Počítače a internet

Článků v rubrice: 107

Datová centra v roce 2024

Svět se přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života. S tím se neustále vyvíjí odvětví datových center, která hrají v digitalizaci klíčovou roli. Rychlý vývoj trhů s datovými centry a změny v architektuře a designu datových center znamenají, že na začátku každého nového roku lze očekávat změny.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek (zdroj Pixabay, Ananitit)

Odvětví datových center prochází vlastní transformací, která zahrnuje využití nejmodernějších technologií k optimalizaci provozu, efektivnější přidělování zdrojů a posílení bezpečnosti. Dá se říci, že události v roce 2024 nebudou v odvětví datových center zdaleka „obvyklé“. Zlepšování udržitelnosti a energetické účinnosti je na pořadu dne již dlouho, avšak navíc přistupuje nutnost zvládání rychlého růstu poptávky a dodržování regulačních změn. Úkolem je efektivně dělat více s méně prostředky.

Faktory ovlivňující růst

Růst trhu datových center ovlivňuje několik faktorů. Patří mezi ně neustálý rozvoj odvětví náročných na data, který urychluje rozsáhlé a nepřetržité zavádění cloudu v organizacích po celém světě. Dalším významným faktorem jsou nové inovativní technologie internetu věcí (IoT) a umělé inteligence (AI).

Umělá inteligence a další digitální řešení hrají ve správě životního cyklu datových center stále důležitější roli. Tyto funkce nejenže monitorují aktuální stav datového centra, ale také poskytují hluboké provozní poznatky a provádějí prediktivní analýzu, což provozovatelům datových center umožňuje řídit výkonnost.

AI je náročná na energii

Většina softwaru pro umělou inteligenci se trénuje na obrovském množství dat, takže vznik technologií AI vedl k obrovskému nárůstu nároků na výpočetní techniku. Podle společnosti TIRIAS Research by datové nároky aplikací generativní umělé inteligence, jako je ChatGPT, mohly do roku 2028 vést k padesátinásobnému globálnímu nárůstu počtu zpracovávaných úloh. Takový růst poptávky spolu s pokračujícím technologickým pokrokem by mohl vést ke změně požadavků zákazníků na design a architekturu datových center, a tedy k potřebě nových a odlišných řešení. Provozovatelé datových center budou přinejmenším čelit naléhavé potřebě většího prostoru pro datová centra a větší hustoty na jeden rack a budou maximalizovat nebo rozšiřovat své stávající investice. Budou muset najít prostředky, jak zvýšenou poptávku po energii uspokojit, a změny rychle nasadit a efektivně řídit.

Pro rychlé zvýšení dostupnosti se jako jedna z možností objevuje prefabrikace. Modulární datové centrum lze umístit kamkoli je potřeba a rozšiřovat jej. Tento trend se bude v roce 2024 zrychlovat. Modulární datová centra se obvykle skládají ze standardizovaných komponent, které lze přidat, integrovat nebo dodatečně instalovat do stávajícího datového centra nebo je spojit do systému modulů.

Výkonová omezení

V mnoha zemích nyní platí omezení pro připojování nových velkých zátěží do sítě. Povolení k výstavbě nebo rozšíření je stále obtížnější získat. Dosud byla tradičními místy datových center velká města jako Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin. Důvodem je buď přítomnost sídel společností, nebo přirozené ekonomické výhody plynoucí z robustního telekomunikačního připojení a ideální demografické situace klientů. V současné době však dochází k odklonu a k zakládání datových center v menších městech v zemích „druhé úrovně“, kde může být omezení dodávek energie menším problémem a kde je snazší získat příslušná povolení. Nevýhodou je samozřejmě potenciální nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Přesto lze očekávat, že se tento trend bude v roce 2024 rozvíjet a v hledáčku se objeví města jako jsou Varšava, Vídeň, Istanbul, Nairobi, Lagos a Dubaj, která nebudou mít omezení v oblasti napájení. 

Udržitelnost

Vzhledem k tomu, že datová centra jsou dnes ústředním prvkem téměř všeho, co děláme, je povědomí veřejnosti o jejich přítomnosti a energetických nárocích poměrně vysoké. A veřejnost žádá odpovědnost za životní prostředí. V roce 2024 bude dosažení cílů udržitelnosti i nadále zásadní a pokrok celého odvětví datových center bude pod drobnohledem regulačních orgánů. Hledání rovnováhy mezi růstem a udržitelností bude nepochybně náročné. Bude třeba přijmout inovativní strategie k minimalizaci celkové ekologické stopy. Významnou roli bude hrát energetická účinnost. Dosáhnout více se stejným nebo menším množstvím energie bude opakujícím se tématem v průběhu celého příštího roku, které bude pokračovat i v budoucnosti. Očekávejte, že se do popředí dostanou náhrady dieselových generátorů, bateriové systémy ukládání energie, výroba energie na místě, pokročilé chlazení a další technologie. Součástí toho bude hledání obnovitelných zdrojů energie, které by nahradily nebo posílily stávající dodávky, a zkoumání možností zavedení nebo zvýšení výroby energie na místě. Stejně tak se budou hledat nové cesty spolupráce s rozvodnou sítí. O datových centrech interagujících s rozvodnou sítí budeme pravděpodobně slýchat v roce 2024 častěji.

Tlak ze strany regulačních orgánů

Není překvapením, že odvětví datových center přitahuje pozornost regulačních orgánů, které mají za úkol splnit cíl OSN, jímž je uhlíková neutralita do roku 2050. V Evropě je v čele EU, která rychle reviduje některé z hlavních směrnic. Revidovaná směrnice o energetické účinnosti, která byla zveřejněna v září 2023, zavádí pro členské státy EU povinnost sledovat energetickou náročnost datových center a stanoví, že databáze na úrovni EU bude shromažďovat a zveřejňovat informace týkající se energetické náročnosti a vodní stopy datových center. To je mnohem více než jen kosmetická záležitost. Tvůrci politik a regulační orgány zaujmou mnohem tvrdší postoj. Převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou průmyslu dobře poslouží, určitě z hlediska reputace a pravděpodobně i z finančního hlediska, protože snížení spotřeby energie a vody pravděpodobně přinese dlouhodobé úspory.

Držet krok s budoucností

Budování robustní digitální strategie se může zdát náročné, ale v dnešní době je pro datová centra naprostou nutností vyvíjet se v souladu se všemi trendy, o kterých se zmiňujeme v tomto článku. S rostoucí poptávkou po výpočetní technice, která vyvolává potřebu rychlosti a optimalizace provozu, je klíčové zajistit efektivní správu prostředí bohatého na data. Budoucnost odvětví vypadá v roce 2024 velmi optimisticky. Jistě se bude vyznačovat dynamickou souhrou technologického pokroku, udržitelnosti a neúnavné snahy o provozní dokonalost, ovšem datová centra mají také prostor pro zodpovědný a udržitelný růst, aby se stala skutečnými centry digitálních inovací – což je pro toto odvětví i pro nás všechny nová trajektorie přinášející hodnotu.

Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Budoucnost informačních technologií na rok 2024 a dále

Po třech letech nepříznivých okolností vykazuje světový trh s IT známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzroste celosvětový prodej osobních počítačů o osm procent a o ...

Datová centra v roce 2024

Svět se přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života. S tím se neustále vyvíjí odvětví datových center, která hrají v digitalizaci klíčovou roli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail