Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 280

GloWAL: mapování globálních vodních zdrojů

67. Generální konference IAEA (Mezinárodní agentury pro atomovou energii) ve Vídni letos v létě vyzvala státy světa, aby se připojily k nové iniciativě – laboratorní síti, která bude generovat a uchovávat data potřebná k efektivnímu hospodaření s vodními zdroji. Global Water Analysis Laboratory (GloWAL) Network (Globální laboratorní síť pro analýzu vody) byla vytvořena jako odezva na krizi způsobenou změnou klimatu a projevující se záplavami, stoupáním mořské hladiny, úbytkem ledovců, suchem, lesními požáry atd. Globální oteplování mění rozložení vody na světě, některé oblasti se stávají suššími, některé se zaplavují. Ubývá vodních zdrojů, jsou znečistěné, nepředvídatelně se mohou ztrácet.

Fotogalerie (1)
67. Generální konference MAAE si v r. 2023 zvolila pro úvodní grafiku argentinský ledovec Pento Moreno jako symbol vody (foto L. Orega, MAAE)

IAEA oznámila spuštění sítě GloWAL na letošní Konferenci o vodě pořádané spojenými národy (UN 2023 Water Conference), aby umožnila spolupráci a komunikaci mezi světovými laboratořemi na pomoc výměně informací o chemických, biologických a izotopových datech z vodních vzorků. S dostatečnou informovaností a s přesnými daty mohou ti, co rozhodují, spravovat vodní zdroje efektivněji. Dalším účelem mezinárodní sítě je trénink a výměna pracovníků. „GloWAL pomáhá členským státům čelit nedostatku vody, zlepšit její kvalitu a vypořádávat se s hydrologickými extrémy umocňovanými klimatickou změnou,“ řekl generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Nedostatek informací brání správným rozhodnutím

Konference OSN o vodě 2023 zjistila, že systémy monitorování a podávání zpráv se v mnoha zemích vedly nedostatečně. Informační zdroje důvěryhodných a včasných údajů jako podklady pro  rozhodování jsou nedostatečné. Brání to pokroku v dosahování 6. cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů týkajícího se čisté vody a hygieny. MAAE nabízí všem zemím značné již existující zdroje a odborné znalosti, aby zlepšily své schopnosti analýzy vody prostřednictvím nové sítě GloWAL.

K dispozici jsou nejen informace, ale i laboratoře

Síť GloWAL plánuje podporovat inovace a šířit technický a vědecký pokrok v analýze, přístrojovém vybavení a využití dat. Podpoří partnerství mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi v regionálních podsítích v Africe, Latinské Americe a Karibiku, Asii a Tichomoří a Střední Asii s cílem podpořit členy sítě při budování jejich kapacit pro poskytování služeb své zemi nebo regionu prostřednictvím určených laboratoří. Tyto laboratoře představují různé typy „uzlů“ v síti v závislosti na jejich úrovni rozvoje a podpoře, kterou potřebují, aby se staly silnými a inovativními laboratořemi pro analýzu vody.

Izotopová hydrologie

Metoda funguje na základě analýzy molekul vody a jejich izotopických vlastností, které dávají vzorku vody jedinečný „otisk prstu“. V závislosti na typu a množství molekul analytici měří poměry izotopů a sledují tok vody a dobu jejího cestování. Stabilní izotopové indikátory lze použít ke stanovení kvality vody, zatímco nestabilní (radioaktivní) indikátory lze použít ke sledování pohybu vody. Laboratoř izotopové hydrologie MAAE ve vídeňském mezinárodním centru se nyní modernizuje. Laboratoř bude sítí GloWAL podporována poskytováním rozvoje kapacit členských stát a rozvojem účinnějších analytických metod. Tyto metody jsou zásadní pro to, aby členské státy shromažďovaly informace, které potřebují k přijímání náležitě informovaných rozhodnutí o hospodaření s vodními zdroji.

Inovace jsou klíčovou složkou sítě GloWAL, a to jak z hlediska vědecké, tak technické analýzy

Botswana již oznámila, že Botswanská mezinárodní univerzita vědy a technologie (BIUST) je připravena hostit v Africe první laboratoř vzácných plynů. Izotopy vzácných plynů lze použít k určení stáří podzemní vody – poskytují informace, které jsou nezbytné pro hodnocení udržitelnosti zdrojů podzemních vod a jejich odolnosti vůči změně klimatu. „Inovativní přístupy se musejí urychlit a rozšířit a přizpůsobit místním podmínkám,“ řekl Otlogetswe Totolo, vicekancléř Botswanské mezinárodní univerzity vědy a technologie.

Partnerství, investice a mobilizace zdrojů

Několik dárcovských zemí již přislíbilo GloWAL svou podporu. Austrálie pevně věří, že síť GloWAL bude hrát nepostradatelnou roli při zajišťování přístupu všech členských států, včetně rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, k technikám izotopové hydrologie pro bezpečné a udržitelné hospodaření s vodou. Austrálie také poskytla mimorozpočtový příspěvek ve výši 400 000 AUD na podporu rozvoje a růstu sítě GloWAL.

Udržitelné financování je klíčovým akcelerátorem sítě GloWAL. Partneři a zainteresovaní dárci mohou iniciativu podpořit různými způsoby, včetně přímých finančních příspěvků a grantů na vzdělávání, poskytování školení a odborné podpory, jakož i laboratorních zařízení a vybavení. Společnosti mohou sloužit jako partneři strategického rozvoje, nabízet vybavení a další zdroje, které jsou zásadní pro budování sítě GloWAL a pro posílení poslání MAAE využívat jaderné vědy pro mír a rozvoj.

Zdroj: GloWAL: A New Global Water Resources Initiative | IAEA

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Projekty jaderného dálkového vytápění

Vloni ČEZ spustil dlouho očekávaný provoz horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Dálkové vytápění poskytuje teplo třetině města. Psali jsme o něm podrobněji v článku https://www.3pol.

Náhrada uhelných elektráren jadernými

Vzhledem k tomu, že spotřeba uhlí stále roste navzdory celosvětovému úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, několik zemí se poohlíží po strategii využití ...

Alexandrit pro satelitní výzkum

Společnosti z Litvy, Itálie a Německa se spojily, aby pomohly Evropě získat jeden z klíčových materiálů pro evropské vesmírné mise. Během projektu GALACTIC (financovaného EU) vyvinuly evropský ...

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail