Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 218

Solární rok 2023

Vývoj solární energetiky v roce 2023 v Česku opět výrazně přidal na rychlosti. Podle dat Solární asociace se postavil téměř 1 gigawatt nových fotovoltaických elektráren (FVE), celkem jich vzniklo skoro 83 000. Objevují se především na střechách rodinných domů, připojovat se však začínají i velké firemní elektrárny a solární parky. Zásadně se obrací situace na trhu realizačních firem: podle průzkumu STEM/MARK provedeném ve spolupráci se Solární asociací je většina instalačních firem připravena na další růst v roce 2024. Kvůli konkurenčnímu boji a preferencím spotřebitelů však dnes kvalitnější dodavatelé paradoxně mohou mít problémy sehnat zákazníky. Významné rezervy máme nadále v akumulaci energie u velkých FVE. 

Fotogalerie (1)
FVE u JE Dukovany (Zdroj ČEZ, vzdělávací portál Svět energie, www.svetenergie.cz)

V roce 2023 bylo do sítě připojeno celkem 82 799 solárních elektráren, jejichž celkový výkon dosahuje 970 megawatt-špičkových (MWp). Oproti roku 2022 to znamená růst v počtu nových elektráren o 49 tisíc. Co do výkonu solární trh v Česku loni oproti roku 2022 narostl o 681 MWp (tedy o 236 %). Výrazně posílil segment firemních střešních a pozemních elektráren. Projektů s výkonem nad 100 kWp vzniklo pětkrát víc, k celkovému růstu přispěly 183 MWp. Podepsalo se to i na průměrné velikosti FVE: ta vzrostla z 8,6 kWp na 11,7 kWp. Do sítě bylo připojeno také 25 elektráren s výkonem přesahujícím 1 MWp. Nešlo přitom jen o velké firemní střešní elektrárny, ale i o první solární parky od roku 2011.

Růst loni opět táhly domácnosti

80 tisíc střech bylo nově pokryto panely s celkovým výkonem 823,3 MWp. Průměrná velikost domácích FVE byla loni 10,3 kWp (oproti průměrné velikosti 6,7 kWp v roce 2022). Rodiny z 92 % volí řešení kombinované s bateriovým úložištěm s průměrnou kapacitou 12 kWh. Motorem rezidenčního sektoru je i nadále úspěšný program Nová zelená úsporám. 

Instalačních firem je dost, zákazníci by se měli zaměřit na kvalitu provedení

Nepolevující růst poptávky přilákal do solárního odvětví vysoký počet instalačních firem. Zatímco v roce 2022 kvůli jejich nedostatku čekali zákazníci na zprovoznění elektrárny mnohdy několik měsíců, loni se čekací doby výrazně zkrátily. Podle výzkumu agentury STEM/MARK u firem sdružených v Solární asociaci jsou instalační firmy připravené na další růst poptávky. Lze tedy očekávat, že i rok 2024 přinese další výrazný rozvoj tohoto odvětví.

Zvyšující se konkurence mezi firmami však znamená problém především pro kvalitnější dodavatele. Čeští zákazníci se často rozhodují primárně podle ceny, což zhoršuje konkurenceschopnost firem, které používají kvalitnější technologii, dbají víc na bezpečnost instalace nebo protipožární opatření, mnoho lidí není ochotno připlatit si za kvalitní komponenty a pečlivou práci expertů. Ohrožuje to především ty nejkvalitnější firmy, které nehodlají dělat kompromisy při bezpečnosti instalace a výběru spolehlivých komponent. Solární asociace proto apeluje na veřejnost, aby při volbě dodavatele nehleděla jen na cenu, ale zaměřila se i na kvalitu provedení elektrárny.

Fotovoltaika pomáhá firmám plnit dekarbonizační cíle 

Po mnoha letech se v roce 2023 naplno rozjela i výstavba střešních a pozemních elektráren provozovaných firmami. Elektráren vyrábějících energii pro vlastní spotřebu podniků bylo loni instalováno více než 2 500 s celkovým výkonem okolo 140 MWp. Většina těchto FVE vznikla s využitím dotace z Národního plánu obnovy, který má zvýšit odolnost české ekonomiky vůči krizím. Výroba vlastní energie z fotovoltaické elektrárny je jedním z nejjednodušších kroků, jak si firmy mohou zafixovat značnou část provozních nákladů a zabezpečit se proti stoupajícím cenám energií, zároveň tím výrazně sníží svou uhlíkovou stopu.

Na scénu se vracejí velké elektrárny

Přesto, že se v Česku loni postavil téměř 1 GW solárních elektráren, nejedná se o historicky nejlepší rok. I přes rekordní počet instalací jejich celkový výkon nepřekonal rok 2010. A to i přes skutečnost, že dnešní panely jsou výrazně výkonnější.

Velký problém nadále představuje absence akumulace energie, která ani loni u velkých FVE prakticky nevznikala. U výroben nad 1 MWp byl poměr kapacity bateriových úložišť vůči instalovanému výkonu FVE pouhých 1,4 %, což je samozřejmě velice nízké číslo. Vinna je jak chybějící legislativa, tak nastavení podmínek dotačních programů. Plnohodnotné využití akumulace elektřiny by měla umožnit další novela energetického zákona (tzv. Lex OZE III) z dílny MPO.

U rezidenčních fotovoltaik je přitom situace zcela opačná: využití domácích baterií v poměru k instalovanému výkonu nás řadí v tomto segmentu mezi evropskou špičku.

Agrovoltaika dostane zelenou, komunitní energetiku provázejí otazníky

Důležitou roli by v budoucnu mohla sehrát takzvaná agrovoltaika, kdy se panely instalují na aktivně využívanou zemědělskou plochu a dochází ke kladné synergii částečného zastínění vyžadovaného některými plodinami a současného využití sluneční energie pro výrobu elektřiny. Rozhodující bude, zda se letos podaří přijmout nutnou legislativu v podobě, která umožní rozvoj agrovoltaiky tak, jak ji známe ze zahraničí.

Pro rok 2024 očekává Solární asociace další příklon investorů směrem k větším elektrárnám, které budou nově pro firemní segment dotovány z Modernizačního fondu. To by mělo výrazně zrychlit administrativu projektů a jejich výstavbu. Naopak těžko se odhaduje, zda bude pro zákazníky atraktivní komunitní energetika – bez ní se nepodaří využít obrovský potenciál, který v sobě skrývají střechy bytových domů. 

Celkový výkon všech solárních elektráren v Česku v roce 2023 dosáhl téměř 3,5 GW. Celkem dnes do sítě dodává elektřinu již víc než 170 tisíc fotovoltaických elektráren, z toho víc než 150 tisíc na střechách rodinných domů. 

Rok 2023 v číslech

Počet nových elektráren                                            82 799

Celkový výkon nových elektráren                             970,1 MWp

Celková nová kapacita akumulace                           917,1 MWh

Počet nových domácích FVE                                      80 069

Počet nových firemních a pozemních FVE                     2 730

Průměrná velikost FVE                                            11,7 kWp

Průměrná velikost domácí FVE                                  10,3 kWp

Průměrná velikost firemní FVE                                  54,2 kWp

Podíl akumulace u rezidenčních FVE                             92 %

Podíl akumulace u firemních FVE                               40,3 %

Podíl akumulace u FVE nad 1 MWp                           1,4 % (1 MWh baterie / 67 MWp FVE)

Nárůst oproti přírůstku 2022 v počtu                       145,3 %

Nárůst oproti přírůstku 2022 v MWp                        235,9 %


Nové FVE podle kraje

Kraj

Počet FVE

Výkon nových FVE

Hlavní město Praha

3 223

34,6 MWp

Středočeský kraj

16 393

168,8 MWp

Plzeňský kraj

4 888

67,6 MWp

Ústecký kraj

4 257

46,8 MWp

Liberecký kraj

2 795

35,1 MWp

Karlovarský kraj

1 356

6,1 MWp

Královéhradecký kraj

4 494

57,7 MWp

Pardubický kraj

4 199

56,8 MWp

Olomoucký kraj

4 576

58,4 MWp

Moravskoslezský kraj

8 027

87,3 MWp

Kraj Vysočina

5 290

60,8 MWp

Zlínský kraj

5 388

65,8 MWp

Jihočeský kraj

6 856

86,7 MWp

Jihomoravský kraj

11 048

127,5 MWp

Za poskytnutí dat děkujeme Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státnímu fondu životního prostředí a společnostem ČEZ Distribuce, EG.d a PRE Distribuce.

O Solární asociaci: Solární asociace představuje největší a nejdůležitější sdružení profesionálů solární energie v České republice. Asociace představuje 60% podíl na českém solárním průmyslu a má 690 členů, kterými jsou instalační společnosti, solární investoři, majitelé elektráren, univerzity, banky a právní kanceláře. Solární asociace je členem SolarPowerEurope.

Zdroj: Tisková zpráva Solární asociace

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Budoucnost informačních technologií na rok 2024 a dále

Po třech letech nepříznivých okolností vykazuje světový trh s IT známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzroste celosvětový prodej osobních počítačů o osm procent a o ...

Datová centra v roce 2024

Svět se přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života. S tím se neustále vyvíjí odvětví datových center, která hrají v digitalizaci klíčovou roli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail