Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 284

Záření & medicína

V tomto díle bude řeč o CT a některých speciálních metodách, přístrojovém vybavení na některých pracovištích ČR, zvláštnostech a zajímavostech, o kontrastních médiích.

Fotogalerie (7)
Ilustrační foto

MAGIC VIEW

Modernější pracoviště, jako například FN v Motole, používá digitální technologii „MAGIC VIEW“ od firmy Siemens. V kazetě není film, ale speciální vrstva, zaznamenávající absorbované RTG záření pomocí elektrostatického náboje. Speciální scanner sejme snímek z kazety a odešle jej do PC. Pak je možno jej dále upravovat, odeslat e-mailem, archivovat, mj. na optické disky, nebo odeslat na tzv. multiformátovou (laserovou) kameru – ta snímek převede do klasické „filmové“ podoby.

CT

Výpočetní tomografii (computerized tomography) vynalezl v roce 1979 Angličan Hounsfield. Je to jedna z nejlepších RTG diagnostických technologií. Jedno CT vyšetření nahradí většinou několik běžných RTG vyšetření – sníží se tak radiační zátěž pacienta.
Zařízení trochu připomíná tunel. Pacient leží na vyšetřovacím stole uvnitř, a okolo něho (po obvodu stěn „tunelu“) rotuje rentgenka s protilehlými detektory RTG záření. Rentgenka tak „prosvítí“ vyšetřovanou vrstvu pacientova těla ve všech směrech a detektory zachytí prošlé záření a odešlou impulzy do počítače. A pak další vrstva, a další… Přístroj vás, obrazně řečeno, „nakrájí“ na plátky jako salám nebo okurku. Počítač potom řezy rekonstruuje a zobrazí na monitor. Snímky je možné řadit, upravovat, odeslat na PACS, atd. CT je dnes již téměř v každé nemocnici. Trendem dnešní doby jsou Helix-CT s více řadami detektorů (multi-row). Cílem je co nejnižší čas a dávka záření na jeden řez (scan). Už dnes trvá jeden scan okolo pouhé jedné vteřiny. Počet scanů závisí na vyšetřované oblasti, vyšetřuje se cokoli – hlava, trup i končetiny. Samozřejmě se i v CT používají kontrastní média.

Kontrastní média

Kontrastní látka slouží k odlišení určité tkáně nebo orgánu od okolí. Umožní tak lékaři lépe stanovit diagnózu. Média rozdělujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní kontrastní média pohlcují více RTG záření, podobně jako kosti nebo kovy, takže cokoli, co je touto látkou „napuštěno“, je na snímku vidět stejně dobře, jako např. kost, tzn. bíle, resp. průhledně. Naopak negativní pohlcují méně RTG záření než okolí a proto jsou na snímku znázorněny černě. Negativní kontrastní látky jsou plyny, např. vzduch nebo kyslík. Pozitivní kontrastní média jsou např. jodové a baryové látky. Jodové jsou určeny především k intravenóznímu podání (do žíly), po aplikaci se vychytávají v místě zájmu, např. v ledvinách a zviditelní je na RTG snímku. Jde o jod-deriváty benzenu, tělo je po určité době samo odbourá a vyloučí, je tu však riziko alergické reakce. Proto se vás před vyšetřením ptáme, jestli nejste na jód alergičtí. Nitrožilní „ďobnutí“ je také jediná bolest, se kterou se na rentgenu setkáte. Baryové kontrastní látky se používají na vyšetření trávicí trubice. Základem je síran barnatý. V dnešní době jsou už tyto látky ochucené, takže si pochutnáváte na vanilkovém krému a ani vám nepřijde, že jste na vyšetření polykacího aktu.

P. A. C. S.

Picture Archiving and Communication. Systém je nový digitální systém, propojující CT a RTG přístroje a scannery digitálních kazet s databankou a výstupním zařízením.
Získaný RTG snímek je buď přímo z přístroje nebo ze scanneru digitální kazety (případně naskenovaný obyčejný „filmový“ snímek) odeslán do PC. V počítači je možné snímek dále upravovat, např. přidat barvy nebo kontrast. Není proto potřeba opakované snímkování pacienta (a tím zvýšení jeho radiační zátěže).
Poté je snímek odeslán na centrální nemocniční archivní RTG server. Z tohoto serveru je snímek volně k dispozici lékařům, kteří si ho „stáhnou“ na své pracovní stanice (např. MAGIC VIEW) a mohou vesele popisovat a popisovat.
Není vůbec žádný problém sestavit „virtuální konzilium“ pro určení diagnózy – stejný snímek si může současně prohlížet lékař v Praze, v Brně a přitom se ještě mohou radit s kolegou v Austrálii, kterému poslali tentýž snímek e-mailem. Všichni jsou on-line propojení a mohou si navzájem ukazovat podezřelá místa na snímku klikáním myší a komunikovat při tom.
A když je snímek popsán? Archivuje se „vypálením“ na CD, které nadále zůstane v archívu nemocnice. (Pro srovnání: jeden film např. pro snímek plic stojí okolo 150,- Kč, kdežto na jedno CD za „dvacku“ „nacpete“ podobných snímků celé desítky. ) Snímek je samozřejmě možné vytisknout nebo odeslat na laserovou kameru, která jej převede do „filmové“ podoby.
Systém PACS se již v České republice zavádí a testuje. Je v Praze (Nemocnice Na Homolce a FN v Motole) a přibývají další, i v jiných městech.

3D Virtuoso

Tuto pracovní vyhodnocovací stanici od firmy Siemens již používá pražská nemocnice Na Homolce. Je výjimečná v tom, že umožňuje pomocí speciálních brýlí vidět snímek ve 3D. Používá se především pro snímky z CT. Můžete doslova „projít“ cévou a hledat výdutě nebo jiná poškození. A co třeba virtuální bronchoskopie nebo virtuální gastroskopie?

Angiografie

Jde o unikátní RTG metodu, umožňující nejen zobrazit prakticky jakoukoli část cévního řečiště, ale navíc i upravit nebo úplně odstranit některé patologické změny na cévách, jako např. embolie, zúžení atd. Používá se speciální angiografický RTG přístoj, kterému se, pro jeho vzhled, lidově říká C-rameno. Samotné vyšetření se podobá malé operaci, ale pacient je plně při vědomí a používá se jen lokální anestézie. Otevře se zpravidla tříselná artérie a zavede se dutý RTG kontrastní katétr, který se postupně „dotlačí“ až k cílové oblasti. Pozice katétru se průběžně kontroluje rentgenem (skiaskopicky). Když je katétr na místě, vypustí se skrz dutý katétr kontrastní látka, která zviditelní cévní terén po proudu v blízkosti katétru. Současně se snímkuje. Tato metoda umožňuje např. najít nádor podle jeho vlastního patologického cévního řečiště, které se v cílové oblasti zobrazí jaksi „navíc“. Co s tím? „Zavřeme nádoru kohoutek !“ Respektive uměle embolizujeme jeho přívodné cévy a zamezíme mu tak přívod živin a kyslíku. Stejným katétrem se zavede na místo speciální embolizační látka, která cévy doslova zalepí. Nádor pak odumírá a je větší šance na vyléčení rakoviny.
A co když najdeme nějaké zúžení způsobené např. trombem? Pak nastupuje zákrok, který nazýváme Angioplastika. Na místo se zavede speciální katétr s „balónkem“. Když je katétr usazen v zúženém místě, balónek se natlakuje stlačeným vzduchem a místo se roztáhne. Pak se katétr se splasklým balónkem vytáhne. V některých případech se ještě místo zajistí tzv. stentem, což je „výztuha“ ze speciální slitiny, která se při natlakování balónku nalisuje do cévní stěny a zůstává zde už trvale. Tento zákrok lze provádět téměř všude, i na srdci.

Filmování!

Při angiografii srdce je potřeba zachytit záznam srdeční akce v reálném čase. S dnešními technologiemi je to hračka. Akce je v počítači převedena na „avi“, nebo podobný formát a je „vypálena“ na CD-R.
Na jiném pracovišti zaznamenávají děj na kinofilm, takže následuje vyvolávání, střih… jako ve filmovém studiu. (Možná se na rentgenu dočkáme i Oscara!)

Mammografie

Jak již název metody napovídá, jde o rentgenování prsu. Je to jedna s možností, jak včas zachytit počínající stádium rakoviny prsu. Mammograf má speciální rentgenku, jejíž anoda je z molybdenu. Rentgenka produkuje tzv. měkké RTG záření, které vytvoří lepší obraz na snímku.

Budoucnost

Radiodiagnostika se bouřlivě rozvíjí. Já myslím, že dojde k úplné digitalizaci, zavedení systémů PACS nebo PACS podobných všude ve světě. Vyhodnocování snímků bude úzce souviset s VR, tedy Virtuální Realitou a zobrazením pomocí hologramu – lékař si tak snímané místo doslova „osahá“. Další vývoj povede ke stálému snižování potřebného RTG záření pro vyšetření na minimum, takže radiační zátěž pacienta a personálu bude minimální.
Také u nás jsou špičková pracoviště na světové úrovni. Příště poodhalíme tajemství Nukleární medicíny.

RADIOLOGICKÝ SLANG

mašina - RTG přístroj
osmnáctka - Kazeta o rozměrech 18 x 24 cm
svítit - Rentgenovat, exponovat
lampa - Rentgenový zářič
nabít, vybít kazetu - Vložit čistý film, vyjmout exponovaný film z kazety
kulička - Mobilní RTG přístroj
pumpa - Automatický tlakový injektor pro podání většího množství kontrastní látky
kontrast - Kontrastní látka
pípák - Pager pro pohotovostní službu
cétéčko - CT přístroj

Michal Schmitt
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail