Počítače a internet

Článků v rubrice: 87

Jak technologie UPS mění datová centra na "zelené" hrdiny

V posledních letech prošla datová centra velkými změnami. Kvůli obrovské spotřebě energie a s tím souvisejících emisí oxidu uhličitého jsou považovaná za subjekty, které přispívají k ničení životního prostředí. Pokročilé technologie zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) však mají potenciál proměnit je při zachování 100% doby provozuschopnosti v hrdiny šetrné k životnímu prostředí. Což ukazuje, že datová centra mohou být součástí řešení a nikoli součástí problému.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek datového centra (foto Akela999, Pixabay)

Nakolik se na datová centra spoléháme?

V současném životě je obtížné představit si součást našeho života, která by nebyla nějakým způsobem propojena s datovými centry. Cloudové servery a digitalizace obecně představují nový standard pro nás jako jednotlivce, ale i pro celou společnost. Pokud jsme o tom měli nějaké pochybnosti, pak nám je vyvrátila globální reakce na pandemii COVID-19. Lockdowny a nařízení omezující sociální kontakt měly v mnoha zemích za následek přesunutí většiny pracovní síly k práci na dálku. Společenský život se, více než kdy dříve, přesunul do online prostředí. Již na začátku pandemie komunikační společnost BT hlásila 35% až 60% nárůst využití pevného širokopásmového připojení v denních hodinách pracovního dne. Je tak jasné, že podniky i spotřebitelé se stále více spoléhají na nepřetržitou, „vždy spuštěnou“ digitální infrastrukturu. Důsledkem této situace je budování stále více datových center, aby se zajistila kapacita pro prudký nárůst zpracování dat, který je pro umožnění tohoto digitálního životního stylu nezbytný.

Žrouti elektřiny

Některé odhady uvádějí, že energetická spotřeba datových center tvoří přibližně 3 % celosvětové poptávky po energii. S rostoucím využitím datových center jim svět samozřejmě začíná věnovat větší pozornost. V dokumentu BBC se uvádí, že třicetihodinové streamování televize produkuje obdobné emise uhlíku jako jízda na vzdálenost 160 kilometrů. Spotřebitelé, kteří si stále více uvědomují dopad svého online života na planetu, tak budou hledat možnosti s nižším dopadem na životní prostředí. Ekologizace datových center je pro řešení tohoto problému ale příliš zdlouhavou cestou.

Začalo to při pandemii 

Přechod z kanceláře na práci na dálku znamená, že datová centra spotřebovávají mnohem více energie a tak způsobují produkci mnohem více CO2. Analýza společnosti Nokia zjistila, že celkový internetový provoz se zvýšil o 25 % oproti úrovni před pandemií. I kdyby se měl svět vrátit ke svým předpandemickým zvykům, je pravděpodobné, že se datová centra postupně stanou jedním z hlavních světových spotřebitelů energie. Naproti tomu však Nature naznačuje, že emise CO2 byly na začátku dubna 2020 o 17 % nižší než obvykle. Přestože práce na dálku nebude představovat celou příčinu tohoto snížení, je zřejmý určitý potenciál pro různé modely práce, které by mohly dopad na životní prostředí snižovat. Skutečnost, že tolik podniků dokázalo udržet provoz při práci na dálku, je pochopitelně důkazem síly sítí a datových center. Jakkoli byla pandemie tragická, byla také akcelerátorem pro nárůst využití digitálních technologií jednotlivci i celou společností. 

Potenciál technologií UPS 

Technologie UPS mohou pomáhat datovým centrům poskytovat rychlou odezvu, podporovat poskytování síťových (doplňkových) služeb a tím také generovat pro datová centra přidanou hodnotu. Přijetím inteligentních strategií pro dobu použití a pro snižování špiček v síti, mohou manažeři datových center ušetřit na nákladech na energii. Mohou však také provozovatelům distribučních sítí nabídnout pomoc s vyvážením systému a regulací frekvence. Tyto služby mohou představovat pro datová centra nový zdroj příjmů. UPS EnergyAware vytváří obousměrný vztah se sítí a pomáhá operátorům s lepším řízením frekvence a jejím udržováním v přísných regulačních a provozních mezích. Vzhledem k tomu, že datová centra mají zásadní význam pro fungování našich "digitálních životů", existuje jedinečná příležitost využít je k navracení energie zpět do sítě.

Přeměna na energetického hrdinu

Zvýšená elektrifikace společnosti znamená, že potřebujeme nalézt způsob, jak uspokojit rostoucí poptávku po energii a přitom zajistit její udržitelnost. Využíváníí obnovitelných zdrojů energie v síti vyžaduje s ohledem na jejich proměnlivou povahu pečlivý management – a právě zde může nastoupit velká elektrická kapacita datových center. Díky využívání vlastních rezerv mohou datová centra pomoci zvládat náhlé poruchy ve výrobě energie a při přecházení k obnovitelným zdrojům energie tak mohou pomoci proměně celé sítě. Právě tato schopnost současně snižovat četnost výpadků proudu i produkci CO2 ukazuje potenciál datových center jako environmentálních premiantů namísto těch, kdo energii pouze spotřebovávají.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jaderné firmy se spojují napříč světem

Společnost Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly novou smlouvu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny 4. generace využívající technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru – LFR (Lead-Cooled Fast Reactor).

Začínají se recyklovat solární panely, lopatky větrných turbín i popel z biomasy

Udržitelné technologie produkující co nejméně skleníkových plynů jsou novým náboženstvím dneška. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí.

Ultrakondenzátor ve vodních elektrárnách

Finská společnost UPM Energy ve svých vodních elektrárnách Ontojoki ve finském Kuhmo investuje do ultrakondenzátoru. Ten se stane prvním svého druhu, který bude použit v hydroenergetickém ...

Spojené království si vybralo uhelnou elektrárnu jako místo pro stavbu prototypu fúzní elektrárny

Není žádným tajemstvím, že pokračováním (věřme, že úspěšného) projektu tokamaku ITER bude zařízení, pro které se obecně přijal název DEMO – demonstrační elektrárna.

Fusion móda - srážka světů

Někdy se musím hodně zamyslit, zda téma patří do popularizace vědy. Popularizovat termojadernou fúzi kupříkladu mezi technickou komunitou není až tak inovativní a nezbytné, neb tato část společnosti ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail