Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 207

Jak se vylepšuje vodní elektrárna, aby nám déle vydržela…

Od poloviny letošního května byl jeden z turbogenerátorů přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice bez vody. Nešlo však o žádnou havarijní odstávku. Zařízení se totiž podrobilo údržbě a opravám, které jsou nezbytné pro další léta bezporuchového provozu. Dlouho připravované práce na turbogenerátoru TG3 proběhly v době, kdy hladina dolní nádrže vodní elektrárny Štěchovice klesla v souvislosti s opravami vodní elektrárny Vrané.

Fotogalerie (8)
Blokový transformátor T3, 53 MVA, 110 kV / 13,8 kV

„Během čtyř měsíců se uskutečnily dvě velké akce, sedm plánovaných oprav, jedna nová investice, jedna oprava v rámci reklamace a samozřejmě periodická údržba,“ shrnuje autor článku, který je zaměstnancem společnosti ČEZ.

Odstavení TG3 umožnilo i další opravy

Větší oprava se týkala soustrojí TG3, na němž se vyměnily rotorové cívky hydrogenerátoru. Na první pohled a pro laika jednoduchá výměna se ale skládala z řady náročných operací. Před samotným vytažením rotoru ze šachty generátoru bylo nezbytné rozebrat horní část stroje včetně sběracího ústrojí a horní hvězdu generátoru. Teprve poté se mohlo vyjmout 10 pólových nástavců s cívkami z vytaženého rotoru. Nástavce s cívkami putovaly na převinutí do Plzně a po sérii měření se vrátily zpět na rotor a začala zpětná montáž soustrojí.

Souběžně s opravou rotoru TG3 probíhaly na soustrojí další opravy včetně pravidelné údržby stroje. Odstávka se totiž netýká pouze samostatného soustrojí TG3, ale i veškerého ostatního zařízení přečerpávací vodní elektrárny, jehož údržba při provozu není možná.

Transformátor, česle savky, pouzdra čepů lopat rozvaděče…

Odstávka přečerpávací vodní elektrárny umožnila i opravu těsnosti nádoby blokového transformátoru o výkonu 53 MVA, která zamezí ukapávání chladicího oleje.

Opravy se dočkaly i česle savky TG3, jejichž původní nátěry již neplnily svou úlohu a na ocelových česlích se pod vodou objevila výrazná koroze. Otryskání česlí na čistý kov a nános nového nátěru prodlouží jejich životnost minimálně o 10 let. Další léta bezporuchového provozu elektrárny lze čekat i díky úpravám pouzder čepů lopat horního a dolního lopatkového kruhu rozvaděče; zde se vyměnilo těsnění, které brání úniku vody ze spirály turbíny do tzv. studny prosáklé vody.

Přivaděč jako nový

Nejnáročná byla obnova vnitřních nátěrů přivaděče vody. Původní poškozené nátěry z roku 1994 bylo třeba nejprve po celé délce přivaděče 582 m odstranit otryskáním pískem až na čistý kov. V nejstrmější části má potrubí přivaděče sklon 45° a vzhledem k celkovému převýšení 235 metrů od kulového uzávěru v podzemní strojovně elektrárny až po rychlozávěrné klapky horní nádrže to nebylo rozhodně jednoduché. Oprava si v šikmé části přivaděče vyžádala instalaci speciální výtahové plošiny namontované do nitra roury, ze které probíhalo pískování původního a nástřik nového nátěru. Vlastní montáž plošin přitom mohla proběhnout až uvnitř přivaděče, protože jedinými možnými vstupy do přivaděče jsou montážní otvory o světlosti 42 cm. Těmito otvory se museli protáhnout dělníci i všechen materiál a zařízení nezbytné k opravě nátěru.

Práce na přivaděči probíhaly nepřetržitě v denních i nočních směnách, o víkendech i o svátcích. Stejně jako obtížný terén, zkomplikovalo práce i letošní deštivé léto. Nepříznivé počasí si vynutilo klimatizační jednotku, která z nejnižšího patra strojovny přečerpávací vodní elektrárny vháněla do přivaděče suchý teplý vzduch a vytvořila tak vhodné podmínky pro nástřik nátěru podle doporučení výrobce barev. Na opačném konci přivaděče, u okraje horní nádrže Homole, se vzduch přes prachový filtr odsával. Umělé proudění vzduchu vyvolalo komínový efekt, který likvidoval zbytky původního nátěru a účinně pomohl i vytvoření nátěru nového.

Opravy, kontroly a zkoušky TG3 skončily a soustrojí je připraveno na další provoz. Elektrárnu čeká v červenci 2012 další 14denní odstávka, během které se zkontrolují opravovaná zařízení, která jsou v záruční době.


PVE Štěchovice je nejmenší z našich tří přečerpávacích vodních elektráren (další dvě jsou Dlouhé Stráně a Dalešice). Byla spuštěna v roce 1947, poté kompletně rekonstruována v letech 1992‑1996.

Pro zájemce o další informace je v objektu elektrárny informační centrum, které můžete navštívit po celý rok, viz http://www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/1022-novy-model-v-informacnim-centru-stechovice

Roman Pospíšil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak se snažíme usnout

Spánek je základním předpokladem duševní a fyzické pohody. Statistiky Evropské společnosti pro výzkum spánku ale ukazují, že přibližně 10 % evropské populace postihují poruchy spánku.

Proč by se měli ochránci přírody opravdu zajímat o jadernou energii

Jaderný průmysl musí účinně jednat, aby ukončil mnoho desetiletí pochybností o formě energie, která je nejpřátelštější k životnímu prostředí a která je jedinou ...

Spojené království plánuje prototypovou fúzní elektrárnu

Britská vysoce kompaktní fúzní elektrárna s tokamakem STEP – Spherical Tokamak for Energy Production – by měla být postavena do roku 2040.

Zdroje uranu vystačí na 135 – 250 let

Takový je jeden ze závěrů zprávy uveřejněné 23. prosince 2020 v tzv. Červené knize (Red Book), kterou společně vypracovaly Nuclear Energy Agency (NEA) při OECD a Mezinárodní agentura pro atomovou energii ...

Začíná desetiletí hybridních elektráren?

Právě začínající třetí desetiletí 21. století přinese masivní rozvoj hybridních elektráren, které jsou kombinací slunečních a větrných zdrojů a bateriových úložišť.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail