Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 194

Oprava soustrojí PVE Štěchovice

Téměř po deseti letech od poslední velké odstávky odstartovaly v roce 2020 plánované opravy turbogenerátoru přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice II. Poslední větší opravné práce zde proběhly v roce 2011, a tak není divu, že po téměř 10 letech nepřetržitého provozu bylo třeba provést větší údržbu. Práce se tentokrát primárně týkaly spirály předrozváděcích lopat reverzní Francisovy turbíny, která zde funguje od kompletní rekonstrukce a přestavby elektrárny v 90. letech. Po nálezu mezizávitových zkratů budicích rotorových cívek se opravy rozšířily i na rotor generátoru. Došlo i k dílčím opravám blokového transformátoru elektrárny a výměně čerpadla technologické studny za modernější se stejnými parametry. Hlavní opravy i paletu dalších prací a činností, které byly umožněny kompletní odstávkou celého soustrojí, provedl specializovaný opravárenský tým.

Fotogalerie (6)
Vyzdvihnutí rotoru s cívkami přes několik podzemních pater (zdroj ČEZ)

Před otevřením samotné turbíny se samozřejmě uzavřely klapky přivaděče u horní nádrže, zahradila savka a vyčerpala se veškerá voda z vodních cest turbíny a přivaděče. Poté mohlo dojít k odpojení okružního hydraulického a vzduchového potrubí. U mnoha ze jmenovaných dílů byla nutná výměna kvůli postupující rzi a náhrada těsnění spojů novým těsněním. Vyzdvižení hlavního potrubí savky umožnilo přístup k oběžnému kolu turbíny zespoda. Turbína je ve Štěchovicích přístupná zespoda, naopak generátor, který leží výškově nad turbínou, se rozebírá svrchu. Následovala demontáž spodního víka turbíny včetně mechanicky otočných rozváděcích lopat, sloužících k regulaci přítoku vody na oběžné kolo turbíny.

Demontáž komponent spodní části turbíny byl rozsahem největší úkon

Jednalo se zejména o díly savky, dolní víko turbíny a rozváděcí lopaty. Až poté bylo možné vyjmout kompletní oběžné kolo a přistoupit k opravě spirály předrozváděče, napevno zabetonované do konstrukce elektrárny. Oběžné kolo turbíny, normálně uložené v šachtě 40 m pod zemským povrchem, vytáhl jeřáb na denní světlo. Týmu dělníků byl k dispozici soubor speciálních přípravků k bezpečné demontáži stroje, portálový jeřáb o nosnosti 100 t umístěný nad šachtou v areálu elektrárny a konzolový jeřáb v patře vrchního krytu generátoru.

Předrozváděcí lopaty jsou v pevné části turbíny

Rychlým průtokem vody za vysokého tlaku lopaty degradují a korodují. Bylo tedy nutné zajistit vyvaření (dovaření) chybějícího materiálu, který se za léta provozu obrousil a odtrhl. Po konečném přebroušení a vyleštění svárů do původního projektovaného tvaru byl nanesen zcela nový nátěr spirály a savky turbíny. Poté bylo oběžné kolo namontováno spolu s dalšími částmi zpět, turbína se uzavřela a utěsnila.

Vylepšení generátoru

U generátoru bylo nutné převinutí rotorových cívek budicího obvodu a oprava spojek mezi jednotlivými amortizéry, které mechanicky zabraňují kyvům rotoru. Před zpětným sestavením generátoru byla instalována sonda identifikace a měření mezizávitových zkratů cívek rotoru. Po zaškrábání kontaktních ploch segmentů všech vodicích ložisek vertikálních hřídelí bylo soustrojí vycentrováno a ustaveno zpět. Po provedení provozních zkoušek a srovnávacích měření je od podzimu 2021 přečerpávací elektrárna opět v provozu.

Vodní elektrárny Štěchovice

Vodní dílo Štěchovice I bylo postaveno v letech 1938-44. Přehrada je betonová se žulovým obkladem, vysoká 22,5 m, dlouhá 120 metrů a má pět přelivných polí. Vodní nádrž slouží k vyrovnávání kolísavého odtoku z elektrárny Slapy.

Přečerpávací elektrárna Štěchovice II byla uvedena do provozu v roce 1947. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení se užívalo mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Po dlouholetém provozu byla odstavena v roce 1991. Výstavba nové moderní PVE byla dokončena v roce 1996. Nová elektrárna využívá původní horní nádrž na kopci Homole nad Štěchovicemi, z velké části i původní ocelové přivaděče a část elektrorozvodného zařízení. Místo dvou původních soustrojí je nyní vybavena jedním s reverzní Francisovou turbínou s oběžným kolem o průměru 2,2 m a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Celé soustrojí je umístěné v podzemní strojovně. Spád je 209 až 219 metrů.

Václav Šácha

Martin Schreier
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování.

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail