komunitní elektrárny

Rozvoj tzv. komunitní energetiky u nás pořád brzdí chybějící legislativa. Chystaná novela energetického zákona by měla dovolit sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými odběrnými ...

Jak komunikovat s hypersonickými letadly za letu

Když kosmické lodě vstupují do atmosféry, pohltí je plazmový plášť, který může přerušit komunikační signály se zemí.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail