Počítače a internet

Článků v rubrice: 92

Odborník radí: Jak být bezpečně online?

Šifrování už je dávno běžnou součástí pohybu na internetu, aniž bychom o jeho využívání věděli. Do sítě se lze běžně připojit prostřednictvím domácího přístupového bodu přes wifi, kde se šifrování standardně používá. Pokud by se zmiňované šifrování nepoužívalo, mohl by potenciální útočník velmi snadno špehovat provoz jednotlivců, firem a organizací. Jak se před takovým potenciálním problémem chránit? Podle odborníků ze společnosti BCV solutions specializované na řízení identit s vlastním Identity managerem CzechIdM, je důležité dbát na symbol zámku na webovém prohlížeči, vybrat si vhodný způsob uložení i sdílení svých dat včetně fotografií, používat dostatečně silné heslo včetně vícefaktorové autentizace.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek (zdroj Pixabay)

Zámeček na prvním místě. Otázku šifrování připojení od poskytovatele internetu zákazník řešit nemusí, měl by se ale zajímat o to, jaké následky může mít jeho vystupování na internetu – na jaké stránky se připojuje, zda jim věří. Je na každé službě, jak má zabezpečenou komunikaci, a to včetně dat, která jsou v ní uložená. Svou roli hraje tedy důvěra konkrétního člověka, firmy či organizace v danou službu, potažmo důvěra v konkrétní společnost, která službu nabízí a provozuje. Při procházení webových stránek je symbol zámečku ve webovém prohlížeči informativně velmi důležitý. Značí, že při čtení zpráv, sledování videí na YouTube a při dalších aktivitách je komunikace šifrovaná.

Bezpečnost jde ruku v ruce s financemi

Některé služby mohou být stále nešifrované, a pokud je na výběr, měla by se vždy zvolit šifrovaná varianta. S větší obezřetností je nutné přistupovat k tomu, jaká data se poskytují dané online službě. Žádné bezpečnostní opatření není neprolomitelné. Otázka bezpečnosti je vždy otázkou více kombinací: financí, hardwaru, softwaru a lidí. Kolik prostředků do bezpečnosti firma investuje, tak dobrá může být. Stejně tak má ale potenciální útočník nějaké prostředky k útoku, především HW, znalosti a různě silnou motivaci. Na světě nic není jisté. Podobně jako důvěřujeme svému automobilu, že nás dopraví do cíle – a budeme zároveň více důvěřovat autu novému než výrazně ojetému – podobně je tomu i u online služeb. Více věříme značkám s dobrým kreditem, které investují nemalé finanční i nefinanční prostředky do bezpečnosti –  jako příklad lze jistě uvést společnost Apple a Google.

Bezpečnost uložení fotografií

Fotografie lze mít uložené lokálně v počítači, mobilním telefonu nebo mohou být zálohované na externím disku. Všechny vyjmenované možnosti jsou vcelku bezpečné za předpokladu, že je počítač zabezpečený a média zálohovaná. Jisté riziko spočívá v případné ztrátě konkrétního média.

Další možností, jak se postarat o své fotografie, je elegantní záloha do cloudu. V tomto případě lze pro zálohu využít například Google Photos (Fotky Google) či iCloud Photos (Apple Fotky), kdy se fotografie z mobilu samy zálohují do cloudu. Tím máme vyřešenou zálohu dat a snižujeme pravděpodobnost, že o ně přijdeme. Bezpečnostní problém  ale tkví ve  stoupajícím riziku , že naše data získá neoprávněná osoba. Vyvstává tedy otázka důvěry a svým způsobem i poměru mezi komfortem, který online služby přináší, a jeho případnou nebezpečností.

Sdílení dat 

Při využívání sociálních sítí, jako je třeba Facebook či Instagram, znamená uveřejnění fotografie, že fotka může skončit kdekoliv. Nikdo si nemůže být jistý, jestli příjemce fotografii rovnou někde nepřesdílí. Otázka zabezpečení se týká i sdílení pomocí odkazu (například Google Photos), kdy je vytvořeno album, u kterého se následně vygeneruje link a ten se odešle příjemci. Ale pozor – uživatelé stále nemají pod kontrolou, kdo k fotkám přistoupí, protože se link dá přeposlat.

Zabezpečení heslem

Ať už se rozhodneme data sdílet nebo jen využívat některé služby online, budeme s jistotou potřebovat heslo k zabezpečení účtu. Dostatečně silné heslo je předpokladem pro zabezpečení přístupu k účtu a tím ochraně dat před případným útokem. Na co dát pozor:

  • Standardem je dostatečná délka hesla – dnes je doporučované použít nejméně 10 znaků. Hackeři příliš krátká hesla mohou zlomit v poměrně krátkém čase. Například heslo na šest znaků lze prolomit zkoušením všech kombinací (útok hrubou silou) v řádu hodin.
  • Vyvarování se známým slovníkovým heslům jako je třeba: password, heslo1234 a podobně.
  • Neobcházení délky hesla například opakováním slov nebo znaků – passwordddd, password1234 nebo třeba blackblack.
  • Využívání speciálních znaků – nealfanumerické znaky jako například “&”, “@”. 

Tvorba ideálního hesla

  • Způsobů tvorby ideálního hesla je mnoho. „Například, vyberme si větu z našeho oblíbeného filmu / písně / seriálu a podobně, například ‚Skákal pes přes oves přes zelenou louku šel za ním myslivec‘. Z každého slova vyberme nějaké písmeno. Výběr by měl být zdánlivě náhodný, aby nešel rychle odvodit. Například vyberme vždy první souhlásku ve slově následovanou první samohláskou Þ ‚sapepeverezelosezanimy‘. Máme velmi dlouhé heslo, které není v žádném slovníku a nedá se jednoduše odvodit,“ vysvětluje Marcel Poul.
  • Co když takových hesel má mít uživatel desítky? Doporučil bych klíčenku – specializovaný software pro uchovávání hesel. Dnes běžně dostupný – například Apple Klíčenka nebo univerzální na platformě nezávislý KeePass.

Volba vícefaktorové autentizace

Vyšším stupněm ochrany než heslo samotné, byť velmi dlouhé, je vícefaktorová autentizace. V takovém případě se využije kombinace například znalosti uživatele (heslo), nějaké fyzické vlastnosti (biometrika – obličej, otisk prstu) nebo unikátního vlastnictví nějakého předmětu (mobilní telefon – na něm aplikace nebo SIM karta s možností obdržet SMS zprávu). Útok na takové zabezpečení je daleko složitější než útok na heslo vytvořené jen znaky.

O BCV solutions

BCV solutions je expert na IdM s vlastním Identity Managerem https://www.czechidm.com/. Pomáhá organizacím zlepšit správu uživatelů včetně jejich práv. Nasazuje a vyrábí IdM, k produktu pravidelně přidává další funkce a vlastnosti, které verzi rozšiřují. Řešení CzechIdM spravuje organizacím přes 5 milionů účtů v České republice. BCV solutions je ryze česká společnost působící od roku 2008. Více informací získáte na webu https://www.bcvsolutions.eu/

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA.

AI bude „game changer" pro telekomunikační průmysl

Obrovská popularita, kterou ChatGPT získal od svého spuštění v listopadu 2022, vzbudila velký zájem o generativní nástroje umělé inteligence.

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Kde se vzalo vědecké myšlení? Co bylo na počátku kvantové teorie? Proč museli velcí vědci myslet filosoficky? Jak změnila kvantová teorie fyziku? Čím obohatit výuku na školách?

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální

Recenzovaný časopis s úžasnou tradicí - letos vychází již 98. ročník! - je zaměřený na středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a na jejich profesory, ale ...

Studenti – zahajuje se speciální studium pro kabeláře!

Speciální čtyřsemestrální studijní program má za cíl vychovat odborníky se spektrem znalostí potřebným pro kabelářský obor.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail